GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Georg Luther

Suomen historian asiakirjalähteet. Toim. Eljas Orrman ja Elisa Pispala. WSOY. Porvoo 1994. 336 sivua.

Kolmen viime vuosikymmenen aikana Valtionarkisto ja sen ohjaama arkistolaitos ovat julkaisseet varsin ahkerasti luetteloita ja oppaita, jotka helpottavat arkistojen käyttöä. Niistä on tutkijoille suurta hyötyä ja apua, joskin joukkoon on lipsahtanut heikkojakin tuotteita. Sukututkimuksen kannalta on hyvin valitettavaa, että maamme kirkonarkistojen mikrofilmien luettelo (Valtionarkiston julkaisuja 4, Helsinki 1973) on julkaistu ilman mitään taustatietoja seurakunnista ja tarkistamatta tietoja mikrofilmien sisällöstä. Luettelossa on sekä aukkoja että vääriä tietoja.

Valtionarkisto muuttui viime vuonna Kansallisarkistoksi. Uudella nimellään virasto on julkaissut laajan yleiskatsauksen maamme arkistoaineistoihin. Neljättäsataa sivua käsittävä teos »Suomen historian asiakirjalähteet» sisältää kuvauksia arkistolaitoksesta ja asiakirjaryhmistä. Kussakin kuvauksessa on tietoja asiakirjojen ja arkistokokonaisuuksien synnystä, nykyisestä sijainnista, luetteloista ja muista hakuapuneuvoista.

Keskiajan asiakirjoja kuvataan omassa luvussaan, keskushallinnon jättämiä arkistoaineistoja selostetaan aikakausittain, seikkaperäisessä katsauksessa piiri- ja paikallishallinnon asiakirjoihin Vanha Suomi saa tarpeellisen erilliskuvauksensa. Tuomioistuinten, kirkon elinten, oppilaitosten, maanmittauksen, kuntien ja sotalaitoksen asiakirjoilla on omat lukunsa. Tilastollisia aineistoja sekä karttoja ja piirustuksia selostetaan erikseen ja yleiskatsauksia esitetään yksityisluontoisista asiakirjoista arkistoissamme sekä Suomea koskevista asiakirjoista ulkomaisissa arkistoissa.

Varsinkin aloittelijat, mutta myös arkistojen palveluksia kauan käyttäneet tutkijat saavat tästä kirjasta hyödyllistä tietoa siitä, mitä asiakirjalajeja on tallella eri ajoilta ja miten haluttu tieto voidaan löytää. Kaikki kuvatut aineistot eivät sisällä niitä suku- ja henkilöhistoriallisia tietoja, joita sukututkijat etsivät. Mutta useimmista niitä löytyy ja »Suomen historian asiakirjalähteet» antaa hyödyllistä pohjatietoa arkistoainesten käyttäjille sekä viittauksia yksityiskohtaisiin luetteloihin ja selostuksiin.

Kirja peittää erilaiset arkistolähteet varsin kattavasti. Mainitsematta on kuitenkin jäänyt Kaupunkien Yleisen Paloapuyhtiön laaja tiedosto kaupunkiemme rakennuksista viime vuosisadalla. Se sisältyy Kansallisarkistossa Vakuutusyhtiö Tarmon kokoelmaan, joka siellä olevista yksityisarkistoista lienee laajin.

Käyttäjän kannalta hankalampi aukko johtuu arkistolaitoksen työkentän perinteisestä rajauksesta. Valokuvat (ja muutkin kuvat) eivät kuulu sen, vaan museoviranomaisten alaan. Hallintokuntien välistä raja-aitaa pitäisi kuitenkin tältä kohdin madaltaa, koska tekstit ja kuvat nykyaikana liittyvät tiiviisti toisiinsa historiantutkimuksessa. Arkistolaitoksen pitäisi voida arkistoida kuvia, vaikka ne ensisijaisesti kuuluvatkin museoihin. Provenienssiperiaatetta ei pitäisi rikkoa erottamalla yleiseen arkistoon luovutetusta sukuarkistosta kuvat muualle sijoitettaviksi. Ja arkistolähteiden yleiskuvaukseen pitäisi kuulua kuva-arkistojen selostus, vaikka ne arkistohallinnon näkökulmasta kuuluvatkin naapurimaastoon.


Genos 66(1995), s. 133

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1995 hakemisto | Vuosikertahakemisto