GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Moliis

Leo Nyholm

I Österbottniska nationens matrikel III och i Wilskmans Släktbok I säges studenten Josef Moliis 1802 ha avseglat till Ostindien och därefter ej mera avhörts. Av Stockholms sjömanshus' mönstringsbok 1803 framgår dock att han 13.4.1804 rymde i Lissabon.


Genos 65(1994), s. 45

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1994 års register | Årgångsregister