GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Georg Luther

Henrik Grandell, Nagu-släkten Grandell. Ny följd II. Åbo 1993. 130 sidor.

Generallöjtnant Leonard Grandell sammanställde 1947 en utredning av sin släkt i Nagu. Med hjälp av Heikki Soininvaara - forskarledamot i Genealogiska Samfundet - kunde han senare följa dess ursprung till Korpo. En ny översikt med kompletteringar såväl bakåt som framåt i tiden utgavs 1966 av diplomekonom Henrik Grandell. Ett kvartsekel senare har han nu uppgjort en tredje släktbok, där föga har stått att tillägga om de äldre generationerna, men nya grenar och släktled har tillfogats.

Släktens stamfar Olof Mickelsson (död 1685/89) bodde från 1630-talet på lotshemmanet Södergård i Öster-Kalax, Korpo, där han efterträdde sin styvfar som husbonde. En sonson till honom, Mickel Henriksson (1673-1737) blev husbonde på Grevas hemman i Risis by, Nagu. På Grevas föddes Mickels sonsons son Anders Pettersson (1792-1842), som antog namnet Grandell och blev skeppare. Hans två söner gav upphov till var sin omfattande släktgren. Mattnäs i Nagu blev centrum för den äldre av dem och grannbyn Kvivlax för den yngre. Sjöfarten var nästan alla manliga släktmedlemmars huvudyrke genom två generationer till. Därefter uppträder en stark splittring i fråga om såväl yrken som boningsorter. Släktens mest bekanta medlemmar är verkställande direktören för Finnair, jägargenerallöjtnanten Leonard Grandell (1894-1967) och hans bror, rektorn för handelshögskolan vid Åbo Akademi, professor Axel Grandell (1899-1993).

I den nyutkomna tredje släktboken ligger tyngdpunkten på de släktgrenar, som burit namnet Grandell, och deras efterkommande på såväl mans- som kvinnolinjen. Men också släktens äldre led redovisas och uppgifter ingår även om grenar som aldrig burit namnet Grandell. Sjöfararna i släkten har uppenbart väckt författarens speciella intresse: för dem ges detaljerade biografier och ett kapitel ägnas Grandellarnas fartyg. För många andra medlemmar av släkten är biografierna korta och summariska. Men den torra uppräkningen livas upp av kapitel om byarna Mattnäs och Kvivlax samt om livet i dem under gångna tider.


Genos 65(1994), s. 88

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1994 års register | Årgångsregister