GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Vuoden 1993 sukukirja

Ritva Tattari, palkintoraadin jäsen

Sukukirjakilpailuun, nyt kolmannen kerran, oli määräaikaan mennessä lähetetty 39 sukututkimusta.

Suomen Sukututkimusseuran, Sukutietotekniikan ja Sukuseurojen Keskusliiton edustajien muodostaman raadin tehtävä oli valita näistä vuoden sukukirja. Kilpailuehtojen mukaan kirjassa tuli olla luotettavan tutkimuksen lisäksi esipuhe tai johdanto, henkilöhakemisto ja lähdeviiteluettelo. Teoksia arvioitaessa kiinnitettiin huomiota selkeyteen ja luettavuuteen. Myös huolitellut kuvat, hyvät, selvät kartat ja asiakirjajäljennökset antavat kirjalle oman ilmeensä.

Tutkimuksia oli pienistä muutaman sivun monisteesta satasivuisiin kirjoihin. Useimmat tutkimukset täyttivät kilpailuehdot, olivat selkeitä ja sujuvasti kirjoitettuja. Joissakin oli valokuvien lisäksi suvun taiteilijoiden kuvitusta. Enin osa julkaisuista oli yhden suvun tutkimuksia, joukossa oli myös saman alueen useita sukuja esittelevä teos sekä isäntäluettelo.

Vuoden sukukirjaksi raati valitsi Jarmo Paikkalan Hinkkaset juurillaan ja maailmalla. Teos on Hinkkasten sukuseuran tilaama tutkimus ammattitutkijalta. Kirja on liki 600-sivuinen teos, 1500-luvulta 1900-luvulle. Siinä on paneuduttu ansiokkaasti suvun varhaishistoriaan, niin nimistötutkimuksen kuin vanhojen asiakirjojen valossa. Sukuhaarat on esitelty erikseen, niiden yhteydessä on karttoja ja tietoiskuja. Kirjassa on kattava henkilö- ja paikkakuntahakemisto sekä luettelo normalisoiduista nimistä. Kunniamaininnan saivat:

Timo Verho, Loimaan talonpoikaissuvut 1540-1870. Kirja on laaja selvitys loimaalaisista talonpoikaissuvuista kylittäin.

Håkan Stjernvall: »vill heta Ruth». Sukukronikka itäuusmaalaisesta kalastaja Johan Johanson Ruth'ista ja hänen jälkeläisistään. Historiikki antaa hyvän kokonaiskuvan ihmiselon ja yhteiskunnan kehittymisestä kahden vuosisadan aikana. 192 s., 11 taulua.


Genos 65(1994), s. 87

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1994 hakemisto | Vuosikertahakemisto