GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Heljä Pulli

Jarmo Karjalainen: Pieksämäen Karjalaiset. Kuopio 1993. 380 sivua

Kun kysymyksessä on erittäin vanha ja laajalle levinnyt sukunimi, on hyvä, että jo sukukirjan nimestä selviää, mikä on suvun kotipaikka. Selvityksen kohteena on ollut Mikko Karjalaisen (s. n. 1480.?) jälkeläistö eräin rajauksin ja se ulottuu osittain 1990-luvun alkuun asti.

Alussa on katsaus sukunimen merkitykseen ja levinneisyyteen sekä asutushistoriaan. Nämä tiedot nähtävästi perustuvat tekstissä mainittuihin teoksiin (Kauko Pirinen: Savon historia II:1, Pekka Lappalainen: Pieksämäen seudun historia I.)

Kirja käsittää 929 kahden polven taulua, joissa on lyhyitä elämäkerrallisia tietoja, puolisoista yleensä vähemmän kuin Karjalaisista. Tauluissa on asianmukaiset viitteet edeltävään ja seuraaviin tauluihin. Suppeasta sukupuusta (s. 16) selviävät päälinjat miehen puolelta. Kartat alku- ja loppusivuilla havainnollistavat suvun asuinpaikkoja Pieksämäen seudulla, Rautalammilla ja Suonenjoella. Kuvitus on melko säästeliästä, pääasiallisesti valokuvia vanhemmista sukupolvista. Nimenomaan vanhojen valokuvien tallentaminen sukukirjaan onkin kannatettavaa. Kirjassa on laaja henkilöhakemisto, sen sijaan lähdeluettelo puuttuu.

»Tauluihin on pyritty tallentamaan kunkin henkilön nimi siinä muodossa kuin se on asiakirjoihin tallennettu», sanotaan sivulla 15. Tämä ei ole kuitenkaan ollut aivan johdonmukaista. Suomalaiset sukunimet on normalisoitu nykymuotoon. Etunimien tallentaminen asiakirja-asussa ei ole täysin onnistunut. Eräissä etunimissä on niin järjestelmällisiä kirjoitusvirheitä, että niitä ei voi laskea satunnaisiksi lyöntivirheiksi.

Nimissä on c-kirjain kirjoitettu lähes poikkeuksetta g:ksi. Muutamat pistokokeet Pieksämäen syntyneitten ja vihittyjen luetteloista osoittavat, että g on yksiselitteisesti lukuvirhe. Esimerkkinä joitakin poimintoja: Nigolaus Karjalainen (taulut 1 ja 687), Gatharina Karjalainen (taulu 24), Gatarina Halonen (taulu 29), Garin Markkanen (taulu 915), Gristiina Karjalainen (taulu 165; synt. 8.10.1810 Karjala, Christina), Garoliina Karjalainen (taulu 55), Gonsdantin Karjalainen (taulu 58; synt. 12.5.1828 Kähkölä 2, Constantin), Jagob Sepponen (taulu 462). - Anna Gollanin (taulu 166) ja Gatharina Gollanin (taulu 381) sukunimi on Collan (vih. 4.12.1832 Anna Cath. Collan; synt. 16.11.1795 Pieksämäki, Catharina, vanhemmat Clas Collanus ja Margetta Davidsain).

Ruotsalainen å on käsitetty useimmiten ö:ksi. Esim. sukupuu (s. 16), Pöhl Karjalainen (taulut 9, 10 ym.), Möns ja Pöhl Sepponen (taulu 462). Tauluissa 682 on isä Pohl Karjalainen, poika Pöhl Karjalainen, jolla taas poika Pohl (taulu 683).

Viimeistään em. Pohl-Pöhl-Pohl-sarjan ja Gatri Kärkkäisen (taulu 594) kohdalla olisi tekijällä pitänyt herätä epäilys nimien kirjoitustavasta.

Kolmas virhetyyppi on vain sivulla 13 v:n 1664 maantarkastusluettelossa, josta on asiakirjanäyte samalla sivulla: saksalainen »kaksois-s» on kirjoitettu yhdeksi s:ksi. Näytteen isännimet ovat oikeinkirjoitettuina seuraavat: Påållsson (ei Pählson), Nillsson, Nilsson, Nillsson, Clemetsson. Sama huomautus koskee myös sivun 12 nimiä (Larsson jne.).

Jokunen etunimen suomennos näyttää kuitenkin pujahtaneen tekstiin: Tahvo Karjalainen (taulu 683 ja 684), Staffan (taulu 685 ja 686), mutta eipä tämä pahemmin haitanne, nimethän on kirjoitettu oikein.

Kun kirjan ulkoasu on edustava eikä nuorempien polvien nimissä pistänyt silmään painovirheitä, on surettavaa, että vanhempien polvien kohdalla on »silkkoa sisällä, akanoita alla kuoren», akanoita, jotka olisi voitu helposti poistaa ennen painatusta, jos teksti oli annettu jonkun kokeneemman sukututkijan tarkistettavaksi.

Käytyäni läpi »Pieksämäen Karjalaiset» olen yhä enemmän sitä mieltä, kuten esitelmässäni v. 1990 (Genos 3, s. 100), että kun kysymyksessä on suomenkielinen seutu ja suomenkielinen suku, on syytä käyttää julkaisuissa sukunimistä nykyistä muotoa ja etunimistä nykyistä normaaliasua, jos paikallisesta käytännöstä ei ole tietoa. (T. Piiroinen (toim.): Historian etunimistöä. 1967). Jos asiakirjoissa esiintyneitä muotoja käytetään, ne on kirjoitettava oikein.


Genos 66(1995), s. 135

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1995 hakemisto | Vuosikertahakemisto