GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Levykkeellä ja paperilla - På diskett och papper

Terhi Nallinmaa-Luoto

Genokseen lähetetyt käsikirjoitukset voidaan parhaiten latoa kirjapainossa tietokoneen levykkeeltä. Kaikki sukututkijat eivät kuitenkaan kirjoita tietokoneella, ja myös pelkästään paperilla lähetetyt käsikirjoitukset otetaan toimituksessa mielihyvin vastaan. Toimituksella on nykyään mahdollisuus kirjoituttaa nämä »paperikäsikirjoitukset» levykkeelle. Työn helpottamiseksi toivotaan, että käsikirjoitusten marginaalit ja rivivälit olisivat riittävän leveät.Manuskript avsedda för tidskriften Genos sätts numera helst med datateknik från diskett. Dator står dock inte till alla genealogers förfogande, så även traditionella manuskript på papper är välkomna, eftersom redaktionen har möjlighet att överföra dem på diskett. För att underlätta detta arbete ber redaktionen att insända manuskript har breda marginaler och stort radavstånd.


Genos 65(1994), s. 97

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1994 hakemisto | Vuosikertahakemisto