GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Klaus Castrén

Jan Strang: Puhelinluettelot ja osoitehakemistot. Telefonkataloger och adressböcker. Finnish Directories. Bibliografinen luettelo Suomen puhelinluetteloista, osoitekalentereista ja yrityshakemistoista sekä niiden liitekartoista v. 1847-1960. Telecom Finland Oy ja Puhelinyhtiöt. Turku 1995. 200 sivua. Kuvitettu.

Bibliofiilien hyvin tuntema antikvaarinen kirjakauppias ja karttojen asiantuntija Jarl Strang on saanut monivuotisen uutteran ja tarkkuutta vaatineen työn tuloksena valmiiksi yllä mainitun teoksen. Sen kahdeksansivuisessa, paljon tiivistettyä tietoutta sisältävässä johdannossa (lyhennelmä ruotsiksi ja englanniksi) on tarkoin selostettu teoksen sisältö ja toimitusperiaatteet. Se on syytä lukea.

Tämä noin pari tuhatta julkaisua käsittävä teos on järjestetty pragmaattisesti paikkakunnittain painovuoden mukaiseen järjestykseen. Se on hyvä apuväline ei ainoastaan kokoelmiaan kartuttaville bibliofiileille, vaan myös 1800-luvun puolivälin jälkeistä aikaa tutkiville sukututkijoille. Nimenomaan sellaisille, jotka eivät tyydy tutkimuksissaan rajoittumaan ainoastaan sukulaisuussuhteisiin nimineen, ammatteineen, genealogisine päivämäärineen ja paikkakuntineen, vaan pyrkivät valottamaan tutkimustensa kohteena olevia henkilöitä tiivistetyillä elämäkerrallisilla tiedoilla. Bibliografiaan sisältyvistä julkaisuista voi usein oikotietä saada tietoutta muidenkin kuin julkisen sektorin palveluksessa olleiden henkilöiden asuinpaikoista sekä ammateista ja arvoista tiettynä ajankohtana, luottamustehtävistä, omaisuuksista sekä yritystoiminnasta ja kaupunkikulttuurista ylipäänsä.

Strang toteaa teoksestaan saattavan puuttua vielä noin satakunta alan julkaisua. Kun kyseessä on pioneerityö, se on täysin ymmärrettävää eikä vähennä teoksen arvoa. Löytyihän tekijän laajojen etsiskelyjen tuloksena yli 300 sellaista kirjaa, jotka puuttuivat vieläpä Helsingin Yliopiston kirjastosta, jonka kokoelmien kirjoittaja oli alunperin arvellut olleen »melkein» täydellisten. Vertailu oman kirjastoni tämän alan suhteellisen harvoihin julkaisuihin osoitti bibliografiasta puuttuvan ainakin »Sortavalan puhelinluettelo 1934», eikä liioin Viipurin vuoden 1939 puhelinluettelon yhteydessä ole mainittu - kuten eräiden muiden kohdalla - siitä julkaistua näköispainosta 1988. Ja kun mukaan Helsingin kohdalla on perustellusti otettu mainiot »Poliisi- ja automiehen osoitehakemistot», olisi myös »Helsingin palomiesten käsikirja» (ainakin 1954) hieman samantapaisine sisältöineen puolustanut epäilemättä paikkaansa bibliografiassa.


Genos 66(1995), s. 133-134

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1995 hakemisto | Vuosikertahakemisto