GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Selostus | Artikelns slut ]

von Nandelstadh

den svenska ointroducerade grenen

Jur.lic. Åke Backström, Helsingfors

Vidkommande adliga ätten von Nandelstadhs ursprung anhåller förf. att få hänvisa till sin uppsats »von Nandelstaedt i Livland och Ryssland» i Gentes Finlandiae VII (1987), s. 29 ff.

Bröderna, kaptenerna Elias von Nandelstadt (d. 1710) och Volmar Vilhelm von Nandelstadt (d. 1706), söner till kaptenen Johan (von) Nandelstadt samt deras kusiner, löjtnanten Jost Vilhelm von Nandelstadt (d. 1707), son till löjtnanten Ernst (von) Nandelstadt och kornetten Johan Fabian von Nandelstadt (d. 1700), son till godsägaren Fabian (von) Nandelstadt, blevo naturaliserade svenska adelsmän 10.11.1693 med namnet stavat von Nandelstadh, utan att senare ansöka om introduktion på riddarhuset [1].

Naturalisationen ägde rum på tröskeln till Stora nordiska kriget i vilket samtliga applikanter deltogo, men från vilket endast en av dem återvände [2]. De var födda i Baltikum, verksamma där och i Finland samt starkt bundna vid de östra landsdelarna. Deras efterkommande - i den mån de hade sådana synes ha visat ringa intresse att låta introducera sin ätt på riddarhuset under den på kriget följande stora ofreden [3].

En son till den siste i livet varande applikanten Elias von Nandelstadh, premierlöjtnanten Daniel von Nandelstadh (1693-1775), som från 1718 tjänstgjorde i Sverige, umgicks visserligen med planer på att ansöka om introduktion, men kunde icke för fattigdom fullfölja sitt uppsåt. Han hade förlorat hela sin ansenliga förmögenhet i kriget.

Den i Sverige bofasta ättegrenen deklasserades snabbt och ingen av Daniels efterkommande i fem generationer begagnade sig av möjligheten att ansöka om introduktion, varför frågan aldrig blev aktuell. Den svenska ättegrenen utslocknade på svärdssidan 17.5.1891 med sergeanten Karl Oskar von Nandelstadh, på spinnsidan 3.10.1926 med hans syster, ogifta Hedvig Josefina Sofia von Nandelstadh samt h.o.h. (namnet) 11.2.1932 med Anna Matilda von Nandelstadh, f. Lang, änka efter Karl Oskars yngre broder, snörmakaren Vilhelm August von Nandelstadh. Parentesen räckte sålunda 173 resp. 208 (214) år.

Ättegrenen var i Sverige huvudsakligen koncentrerad till Jämtland, men uppträdde tillika i Stockholm med omnejd [4].


Svenska adliga ointroducerade ätten von Nandelstadh

sukutaulu


I Kaptenen vid Grotenfelts, sen. Zöges finska lantdragoneskvadron Elias von Nandelstadh (1627-1710) och hans 1. hustru Maria Kristina Gåås (d. 1693/94) sades i sitt äktenskap ha haft nitton barn, bland dem sonen


Tab. 1

II Daniel von Nandelstadh [5], f. 11.12.1693 i Viborg. Volontär vid Karelska kavalleriregementet 1708. Korpral 1710. Kvartermästare 1717. Kornett 1718. Kommenderad till Norge och transporterad som sekundkornett vid Jämtlands fältjägarregementes kavallerikompani 1718. Premierkornett 1719. Kommenderad på strandvakt i Hudiksvall 1720 och Sundsvall 1721 samt bivistat där aktionen 25.5. då erhållit fem svåra blessyrer. Fången och förd till S:t Petersburg. Hemkommit 1721, då löjtnant i armén med kornetts indelning, placerad på förenämnda kompani. Kvartermästares indelning 1722. Kornetts indelning 1740. Premierlöjtnant med löjtnants indelning 1742. Överförd till Brunflo kompani 1757. Avsked 1757, varefter från 1759 bosatt hos sonen Jakob Daniel i Livland, från 1768 hos dottern Eva Eleonora (1769-70 hos sonen Reinhold Johan) i Sverige. På Häljesund i Hallens sn. (Jämtl.) 1770 nedskrivit sina minnen från striden i Sundsvall 1721. Bivistat fälttåget i Ingermanland och erövringen av Kaporie 1708 samt slutfasen av kriget i Finland, deltog i slagen vid Kexholm 1710, Kymmenegård 1712, Pälkäne 1713 samt Storkyro 1714. I kriget mist två gårdar i Viborgs stad, två säterier i Viborgs län samt två gods i Ingermanland. Bivistat kriget i Norge 1718-19 och Armfeltska arméns återtåg över norska fjällen. D. 31.12.1775 på Gärdsta i Marby sn. (Jämtl.). - Gift 1720 i Finland med Sofia Elisabet Ogilwie, f. 1691 i Ingermanland, d. 26.3.1761 på Schluckum, Ksp. Marienburg i Livland. Fldr. vice lagmannen, majoren Patrik Ogilwie och Anna Sofia von Rohr.

III Barn:

Reinhold Johan, f. 1722. Kornett. D. 1796. Tab. 2.

Patrik Gustav, f. 11.8.1723 på Viken i Brunflo sn. (Jämtl.). Volontär vid Jämtlands fältjägarregemente. Korpral vid Bergs kompani 1739. Överförd som rustmästare vid Revsunds kompani 1741. Furir 1742. Överförd som sergeant vid Bergs kompani 1743, till överstelöjtnantens kompani 1746. Fältväbel 1752. Avsked 1752, varefter biträde hos lantmätaren Gabriel Esping i Brunflo. D. 4.12.1753 i Brunflo sn. - Ogift.

Jakob Daniel [6], f. .7.1725 på Stengärde i Näs sn. (Jämtl.). Volontär vid Jämtlands fältjägarregementes kavallerikompani 1742. Överförd som rustmästare vid Revsunds kompani 1743, som förare vid Bergs kompani 1747. Sergeant 1751. Fältväbel 1753. Avsked 1756. Titulerad löjtnant. Flyttat till Livland 1757. D. 19.5.1786 på Schluckum. Angående den av honom grundade livländska ätten von Nandelstaedt, se uppsatsen »von Nandelstaedt i Livland och Ryssland».

Maria Kristina [7], f. 29.12.1727 på Stengärde, d. 26.4.1809 på Torvalla i Brunflo sn. - Gift 3.10.1762 med handskmakaren i Vadstena, sen. rustmästaren vid Jämtlands fältjägarregements kavallerikompani Benjamin Gönberg, f. 7.2.1737 i Norrköping, d. 23.1.1794 på Torvalla.

Eva Eleonora, f. 24.2.1730 på Stengärde, d. 27.11.1788 på Ede i Offerdal sn. (Jämtl.). - Gift 22.12.1754 på Viken med kaptenen vid Jämtlands fältjägarregemente, majoren i armén Sven Gustav Borin i hans 1. gifte, f. 18.1.1729 på Ede i Hammerdal sn. (Jämtl.), d. 11.12.1798 på Lassbyn i Lockne sn. (Jämtl.).

Karl Fredrik [8], f. (dp.) 7.2.1733 på Stengärde, d. före 1.5.1733 på Stengärde.


vapnet


Tab. 2

III Reinhold Johan von Nandelstadh  [8a] (son till Daniel, Tab. 1), f. 11.10.1722 på Galhammar i Berg sn. (Jämtl.). Volontär vid Jämtlands fältjägarregementes kavallerikompani 1740. Överförd som korpral vid Hallens kompani 1740, som förare vid överstelöjtnantens kompani 1742. Sergeant (1760). Överförd som fältväbel vid livkompaniet 1770. Avsked med kornetts namn 1778. D. 3.4.1796 på Häste i Rödö sn. (Jämtl.). - Gift 24.3.1751 i Ragunda sn. (Jämtl.) med Maria Kristina Frostera, f. 27.4.1725 i Pudasjärvi, d. 15.3.1786 på Dvärsätt i Rödö sn. Fldr. kyrkoherden i Kemi, kontraktsprosten Erik Frosterus och hans 2. hustru Elsa Fellenius.

IV Barn (ff. på Smedsta i Lit sn., Jämtl.):

Erik Daniel, f. 19.3.1752, d. 27.3.1752 på Smedsta.

Daniel (Reinhold), f. 1753. Sergeant. D. 1796. Tab. 3.

Sofia Elisabet, f. 30.1.1756, d. (b.) 7.4.1757 på Smedsta.

Reinhold [9], f. 13.2.1758. Volontär vid Jämtlands fältjägarregementes kavallerikompani 1775. Sekundkorpral 1779. Avsked 1789. Vidare öden okända.


Tab. 3

IV Daniel (Reinhold) von Nandelstadh (son till Reinhold Johan, tab. 2), f. 23.11.1753 på Smedsta. Volontär och trumslagare vid Jämtlands fältjägarregementes livkompani 1770. Sekundrustmästare och förste trumslagare 1773. Sergeant 1778. D. 31.7.1796 på Hägra i Rödö sn. - Gift med Brita Lögdqvist, f. 17.12.1750 på Lögdö bruk i Hässjö sn. (V.norrl.), d. 5.4.1818 på Hissmon i Rödö sn. Fldr. hammarsmeden Per Asmundsson (Lögdqvist) och Mär(e)ta Simonsdotter.

V Barn (ff. på Dvärsätt):

Johan Matias, f.o.d. 1.9.1780.

Johan Daniel, f. 1781. Löjtnant. D. 1826. Tab. 4.

Per Abraham, f. 28.1.1785. Volontär vid Jämtlands fältjägarregementes hästjägarskvadron 1802. Avsked 1812, varefter dräng hos bonden Olof Klingberg i Rödö. D. 26.9.1831 i Rödö sn. - Ogift.

Jakob [10], f. 4.4.1788. Nämnd hos sin morfar på Lögdö bruk 1799. Vidare öden okända.

Maria Kristina, f. 19.9.1791, d. 27.2.1875 på Säter i Rödö sn. - Gift 8.12.1820 på Fanbyn n. 2 i Rödö sn. med drängen Lars Persson, f. 8.10.1779 på Gräfte i Aspås sn. (Jämtl.), d. 26.3.1850 på Säter.

Elsa Märta, f. 30.10.1795, d. 14.9.1874 på Fanbyn n. 2. - Gift 29.4.1825 på Fanbyn n. 2 med bonden Per Nilsson, f. 25.11.1799 på Fanbyn n. 2, d. 12.1.1884 på Fanbyn n. 2.


Tab. 4

V Johan Daniel von Nandelstadh (son till Daniel (Reinhold), tab. 3), f. 21.9.1781 på Dvärsätt. Volontär vid Jämtlands fältjägarregemente 1793. Avsked 1795. Å nyo i tjänst vid Livregementets husarer 1796. Korpral 1796. Fanjunkare 1798. Avsked 1805. Å nyo i tjänst som fanjunkare med korprals lön vid Jämtlands fältjägarregementes hästjägarskvadron 1805. Kornett med kvartermästares lön 1805. Kommenderad som bataljonsadjutant till norska gränsen 1808, därefter till Finland. Brigadadjutant vid 6. (Svenska) brigaden 1808, kommenderad av översten Odert Reinhold von Essen af Zellie. Löjtnant i armén med kornetts lön 1811. Avsked 1816. Bivistat 1808-09 års finska krig, varvid affärerna vid Alavo, då svårt kontusionerad i halsen, och Virdois 1808. Kommenderad på generalstabsvakt vid högkvarteret i Lappo 1808, varefter till Jämtland, men var 1809 vid norra armén och affären vid Hörnefors. Bivistat fälttåget i Norge, Jämtland och Härjedalen 1814. Intagen i invalidinrättningen på Ulriksdal 1826. D. 18.11.1826 på Ulriksdal vid Stockholm. - Gift 28.12.1809 på Frösö kungsgård (Jämtl.) med Hedvig Elisabet Krabbe, f. 19.5.1787 i Stockholm, d. 10.8.1835 i Stockholm, frånskilda 20.8.1817. Fldr. kommendanten på Kronstad skans i Frösö, sen. tygmästaren och kommendanten i Gävle, kaptenen Erik Mikael Krabbe och Dorotea Elisabet S(ch)midt.

VI Barn:

Hedvig Erika Dorotea, f. 6.10.1810 på Backen i Ås sn. (Jämtl.), d. 19.9.1870 i Stockholm. - Ogift.

Johan Erik, f. 1812. Furir. D. 1853. Tab. 5.

Henrik Mikael, f. 3.3.1815 på Frösö kungsgård. Aktör vid Djurgårdsteatern. D. 1.5.1848 i Stockholm. - Ogift.


Tab. 5

VI Johan Erik von Nandelstadh (son till Johan Daniel, tab. 4), f. 9.4.1812 på Backen. Sergeant vid Livregementet till häst 1835. Avsked 1844. Å nyo i tjänst som korpral vid Livbeväringsregementet 1846. Sergeant 1846. Avsked 1847. Å nyo i tjänst som furir vid Västmanlands regemente 1847. Avsked 1849. D. 6.8.1853 i Stockholm. - Gift 29.9.1844 i Stockholm med Josefina Kristina Engström, f. 24.11.1825 i Stockholm, d. 13.1.1866 i Stockholm. Fldr. korpralen vid Livregementet till häst Petter Engström och Anna Kristina Berglund.

VII Barn (ff. i Stockholm):

Karl Oskar, f. (a.n.) 20.2.1844. Volontär vid Västmanlands regementes artillerikompani 1860. Furir 1867. Avsked med sergeants namn 1873. Anställd som sergeant vid Fångvårdsstyrelsen och vaktmästare vid länscellfängelset (Långholmen) i Stockholm 1873. Bevakningsbefälhavare vid kronohäktet i Eskilstuna 1886. D. 17.5.1891 i Eskilstuna och utdog ättegrenen på svärdssidan med honom. - Gift 18.10.1873 i Stockholm med Gertrud Hose, f. 13.12.1846 i Stockholm, d. 4.7.1925 i Avesta. Fldr. garvaren Johan Fredrik Hose och Charlotta Brink.

Hedvig Josefina Sofia, f. 9.2.1845, d. 3.10.1926 i Stockholm och utdog ättegrenen på spinnsidan med henne. - Ogift.

Johanna Augusta Charlotta, f. 2.7.1847, d. 20.10.1860 i Stockholm.

Vilhelm August, f. 17.6.1849. Snörmakare. D. 3.6.1889 i Stockholm. - Gift 13.4.1888 i Stockholm med Anna Matilda Lang, f. 25.7.1855 i Skällvik (Ög.), d. 11.2.1932 på Lidingö vid Stockholm och utdog ättegrenen (släktnamnet) med henne. Fldr. gruvarbetaren Anders Lang och Inga Kjellander.

Anna Maria Elisabet, f. 1.8.1851, d. 3.12.1851 i Stockholm.


Noter

[1]   Carpelan, Tor, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna. Helsingfors 1942, s. 200 ff. (tabb. 6, 15, 2 samt 4).

[2]   Volmar Vilhelm sårades 1705 vid Gemauerthof och avled av sina sår 5.1.1706, Jost Vilhelm stupade på okänt slagfält 1707 samt Johan Fabian vid Neuhausen .11.1700. Elias återvände till Finland efter 1705 erhållet avsked.

[3]   Volmar Vilhelm hade i sitt äktenskap tre söner av vilka den yngsta stupade 1704. Jost Vilhelm och Johan Fabian avled ogifta.

[4]   Ätten flyttade till Stockholm 1831 med barnen till Johan Daniel (tab. 4).

[5]   Den sk. Jämtlandsgrenen, vars stiftare Daniel var, är ofullständigt utredd av Gustav Lund, Släkten von Nandelstedt. Jämtlandsgrenen. Jämten 1954, s. 52 ff. Jfr. Lennart Rosell, Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia (1966), s. 374.

[6]   Enl. Carpelan, a.a., s. 202 (tab. 10) skulle han ha fötts 1726 samt vid avskedet begåvats med löjtnants namn. Dessa uppgifter kunna icke beläggas.

[7]   Efter det hennes föräldrar lämnat Jämtland 1757 för att två år senare flytta till sonen Johan Daniel i Livland, begav sig Maria Kristina till Rödö sn. där hon i Fanbyn 20.11.1757 framfödde en u.ä. son, som avled samma dag. Hennes vidare färdriktning är okänd. Möjligen följde hon i föräldrarnas spår, ty omkr. 1760 födde hon - sannol. i Livland och under äktenskapslöfte - en andra son, Daniel von Hoppen. Hur som helst så hamnade hon slutligen i Vadstena, gifte sig 1762 med en tio år yngre handskmakare och fick med honom ytterligare tre söner, ff. 1763, 1764 och 1766. Med övergivande av sitt ursprungliga yrke blev mannen 1765 enrollerad i samma regemente där hans svärfar och svågrar gjort tjänst.

[8]   Enl. kyrkoräkenskaperna för Näs sn. 1.5.1732-30.4.1733 erlades 2 daler i testamentspengar för »Herr Lieutenant Nandellstedts Barn». Anteckningen hänför sig otvetydigt till yngsta barnet, sonen Karl Fredrik.

[8a]   Hade med Mär(e)ta Persdotter en u.ä. dotter Mär(e)ta, f. (dp.) 9.12.1744 på Söre i Lit sn.

[9]   Om honom säger Lund, a.a., s. 58: »... avsked vid kassationsmönstring å Rödögården 1.4.1789. Han var vid avskedet ogift och åter finnes icke efter avskedet i mantalslängder eller kyrkoböcker i Jämtland, varför hans vidare öden äro obekanta.» Han hade med Elisabet Persdotter en u.ä. dotter Maria, f. 6.2.1780 på Dvärsätt i Rödö sn. Reinhold förekommer som dopvittne 1786 i Hässjö sn. samt finns omnämnd i Lögdö bruksförsamlings husförhörslängd i samband med mästersmeden Paque Eriksson Åström och dennes hustru i 2. giftet (vigda 1796) Kristina Berggren, f. 12.10.1760 på Lögdö bruk, d. 1838, dotter till smeden Erik Eriksson Berggren och Karin Andersdotter. Kristina hade 1788 under äktenskapslöfte framfött Reinholds dotter Maria Kristina von Nandelstadh. Reinhold flyttade från Lögdö bruksförsamling 1789, okänt vart. Husförhörslängdens kommunionkolumn för perioden 1782-90 innehåller nattvardsanteckningar för honom 1783-87.

[10]   Enl. Lund, a.a., s. 59: »...; i förhörsboken för Rödön 1799 är antecknat »bortflyttad»; var icke närvarande vid bouppteckningen efter modern 1818; hans vidare öden äro icke kända». På LA i Östersund finns ett register över mantalsuppgifter för Jämtlands län 1810-61 där samtliga släktnamn äro införda. Jakob saknas i registret. I mantalslängder för 1795-1807 finnas inga av modern Brita Lögdqvists barn skrivna hos henne. För henne själv står 1795: »utfattig och många små barn». Den möjligheten förefinnes, att barnen blevo utackorderade för sin försörjnings skull.


Selostus

Åke Backström: von Nandelstadh, ruotsalainen introdusoimaton haara

Balttilaissyntyisen von Nandelstadt-aatelissuvun viisi upseerijäsentä naturalisoitiin vuonna 1693 ruotsalaisiksi aatelismiehiksi nimellä von Nandelstadh. Heistä vain kapteeni Elias von Nandelstadh palasi suuresta Pohjan sodasta. Hänen jälkeläisensä asuivat Ruotsissa, pääasiassa Jämtlannissa ja Tukholman ympäristössä, ja antautuivat enimmäkseen sotilasuralle anomatta koskaan introdusoimista Ruotsin ritarihuoneeseen. Sukuhaara sammui mieskannalta 1891 ja naiskannalta 1926, ja viimeinen nimenkantaja kuoli 1932.


Genos 66(1995), s. 115-119, 143

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1995 års register | Årgångsregister