GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Finnerus

Jarl Pousar

Sedan utredningen över släkten Finnerus infördes i Genos 1991:2 har några data framkommit som måhända kan påräkna intresse.

Släkten Finnerus hade kontinuerlig kontakt med Kalvola. Det första tecknet härpå i nämnda utredning är äktenskapet mellan Johan Jakob Finnerus och Anna Gertrud Tammelander (tab. 6), en släkt med långvarig förankring i Kalvola. Det har emellertid visat sig att familjen Finnerus hade släktanknytning till denna socken redan tidigare.

I tabell 5 i utredningen omtalas Anna Finnerus, en syster till ovannämnde Johan Jakob Finnerus. Hennes trolovning med prästmannen Petrus Landanus hade brutits. Samma Anna gifte sig tydligen 1740 med fältväbeln Lars Dufva. Hon sägs ha varit född 1709 och avled som änka på Taljala Perttula i Kalvola 13.3.1782, »döv och blind». Att hon bodde där har sin förklaring, för gården ägdes av familjen Steckelborg, och länsmannen i Kalvola Hans Steckelborg (död ca 1739) var gift med Maria Kristina Finnerus, f. 6.3.1705, död i Kalvola 3.2.1781, uppenbart en tidigare okänd syster och alltså dotter till kaplanen Johan Finnerus och Anna Kristina Rappengren.

Förre riddarhusgenealogen i Stockholm Pontus Möller har vänligen meddelat några uppgifter om löjtnant Sigfrid Finnerus (tab. 10) och hans sonson Johan Lagerstedt (tab. 11). Sigfrid Finnerus var sergeant vid Gyllengranats regemente, då han den 11 augusti 1746 fick nådigt tillstånd »att i dess enskylte angelägenheter på ett års tid få göra en resa till Livland» och den 21 oktober 1747 nådigt tillstånd att få vistas i Livland till nästkommande vår. Tidpunkten sammanfaller med tiden för hans giftermål och äldsta sonens födelse, och ger en antydan om att hustrun Anna Kristina Busch troligen var hemma i Livland.

Johan Lagerstedt (tab. 11) tjänade enligt uppgift i Vichtis kommunionbok vid Västgöta Dals regemente. Uppgiften är dock felaktig. Vid tidpunkten för 1808-09 års krig var han fältväbel vid Karelska dragonkåren och placerades 1810 som kvartermästare vid Smålands dragonregemente, och kallas därvid »Joh. E. Lagerstedt». (Krigsarkivet i Stockholm, Biografikasamlingen.)

Slutligen kan nämnas att Klara Sofia Finnerus uä. son Karl Fredrik Finner dog ogift i Sjundeå 19.2.1830, »snickargesäll».


Genos 66(1995), s. 43

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1995 års register | Årgångsregister