GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Selostus | Artikelns slut ]

Backman i Kristinestad och Backman i Vasa

Fil.mag. Christina Backman, Uppsala

Både i Kristinestad och i Vasa finns det redan från slutet av 1600-talet uppenbarligen flera familjer med släktnamnet Backman. I ingendera staden har det hittills lyckats att knyta samman de olika familjerna, trots att de utretts bl.a. av Hj. Björkman och K. Hedman (Äldre köpmanssläkter i Kristinestad 1. Backman GSÅ XIII 1929) och mig själv (Backman och Den andra släkten Backman, Släktbok Ny följd III: 1989). Att det för Kristinestads del rör sig om två skilda släkter har verkat troligt då namngivningen, vid denna tid nästan alltid hårt traditionsbunden, skiljer sig helt och hållet vad sönerna beträffar. Den ena av släkterna, med Mårten Backman som stamfar, härstammar från Frost i Yttermark medan den andra, där dopnamnen Jacob och Samuel förekommer, för tankarna till den stora släkt i Vasa där dessa namn är vanliga.

Vasaforskaren V. Jaakko Köykkä har haft vänligheten att fästa min uppmärksamhet vid en handling som förvaras i Vasa landsarkiv. Det är de Personalia som framfördes vid Ingrid Backmans begravning i september 1761 av kyrkoherde Hanell i Kurikka. Denna Ingrid var äldsta dotter till köpmannen Henrik Bertilsson i Kristinestad och syster till Samuel och Jacob Backman där. Det framgår av handlingen att Henrik Bertilssons hustru Elisabet var dotter till kyrkoherden i Kauhajoki, Sigfred Albilacovius och således syster till Jacob Haustramnius. Hos häradshövding Jacob Ross, i Klemetsö alldeles utanför Vasa, tillbringade dessutom Ingrid Backman, enligt dessa Personalia, en del av sin barndom. Hennes kusin Jacob Jacobsson Haustramnius skulle sedermera 1708 gifta sig med Maria Jacobsdotter Ross [1].

Att Henrik Bertilsson kunnat gifta sig med en prästdotter tycks placera honom socialt något över hans samtida kollega i den andra familjen Backman: köpmannen Mårten Eriksson Frost Backman, som var bondpojk och fick nöja sig med änkan efter en småborgare. Henrik dyker upp i Kristinestad 1672, då han får burskap. Hans äldste son Mats beviljas burskap i staden som köpman 1691 och bör då ha varit åtminstone 21 år gammal.

Vad kan då binda Henrik Bertilsson vid Vasa? Kan han tillhöra den släkt som tog sitt namn från gården Pakkala (Backala) genom Elisabet Philipsdotter som först var gift med löjtnanten Bertil Andersson, stupad ca 1643, och sedan med tf borgmästaren i Vasa Mattias Pålsson Wijk? Hon hade barn i bägge giftena som tog sig namnet Backman och utgör ursprunget till den stora Vasasläkten med detta namn. Henrik Bertilsson, som blir borgare och gifter sig kring 1670, bör ha varit född ca 1640 eller strax efter och kan således mycket väl ha varit en av löjtnanten Bertil Anderssons yngsta söner.

Skulle så ha varit fallet, bör han ha uppfostrats av sin styvfar Mats, troligen redan från början av 1644 då denne står med hustru i mantalslängden för Tuurala, Storkyro. Vad vore då naturligare än att han uppkallar sin äldste son efter den ende far han känt och som ännu levde då Mats Henriksson Backman föddes?

Henriks två yngre söner bär namnen Samuel och Jacob. Själv hade han, om han nu är Bertil Anderssons son, både en styvbror Samuel Matsson Backman och en brorson Samuel Jöransson Backman samt en helbror, smeden Jacob Bertilsson Backman. (Luukko s. 83 och GSÅ 39 s. 28). Henriks val av dopnamn för sin äldsta dotter motsäger inte heller ett samband med Mats Pålsson Wijks söner: Ingrid Rothovia hette nämligen lagläsaren Christian Matsson Backmans hustru och denne förekom dessutom ofta i Kristinestad.

Vid slutet av 1600-talet var det vanligt att unga flickor vistades i goda familjer för att lära sig hushållets skötsel. De betecknades som »piga» eller »husjungfru», »husmamsell» i mantalslängderna. Myndigheterna såg inte med blida ögon att en familj behöll allt för många av sina egna halvvuxna barn hemma. Sålunda finner vi Anna Jöransdotter Backman som piga hos kyrkoherden Samuel Mattson Backman 1691-1692 i Laihela och hennes syster Margareta hos densamme 1699-1701. Kyrkoherden hade 1690 gift sig med Maria Hermansdotter Ross. Att Ingrid Henriksdotter Backman vistades på Klemetsö hos häradshövding Ross »i sin barndom» dvs troligen på 1690-talet, tyder på goda personliga relationer till Vasa och då troligen dels genom Ross frände pastorskan i Laihela (Not 1) dels Ingrids frände, kyrkoherde Backman själv.

Antagandet att Henrik Bertilsson är son till Elisabet Philipsdotter i hennes första äktenskap med löjtnanten Bertil Andersson skulle sålunda bygga på dels namnlikhet vad gäller såväl dopnamn som släktnamn mellan Henriks barn och Vasasläkten Backman, dels på social och tidsmässig överensstämmelse samt slutligen på uppenbara förbindelser med ett par ledande Vasasläkter.


Summarisk släkttavla:

Elisabet Philipsdotter på Backala i Storkyro levde 1675 men var död före 1685. Gift 1:o med löjtnant Bertil Andersson stupad ca 1643; 2:o före mt 1644 med lagläsaren Mats Pålsson Wijk begraven i Storkyro 17.5.1685.

Söner:

1. Jacob Bertilsson Backman: murmästare och smed i Vasa, där han 8.3.1665 fick fastebrev på den gård han ärvt efter föräldrarna. Död 1675.

1. Jöran Bertilsson Backman: avlade borgared i Vasa 14.8.1664 som handelsman. Död efter 1690. Barn: Samuel (hade son Gabriel), Anna, Margareta, Brita, Anders (skrivare hos Jacob Ross i början på 1700-talet), Susanna, Christian (Christer), Ingrid.

1. ?Henrik fick burskap i Kristinestad 9.3.1672, död januari 1697. Gift före 1675 med Elisabet Sigfredsdotter (Albilacovius), syster till kh Jacob Haustramnius. Barn: Mats Henriksson, fick burskap i Kristinestad 1691 och avflyttad 1697, Samuel Hindersson Backman (hade sönerna Gabriel och Samuel), Ingrid (hos häradshövding Jacob Ross i sin barndom), död 15.9.1761 i Kurikka som änka efter bonden Mats Jacobsson; Elisabet gift med Jacob Brunck, Maria gift 1:o med rådmannen Mats Bäckudd i Kristinestad, 2:o med Henrik Mårtensson Backman; Henrik; Beata(?).

2. Samuel Matsson Backman: student 1664, död 3.4.1712. Kyrkoherde i Laihela. Gift med Maria Hermansdotter Ross.

2. Philip Matsson Backman: student 1667, kyrkoherde i Halikko, död 4.4.1691.

Hans dotter Elisabet omhändertogs efter sin fars död av farbrodern, kyrkoherden Samuel Backman.

2. Christian Matsson Backman student 1667, död 1691.


[1]   Mattias Pålssons son kyrkoherden i Laihela Samuel Backman var andra gången gift med Maria Ross. Observera att det fanns tre skilda Maria Ross någorlunda samtidigt i Sydösterbotten!

1. Maria Williamsdotter Ross gift ca 1660 med handelsman Mats Mårtensson i Kristinestad.

2. Maria Hermansdotter Ross gift 1:o 1690 med kh i Laihela Samuel Matsson Backman samt 2:o med kh i Ilmola Anders Mennander.

3. Maria Jacobsdotter Ross gift 1708 med Jacob Haustramnius i Klemetsö.

Alla tillhörde samma släkt med rötter i Vasa.

Förutom gängse genealogisk litteratur har Vasa stads historia i 1606-1721 av Armas Luukko (Vasa 1972) använts. Stor försiktighet bör iakttagas när det gäller den äldre litteraturen.


Selostus

Christina Backman: Backmanit Kristiinankaupungissa ja Vaasassa

Sekä Kristiinankaupungissa että Vaasassa on jo 1600-luvun lopulta lähtien useita Backman-nimisiä perheitä, joiden keskinäistä sukulaisuutta ei kummassakaan kaupungissa ole voitu selvittää. Kristiinankaupungissa on ilmeisesti kaksi eri Backman-sukua: toinen polveutuu Yttermarkin Frostista, ja toisessa esiintyy samoja etunimiä kuin yhdessä Vaasan Backman-suvuista.

Vaasan maakunta-arkistossa säilytetään vuonna 1761 haudatun Ingrid Backmanin Personaliaa. Hanen isänsä oli kauppias Henrik Bertilsson Kristiinankaupungista ja äitinsä Elisabet, Kauhajoen kirkkoherran Sigfrid Albilacoviuksen tytär. Lukuisat nimiyhtäläisyydet viittaavat siihen, että Henrik Bertilsson olisi kuulunut Vaasan Backman-sukuun ja ollut Isokyrön Pakkalan Elisabet Philipsdotterin poika tämän ensimmäisestä avioliitosta luutnantti Bertil Anderssonin kanssa. Elisabet Philipsdotterin 2. aviomies oli lainlukija ja Vaasan pormestari Mats Pålsson Wijk, ja molemmista avioliitoista syntyneet lapset käyttivät sukunimeä Backman Pakkalan talon mukaan.


Genos 66(1995), s. 127-128, 144

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1995 års register | Årgångsregister