GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Schilling

Olav Rundt

Uppsatsen Schilling i Genos 4/1994 innehåller ett par fel i släkttabellen på s. 159. Hovrättsasessorn Mårten Schilling dog enligt Tor Carpelans Åbo i genealogiskt hänseende, s. 97, den 10.4.1672 och begrovs den 21.4.1672. Hans hustru Kristina Tavast begrovs den 30.6.1667 enligt Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper, utg. av R. Hausen, s. 165. I detta tillförlitliga verk bekräftas också mannens begravningsdatum.


Genos 66(1995), s. 43

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1995 års register | Årgångsregister