GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Maailma muuttuu - entä sitten? - Världen förändras - än sedan?

Terhi Nallinmaa-Luoto

Moni sukututkija, joka on alunperin ryhtynyt keräämään tietoja esivanhemmistaan vain omaksi ilokseen, alkaa iän, kokemuksen ja sukututkimuskokoelmien karttuessa ajatella lapsiaan ja lapsenlapsiaan. Sukututkimuksen uudeksi motiiviksi tulee tällöin halu jättää jälkipolville tieto siitä, keitä yhteiset esivanhemmat olivat, miten ja missä he elivät, mitä kokivat ja mitä saivat aikaan. Ikääntyvä sukututkija voi tutkimuksensa johdannossa esimerkiksi kertoa, miten elämä oli ennen aineellisesti niukempaa kuin nykyään, miten tehtiin kovasti työtä ja nähtiin katovuosina nälkää. Historiankirjoista opittujen tietojen lisäksi hän saattaa kertoa aikakautta kuvaavia piirteitä omasta lapsuudestaan, jonka mentyä maailma on perusteellisesti muuttunut.

Maailman muuttuminen ei - kuten hyvin tiedämme - ole meidän aikanamme pysähtynyt, vaan tuntuu jatkuvan kiihtyvällä vauhdilla. Tästä tosiasiasta soisi tehtävän johtopäätöksiä silloin, kun kirjoitetaan nykyaikaan asti ulottuvia sukututkimuksia, joiden viimeiset henkilöt ovat syntyneet ehkä vasta 1990-luvulla. Sukututkimuksia, sekä painosta julkaistuja että pöytälaatikkoon jääneitä, voivat lukea paitsi sukututkijan lapset ja lastenlapset myös heidän jälkeensä tulevat polvet. Voisiko heille yrittää välittää jonkinlaisen kuvan siitä, miltä maailma näytti sukututkijan silmissä 1990-luvulla?Mången släktforskare, som ursprungligen börjat samla uppgifter om sina anor för sitt eget nöjes skull, börjar när åren, erfarenheten och de insamlade resultaten hopar sig tänka på barn och barnbarn. Det nya motivet för släktforskningen blir då tanken att för de efterkommande ge kunskap om de gemensamma förfäderna, hur och var de levde, vad de fick erfara och vad de åstadkom under sitt liv. Den grånade forskaren kan i inledningen till sin släktutredning exempelvis berätta hur livet tedde sig njuggare materiellt i gångna tider, hur arbetsfyllt det var och hur man fick svälta under nödårstider. Som tillägg till uppgifter ur historieforskningar kan han återge belysande drag från tidsperioden under hans egen barndom, sedan vilken världen väsentligt förändrats.

Världen förändras fortsättningsvis, som vi mycket väl vet, och som det syns med ökande hastighet. Av detta faktum borde slutsatser dras då sådana släktutredningar är under arbete, där de yngsta släktmedlemmarna är födda kanske först i på 1990-talet. Sådana utredningar, såväl tryckta som i bordslådorna liggande, kan sedan läsas av barn och barnbarn och följande generationer. Kunde man för dem försöka förmedla en bild av hur världen tedde sig i en släktforskares ögon på 1990-talet?


Genos 66(1995), s. 1

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1995 hakemisto | Vuosikertahakemisto