GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

P.J. Voipio

Oulun Sukututkimusseuran julkaisuja 18: Markku Kuorilehto, Timo Sarkkinen, Arto Seppälä: Tyrnävän seurakunnan rippikirja 1703-1708. Oulu 1993.

Oulun läänin seurakuntien rippikirjasarja jatkuu virkeänä. Tyrnävän seurakunta on nyt vuorossa. Toimittajien työ on edelleen huolellista, eikä pistokokeissani löytynyt huomautettavaa. Pari toivomusta vain vastaisen varalta.

On paikallaan, että epävarmoista merkinnöistä huomautetaan erityisesti. Niinpä silloin kun on epäselvää, kumpaan kahdesta peräkkäisestä nimestä liittyy niiden välissä oleva patronyymi tai onko kyseessä patronyymi vai sukunimi, on henkilöhakemistoon tällaisen nimen kohdalle merkitty asteriski. Hyvä näin, mutta saman merkinnän tulisi olla myös asianomaisten nimien kohdalla rippikirjasivuilla.

Rippikirjassa on mainittuna paljon henkilöitä, joiden nimestä näkyy vain etunimi. Hakemistossa on nämä henkilöt koottu yhteen, erittelemättä enemmälti. Siten kun rippikirjassa on vain 68 sivua, ja kun esim. Brita-nimisiä on 58 sivulla tai Carin-nimisiä 59 sivulla, hakemiston hyöty jää heidän kohdallaan pieneksi. Ehdotan, että näissä tapauksissa kunkin kohdalle merkitään hakemistoon myös talon nimi [mieluimmin hakasulkeissa, koska hakemistossa käytetään sulkumerkkejä muissa yhteyksissä].

Hyvää jatkoa julkaisutyöhön edelleen!


Genos 65(1994), s. 88

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1994 hakemisto | Vuosikertahakemisto