GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Selostus | Artikelns slut ]

Sursillin suku

Tillägg och rättelser

Jur. och Fil. kand. Leo Nyholm, Malmö

8 VI (Genos 1979 s. 21) Bertil Letzle begrovs i Stockholm (Hedvig Eleonora förs.) 16.5.1717. Det var hans 2:a hustru Ingeborg för vilken ringdes i Åbo 2.1.1711. 1:a hustrun Hebla Simonsdotter begrovs 26.10.1698 i borgmästaren Laurentius Brochius' grav, vilken alltså varit hennes fasters man och hennes förmyndare.
18 VI Lars Brenner och Maria Herman hade också sonen

VIII Lars, döpt 24.4. och begr. 12.5.1715 i Stockholm (Maria förs.).

285 IX Maria Elisabet Tuderus står upptagen som hushållerska i Stockholms mantalslängd 1800 (stadens östra s. 526). Hon skattade också enligt kronotaxeringslängden för innehav av klädstånd, senast 1807.
287 IX Daniel Tuderus var 1793 inskriven i Stockholms sjömanshus som matros på skeppet Svenska Örn. Tillsammans med andra sjömän skulle han s.å. plikta för aktersegling, varför han 1.11.1793 överlämnades till örlogsskeppet Tapperheten. Gift i Stockholm (Finska förs.) 13.9.1791 med jungfru Ulrika Broberg, född i Stockholm 1770. Han står upptagen i kronotaxeringslängden 1801-02, men ej som inskriven i sjömanshuset.
324 XII Adolf Fredrik Montin dog 12.12.1925 (GSÅ XXII s. 180).
336 XI Maria Amanda Gyllberg dog 1904 (GSÅ XXII s. 195).
338 XII Maria Catharina Montin dog 19.7.1926 (GSÅ XXII s. 195).
459 VIII Anna Giertz (Giers) begrovs i Stockholm (Katarina förs.) 13.6.1753, 73 år gammal. Elisabet Durchman (SS 467) betalade för begravningen.
461 IX Zacharias Durchman gift i Stockholm (Nikolai förs.) 21.10.1753 med dygdesamma jungfrun Brita Elstedt. Enligt sin bouppteckning i Stockholm 1759/1 s. 1012 hade han dött på en resa till Ostindien tre år tidigare. Hustrun var då omgift Lindert. En dotter hade dött som liten.
462 IX Jakob Durchman, gift i Stockholm (Nikolai förs.) 1.4.1750 med pigan Brita Jansdotter. Enligt sin bouppteckning i Stockholm 1760/2 s. 1306 hade han dött 1751. Inga barn.
467 IX Elisabet Durchman dog i Stockholm (Katarina förs.) 8.5.1771, 45 år gammal. Mannen Henrik Paselius dog på utrikes resa som kofferdikapten 26.4.1775. Han var då omgift med Catarina Margareta Antenius. (Stockholms bouppteckningar 1775/1 s. 813 och 1775/4 s. 92).
498 IX Zachris Keckman dog i Stockholm (Finska förs.) 13.10.1786.
524 IX Elisabet Granroth, gift i Stockholm (Finska förs.) 21.5.1786 med hustimmermannen Petter Lundqvist, född i Uppland 1774.
899-900 VIII     I Stockholm (Hedvig Eleonora förs.) begr. 29.8.1717 rådmannen från Vasa Jakob Haustramnius' son, 3 år, och 5.9.1717 H:s »lilla son».
908 VIII     I Stockholm (Hedvig Eleonora förs.) begrovs 25.5.1714 höglärde magister (Anders) Banges hustru Sara Bergius. Hon var antagligen dotter till kyrkoherden i Töfsala Anders Bergius (SS 7496) och Sara Wärdh.
995 VIII Henrik Bratt är 1767 inskriven som matros för en resa till Riga i Stockholms sjömanshus. Han kom tydligen från Karlskrona, där hans styvbarn med släktnamnet Barkenbaum 7.10.1766 kvitterat ut sitt arv. Han var alltså änkling när han 11.1.1767 gifte sig i Stockholm (Finska förs.) med änkan Kristina Jöransdotter Wiksten, 44 år och född i Åbo.
999 VI Anders Kiemmer begrovs i Stockholm (Katarina förs.) 30.6.1718, 47 år.
1032 IX Eva Ulrika Westzynthius dog i Stockholm (Johannes förs.) 30.12.1853.
1033 X Eva Johanna Ulrika Steen dog i lungsot vid Porla brunn 22.6.1828. Gift i Stockholm (Johannes förs.) 5.9.1818 med tobaksfabrikören Anders Gustaf Strömberg, född 12.8.1777, död i Stockholm (Johannes förs.) 20.5.1848. Son till tobaksfabrikören Anders Strömberg och Christina Ulrika Bourschell. Barn (enligt mannens bouppteckning):

XI   Gustaf Strömberg, tobaksfabrikör, f. 28.8.1819.
      Augusta Ulrika, f. 1821, g.m. kanslisten i Kgl. Maj:ts revisionsexpedition och primariekammare Eberhard Theodor Liljewalch, f. 1808.
      Magnus Theodor, e.o. kanslist i nämnda expedition.
      Johanna Euphrosyna, g.m. löjtnant Carl Petter Meurling.

1034 IX Christina Margaretha Westzynthius dog ogift i Stockholm (Johannes förs.) 12.6.1844.
1189 VIII Jungfru Maria Westzynthius dog i Stockholm (Finska förs.) 4.9.1805, 34 år gammal.
1254 XI Catharina Augusta Durchman dog 22.7.1916 (GSÅ XXII s. 189).
1258 X Carl Abraham Hårdh och Gustava Wilhelmina Durchman hade också sonen

XI Frans Gustaf Hårdh, född i Brahestad 17.2.1845. Apotekare i Korsholm. Död ogift 16.1.1915. (W. Karsten, Finlands apotekare; GSÅ XXII s. 184).

1259 XI Gustava Hårdh dog 15.4.1905 (GSÅ XXII s. 189).
1264 XI Janica Wilhelmina Hårdh dog 3.7.1911. Hennes man Jakob Gustaf Wallin var född 21.11.1830 och dog 25.2.1908 (GSÅ XXII s. 199).
1271 X Maria Janica Fagervik dog i Stockholm (Hedvig Eleonora förs.) 19.3.1887. Hennes man Per August Björkman var född i Mellösa 21.2.1814 och dog i Stockholm (Finska förs.) 8.6.1872. Han fick 21.6.1842 burskap som spannmålshandlande. Barn (födda i Finska förs.):

XI   Johan August, f. 3.7.1841, regementsläkare i Malmö, död 5.3.1897.
      Leonard Wilhelm, f. 8.6.1844, bokhållare, död före 29.5.1885.
      Oscar Waldemar, f. 4.8.1846, död 20.5.1850.
      Hilma Maria, f. 8.5.1849, död 1.6.1850.
      Ernst Hjalmar, f. 19.5.1851, bokhållare, sedan direktör, bouppteckning 1925 s. 1865.
      Carl August, f. 7.1.1855, var 1887 ingenjör i St. Petersburg, antagligen den konsul Carl August Björkman efter vilken bouppteckning 1928-1241-r1.
      Per Adolf, f. 29.4.1858, studerande, bouppteckning 1882 III s. 116.

1274 IX Mathias Forbus. Barn (födda i Salo):

X   Henrik, f. 13.11.1803.
      Johannes, f. 11.10.1806, död 27.9.1808.
      Margareta, f. 27.9.1808.
      Anna, f. 8.4.1811, gift 24.8.1844 m. drängen Johan Huhtala, född 12.2.1812.
      Maria, f. 11.11.1813. Lam.
      Mathias, f. 23.11.1816, död 12.7.1855. Ogift.
      Johannes, f. 24.1.1817, död 28.9.1832.

1275 IX Henrik Forbus var sjöman och dog i Brahestad 15.2.1808. Gift med Anna Johandsdotter Pykälämaa, född 18.1.1773, död 23.2.1849. Barn:

X   Anna Elisabet, f. 26.4.1803. G.m. Erik Kotkamo, f. 2.9.1799, i hans 2:a gifte.
      Maria Magdalena, f. 11.8. 1806, död 21.5.1855. G. 1840 m. Henrik Laurila, f. 3.8.1805.

1285 VIII Anna Forbus, gift 1:o i Pyhäjoki 8.5.1774 med soldaten Olof Eklund, död i Pyhäjoki 5.11.1785. Gift 2:o i Lochteå 7.1.1796 med kaptenen vid Österbottens regemente Matthias Julius Reutercrona, född på Livered i Hålands socken (Älvsborgs län) 5.9.1755, död i Lochteå 6.9.1798.
1996 IX Johan Molander och Catharina Ahlgren vigdes i Stockholm (Nikolai förs.) 13.9.1778.
2447 VIII Carl Gustaf Bergudd var son till kronofogden Nils Nilsson Bergudd (SS 9085) och Maria Margaretha Ekroth (Sand). (Stockholms bouppteckningar 1794/3 s. 388 efter Christina Birgitta Werander, dotter till Carl Gustaf Werander, SS 9180).
2487 X Hedvig Magdalena Ganander, gift i Stockholm (Finska förs.) 12.6.1803 med vågkarlen Johan Fredrik Spångberg, född i Uppland 1776, död i Stockholm 11.7.1808 enligt sin bouppteckning 1808 II s. 2209. Hon upptas i Stockholms kronotaxeringslängd (Katarina) 1815 som vågkarlsänka. Barn enligt mannens bouppteckning:

XI   Carl Fredrik, 4 år.
      Johan Anders, 1 år.

3135 IX Susanna Margaretha Köping och Paul Johan Spångberg vigdes i Stockholm (Jakob och Johannes förs.) 18.2.1806. Mannen var son till guldsmeden i Gränna Jonas Spångberg och Helena Christina Salin och hade gift sig 1:o i Jakob och Johannes 18.2.1802 med Catharina Åberg.
3136 IX Maria Catharina Köping och kronolänsman Olof Wallström vigdes i Uddevalla 1.1.1804.
3393 X Samuel Hannelius var 1809 matros på skeppet Sigurd Ormöga från Stockholm (Stockholms sjömanshus mönstringsbok 1809 s. 89). Ej vidare nämnd, möjligen förrymd.
3448 VIII Samuel Lithovius och Catharina Bullich vigdes på Tottesund 7.1.1729 (tryckt bröllopsskrift i KB).
3520 VIII Regementspastor Johan Degermans änka Margaretha Giedda dog i Stockholm (Katarina förs.) 12.1.1795, 82 år gammal. För begravningen betalade hennes dotter Margaretha Degerman, änka efter kofferdikaptenen Jakob Liljander.
3767 VIII Carl Fagerholm och Elisabet Uhlander hade också dottern

IX   Anna Margareta, döpt 29.9. och begr. 15.10.1718 i Stockholm (Maria förs.)

3809 XII Anders Myrberg. Barn enligt bouppteckningen i Stockholm 1873 IV s. 433 efter brodern Johan Otto Myrberg (SS 3817):

XIII Lantbrukaren Arthur Gustaf Myrberg.
      Sofia Christina, myndig.
      Carolina Maximiliana, g.m. lantbrukaren Herman Adlercreutz.
      Mathilda Augusta, g.m. lantbrukaren Engelbert Adlercreutz.
      Hedvig Charlotta, myndig.
      Anna Elisabeth, g.m. vicehäradshövdingen Emil Strömberg.
      Bertha Adolfina, myndig.
      Sigrid, myndig.
      Samtliga bosatta i Finland.

3814 XII Magnus Myrberg var född i Brahestad 3.9.1795 och dog ogift i Stockholm (Finska förs.) 15.1.1863.
3817 XII Johan Otto Myrberg dog i Stockholm (Finska förs.) 11.10.1873 som aktuarie i Kommerskollegium. Ogift. Brorsonen Arthur Gustaf Myrberg erhöll genom testamente all egendom.
4021 XII Rosina Charlotta Julin dog i Stockholm (Jakobs förs.) 24.10.1877. Anders Wilhelm Frestadius föddes i Stockholm (Maria förs.) 3.5.1827 och dog där (Hedvig Eleonora förs.) 17.7.1894. Han var grosshandlare och var son till grosshandlaren Anton Wilhelm Frestadius och Lovisa Enblom. Han gifte sig 2:o 17.3.1879 i Nikolai förs. med Anna Wilhelmina Höglund, född i Nikolai förs. 26.6.1837, död i Oskars förs. 3.5.1914. Dotter till grosshandlaren Nils Magnus Höglund och Fredrika Wilhelmina Lindroth samt änka efter grosshandlaren Christian Adolf Canzler. Barn:

XIII Arthur Wilhelm, f. i Katarina 14.4.1856, död 1928. Kapten, disponent.
      Erik Julin f. i Maria 28.6.1860, död 15.4.1917. Militär, idrottsfrämjare. Se: Svenska män och kvinnor!
      John Otto Victor, f. i Maria 24.3.1865. Var 1895 grosshandlare och ogift.
      Antonia Lovisa Sofia, f. i Maria 20.9.1854. Var 1895 ogift.
      Fanny Carolina, f. i Katarina 2.6.1857. Var 1895 g.m. överstelöjtnanten vid Skaraborgs regemente Axel Fredrik von Matern.
      Ellen Rosina Charlotta, f. i Katarina 19.2.1859. Ogift 1895.
      Ida Augusta, f. 22.5.1862. Död före 1879.

4058 VI Christian Hambn var son till hovskräddaren i Stockholm Jonas Bengtsson, död 1689, och Maria Johansdotter, död i sept. 1704. Vid bouppteckningen efter modern (1704/2 s. 1053) var han avliden. Han säges då ha varit besökare vid accisen. Sonen Jonas (nr 4061) levde 1704.
4087 IX (Genos 1979 s. 24) Gabriel Achrenius och Catharina Margareta Ström vidges i Stockholm (Maria förs.) 11.4.1769.
4204 X Maria Christina Sandahl var född 14.6.1775 och dog i Stockholm (Finska förs.) 17.11.1848.
4205 XI August Reinhard Reinius var färgare i Skellefteå och var död 1886 (bouppteckning i Stockholm 1849 III s. 24 efter modern Maria Christina Sandahl och 1886 III s. 235 efter systern Augusta Wilhelmina, SS 4208). Barn (enligt sistnämnda bouppteckning):

XII Maria Elisabet, f. i Skellefteå 22.2.1824. Var 1886 änka efter lantbrukaren Johan Welin (i Kvarnberga i Strängnäs stift?).
      Carolina Johanna, var 1886 ogift och myndig.
      Johan August, var 1886 handlande i Umeå. F. 1832. Se: Örnberg IV s. 117!
      Elis Bernhard, f. 14.4.1835, handlande. G.m. Selma Augusta Ugarph. Far till sjöofficeren och kartografen Gustaf Paul Reinius (1874-1949) och farfar till arkitekten Leif Axel Reinius, född 1907. Se: Svenska män och kvinnor!
      Fredrika Teresia, f. i Skellefteå 12.7.1839. Var 1886 g.m. kontraktsprosten L. G. Nordqvist i Vessland.
      Anna Hulda, var 1886 skild från bagaren Wahlström i Örnsköldsvik.
      Evelina Christina, var 1886 änka efter hattmakaren F. Bergqvist.

4207 XI Johanna Gustava Reinius dog i Stockholm (Finska förs.) 5.9.1864. Ogift.
4208 XI Augusta Wilhelmina Reinius var lärarinna i Stockholm och dog ogift 5.4.1886.
4209 XI Fredrika Maria Charlotta Reinius dog ogift i Stockholm (Finska förs.) 2.9.1834.
4503 IX Klockaränkan Catharina Sofia Josander dog i Torneå 30.9.1795, 76 år gammal.
4518 XI Abraham Petrelius var sidenvävargesäll i Stockholm och dog där 28.1.1811 enligt sin bouppteckning 1812 I s. 200. Han var gift med Katarina Elisabet Hemberg Vid hans död var de barnlösa. En son Johan Abraham hade dött i Nikolai förs. 31.3.1809, 9 mån. gammal.
4533 XI Christina Petrelius. Se nr 4538 nedan!
4534 XI Maria Magdalena Petrelius var 1815 änka efter herrgårdssmeden Herrman Gottlieb Kittler. Se nr 4538 nedan!
4536-4537 XI Nils och Carl Petrelius. Se nr 4538 nedan!
4538 XI Beata Elisabet(!) Petrelius dog i Stockholm (Finska förs., begr. i Maria förs.) 6.1.1815, 29 år 4 mån. gammal. Hon var gift med skräddargesällen, sedan extra sjötullvaktmästaren Johan Paldanius, död genom självmord 26.7.1821, 33 år gammal. Enligt hennes bouppteckning (1815 II s. 172) dog hon barnlös och hennes enda arvinge var systern Maria Magdalena (SS 4534), änka efter herrgårdssmeden Herman Gottlieb Kittler. Syskonen Christina, Nils och Carl nämns alltså inte och bör därför ha dött tidigare. Johan Paldanius' mor var fältskärsänkan Maria Paldanius, född Mattlin i Uleåborg 19.7.1754. En syster var Maria Paldan, död 24.12.1819, 50 år gammal, och gift med skräddaren Johan Hildén.
4590 XI Margaretha Cajanus, gift i Stockholm (Finska förs.) 29.11.1794 med munsterskrivaren, sedan regementskommissarien vid Svea artilleriregemente Olof Nystedt född i Östergötland 1761, död 3.3.1815 enligt sin bouppteckning i Stockholm 1815 III s. 524. Son till hovrättskommissarien Olof Nystedt och Magdalena Boman. Dotter: Hedvig Charlotta, född i Stockholm 20.1.1798.
4762 X Jakob Cajaner var extra kammarskrivare i Stockholm. I avkortningslängden till kronotaxeringslängden 1808 (stadens södra och västra) säges han ha rest till och dött i Karlskrona.
5056 XI Anna Sofia Hannila dog 21.12.1918 (GSÅ XXII s. 187).
5310 IV Anna Jakobsdotters mor hade 27.8.1631 uppgjort testamente till förmån för sin andre man Brusius Sigfridsson (Uleåborgs rrp 4.6.1653).
5333 IX Carl Uhlenlus och Sara Räijer vigdes i Stockholm (Finska förs.) 12.7.1767.
5366 VIII Jungfru Anna Paldanius var 4.11.1717 fadder för Michael Wacklins och Helena Paldanius' son Michael (SS 9533) i Piteå landsförsamling.
5637 VIII Gabriel Arenius' hustru hette Sofia Helena Revelius. De vigdes i Stockholm (Skeppsholms förs.) 19.10.1712. Hustrun säges därvid vara hemma från Malax och bör ha varit dotter till kyrkoherden i Malax Mårten Revelius (SS 9472) i ett tidigare gifte.
5741 IX Anna Cederberg var född 13.12.1731. Johan Fredrik Arner var född 2.3.1732 (Oravais kommunionbok 1756-62).
5743 VIII Catharina Brask var dotter till handlanden och rådmannen i Nykarleby Nils Brask och Malin Holmudd och dog i Stockholm (Katarina förs.) 2.12.1765, 55 år gammal. Hon gifte sig 2:o i Nykarleby 21.2.1744 med handlanden i Stockholm Lars (Lorentz) Magnus Björkman, död i Katarina förs. 3.11.1758, och 3:o i Katarina förs. 13.12.1759 med assistenten vid Stockholms justitiekollegium, kämnären Gustaf Bergman, död i Katarina förs. 21.12.1789, 79 år gammal, i hans 2:a gifte av 3.
5744 IX Nils Hällberg eller barn till honom nämns ej i Stockholms bouppteckning 1766/2 s. 17 efter modern Catharina Brask, varför han synes ha dött tidigt.
5745 IX Elisabet Hällberg dog i Stockholm (Katarina förs.) 6.4.1781, 47 år gammal. Gift 1:o i Katarina förs. 7.5.1749 med kaptenlöjtnant Anders Bertlin och 2:o i samma förs. 21.6.1763 med bagaren Zakarias Thiesen. Son till bagaren Ludvig Thiesen och Christina Igelberg. Barn enligt bouppteckning 1781/2 s. 870:

X  Lorens Bertlin, borgare i Köping.
      Gustaf Bertlin, matros.

5776 IX Petter Spolander fick 28.2.1760 burskap som kryddkrämare i Stockholm. Han dog där (Katarina förs.) 15.3.1780, 44 år gammal. Gift 1 :o i Katarina förs. 4.5.1760 med Katarina Kristina Bergman, död i samma förs. 27.4.1777, 40 år gammal. Dotter till assistenten vid Stockholms justitiekollegium, kämnären Gustaf Bergman och Anna Rosina Husing. Gift 2:o i Maria förs. 9.4.1778 med Magdalena (Lona) Groth, död i Katarina förs. 4.6.1780, 37 år 9 mån. gammal. Dotter till handlaren i Torshälla Nils Groth. Barn enligt bouppt. 1780/12 s. 1206 och 1790/4 s. 107:

X   1. Christina Sofia, var 1780 17 år. Var 1790 g.m. kryddkrämaren Magnus Nordström.
      1. Peter, var 1780 13 1/2 år. Var 1790 handelsbokhållare.
      1. Anna Elisabet, var 1780 11 år. Var 1790 g.m. svärdfäjaren Lorens Frenberg.
      1. Gustava, född 26.9.1772.
      1. Johan, född 20.10.1776.
      2. Petronella Margareta, f. postum 2.5.1780.

5886 X Zachris Topelius, gift i Stockholm (Finska förs.) 7.5.1797 med jungfru Anna Katarina Svahn, född i Uleåborg 1770 och dotter till skomakarmästaren Johan Petter Svahn och Sara Rahko (Uleåborgs bouppteckningar s. 526).
6046 VI Skrivaren Petter Pettersson Hoffrenius' och hans hustru Brita Eriksdotters dotter Margareta döptes i Stockholm (Katarina förs.) 20.1.1687.
6204 IX Johan Candelin och Margareta Candeberg vigdes i Stockholm (Finska förs.) 26.7.1791.
6397 VIII Petter Bucht var tidigare handlande i Stockholm. Hans 1:a hustru Katarina Ekebom dog i Stockholm (Hedvig Eleonora förs.) 26.10.1760, 38 år 9 mån. gammal.
6380 IX Petter Fahlberg föddes i Stockholm (Klara förs.) 5.3.1757. Son till hökaren Anders Fahlberg och Maria Elisabet Thunberg.
6404 VIII Claes Althin föddes i Stockholm (Nikolai förs.) 6.2.1728 och dog i samma förs. 20.5.1764. Son till handlanden Lars Althin och Kristina Gram eller Kram. Hans 1:a hustru Anna Katarina Stenbith dog i Nikolai förs. 30.7.1752.
6473 IX Erik Anton Forbus var sjökapten i Jakobstad och dog i London 11.10.1833. Gift i Jakobstad 5.6.1827 med Brita Elisabet Winsten, född i Jakobstad 3.8.1802, död där 14.1.1890. Dotter till handlanden i Jakobstad Mathias Winsten och friherrinnan Brita Sofia Falkenberg. Barn (födda i Jakobstad):

X   Johanna Sofia, f. 19.6.1829, död i Jakobstad 9.9.1910. G. där 17.3.1861 m. sjökaptenen Herman Gustaf Roos, född i Jakobstad 2.10.1825, död där 11.4.1881.
      Karl Anton, f. 27.12.1830. Sjökapten, sedan handlande i Jakobstad. Gick i konkurs 1866. Död i Jakobstad 15.8.1879. Ogift.
      Elisabet Rosalie, f. 1.5.1833, död 6.7.1899. G. i Jakobstad 18.12.1853 m. handlanden och klockaren i Jakobstad Leonard Marklund, f. i Pedersöre 15.5.1827, död 29.5.1892.

6502 IX Catharina Christina Pacchalenius dog i Nousis 15.3.1809. Hon var gift med häradskommissarien Mats Forsgren, död i Nousis 18.4.1766, 60 år gammal, och gift 1:o med Maria Ulrika Wiens, dotter till SS 7116.
6664 VII Helena Calicius dog i Kimito 27.12.1775. Hon var dotter till handlanden i Torneå Anders Samuelsson och Anna Margareta Lohman.
6665 VIII Lars Forbus dog på Bohus fästning 20.5.1762. Hustrun Christina Degerman var 1768 och ännu 1780 barnshusföreståndarinna i Göteborg. De hade också dottern

IX Sara Maria, hos modern i taxeringslängderna 1775 och 1780.

6673 VIII Maria Fernell var född 25.12.1731 och dog i Vihanti 18.9.1766. [Tillägg]
6675 VIII Casper Forbus ägde och brukade Kvarnböle frälsehemman i Kimito, där han dog 13.3.1820. Gift i Kimito 7.10.1781 med Anna Eriksdotter, född 1760, död i Kimito 12.12.1820. Barn:

IX   Mathias Zacharias, f. 15.2.1783, död 8.5.1787.
      Karl Gustaf, f. 27.7.1787, jordbrukare, död 15.3.1852.

6696 VII Christiern Zimmerman döptes i Stockholm (Maria förs.) 15.11.1683 och var alltså inte född före vigseln. Fadern Erik Z. säges då vara skrivare på slottet.
6697 VIII Christian Zimmerman hade enligt Stockholms bouppteckning 1826 IV s. 826 efter sonen Johan (nr 6702) också barnen:

IX Christian, hade varit tullinspektör och efterlevdes 1826 av tre barn.
IX Margareta, född 1770. Gift i Stockholm (Finska förs.) 31.12.1796 med 1:e lantmätaren i Gävleborgs län, lantmäteridirektören Anders Aspholm, född i Nådendal 1772, död 1823. (Ekstrand, Svenska lantmätare, s. 32)

6699 IX Nils Zimmerman dog som fältkamrer i Stockholm (Jakobs förs.) 26.3.1824. Gift i Stockholm (Finska förs.) 14.5.1797 med mademoiselle Sophia Rommel, född i Göteborg 1757, död i Stockholm (Klara förs.) 21.4.1836, 79 år gammal. Dotter till handlanden i Göteborg Olof Rommel och Fredrika Ulrika Hyllgren. Dotter:

X Anna Sophia, född 16.8.1794, död i Stockholm (Adolf Fredriks förs.) 17.3.1874. Gift i Klara förs. 20.8.1836 med sin kusin, den kände historiografen Anders Magnus Strinnholm (1786-1862), son till nr 6700.

6700 IX Beata Zimmerman dog 1806. Gift i Nordingrå prästgård 1786 med 1:e lantmätaren i Västerbottens län Anders Magnus Strinnholm, född 1755, död 1830. En son till dem var den kände historiografen Anders Magnus Strinnholm (1786-1862) gift med sin kusin Anna Sophia Zimmerman, dotter till nr 6699. (Ekstrand, Svenska lantmätare s. 49; Svenska män och kvinnor).
6701 IX Sara Zimmerman var 1826 gift med skräddaren L. Huldberg i Hudiksvall enligt bouppteckningen efter brodern Johan (nr 6702).
6702 IX Johan Zimmerman fick 13.11.1806 burskap som viktualiehandlare i Stockholm. Enligt sin bouppteckning i Stockholm 1826 IV s. 826 dog han på Rickebasta i Alsike socken i Uppland 23.9.1826. Gift i Stockholm (Maria förs.) 11.10.1818 med Kristina Maria Bergman, född i Riddarholms förs. 20.3.1770, dotter till tobakshandlaren Johan Anders Bergman och Maria Kristina Witting samt änka efter tobakshandlaren Jakob Ströman, död 26.6.1812, 60 år gammal. Äktenskapet var barnlöst.
6703 IX Petter Zimmerman eller barn till honom nämns inte i bouppteckningen efter brodern Johan (nr 6702), varför han synes ha dött tidigt.
6704 IX Hedvig Zimmerman, gift 1821 med kommissionslantmätaren i Gävleborgs län Nils Nordblad, född 1775, död i Delsbo 1826. (Ekstrand, Svenska lantmätare s. 35; bouppteckning efter brodern Johan, nr 6702).
6705 IX Anna Magdalena Zimmerman eller barn till henne nämns ej i bouppteckningen efter brodern Johan (nr 6702), varför hon synes ha dött tidigt.
6706 IX Christian Zimmerman sades 1826 vara f.d. handlande i Umeå (bouppteckningen efter brodern Johan, nr 6702).
6731 IX Johan Christian Humble dog i Kalajoki 28.10.1816.
6732 X Beata Albertina Humble dog i Stockholm 27.6.1812 enligt sin bouppteckning 1812 II s. 469. Gift i Stockholm (Finska förs.) 27.10.1805 med kryddkramhandlaren Anders Georg Hielm, född 3.2.1779, död i Stockholm (Maria förs.) 6.5.1826. Barn enligt bouppteckningarna efter modern och efter fadern (1826 IV s. 15):

XI Maria Albertina Humble, var 1812 6 år.
      Sophia Wilhelmina, var 1812 5 år.
      Anders Albert Humble, var 1812 2 1/2 år.
      Johan August Humble, var 1812 1 år.
      1826 troddes endast två barn vara i livet, ovisst var.

6764 X Carl Petter Heikel död i lungsot som f.d. kofferdikapten i Stockholm (Finska, begr. i Katarina förs.) 13.11.1820. Ogift.
7090 VII Catharina Walstenius anhöll 1719 i Stockholm på sterbhusets vägnar om nådår efter kyrkoherden vid Skeppsholms församling Anders Bange (nr 908). (SKrA Amir.koll. Suppliker 1719-1724 nr 141).
7116 VII Johan Jakob Wiens och Elisabet Pihl förelystes i Stockholm (Hedvig Eleonora förs.) 1:a gången 4.10.1713.
7135 XI Gustaf Nyholm gifte sig 2:o i Tammerfors 1.5.1844 med Hilda Annell, född i Ytterselö i Sverige 24.12.1818, död i Punkalaidun 23.1.1899. Dotter till kyrkoherden i Strängnäs Johan Annell och Katarina Margareta Torenberg samt änka efter kofferdikaptenen Karl Mauritz Tornberg.
7421 VI Maria Wärdh var dotter till arrendatorn Henrik Wärdh och hans 1:a hustru Maria Adamin (jfr nr 7493 nedan!)
7423 VII Carl Brunlöf var 1730 rusthållare i Nykyrko och gift med Ingeborg Florin, dotter till kyrkoherden i Hattula Isak Florin och Elisabet Pacchalenius (Wilskmans Släktbok II sp. 410).
7424 VII   I bouppteckningen efter morbrodern Henrik Wärdh i Stockholm (1749/1 s. 315) nämns ingen Samuel, men i stället en systerson Anders Brunlöf.
7493 VI Henrik Wärdh var gift 1:o med Maria Adamin (Ramsays Frälsesläkter s. 534. Döttrar i detta gifte var Sara, gift med kyrkoherden i Töfsala Anders Bergius (SS 7496), och Maria, gift med kyrkoherden i Nykyrko Mikael Brunlöf (SS 7421). I äktenskapet med Anna Bergius föddes dottern Margareta, gift med inspektorn Johan Hacks (se Genos 1979 s. 29). Hon dog i Stockholm i december 1716 enligt sin bouppteckning (1717 s. 800). - Johan Hacks gift 1:o 29.6.1690 i Stockholm (Hovförs.) med jungfru Margareta Andersdotter.
7496 VI Sara Wärdh var dotter till arrendatoren Henrik Wärdh i hans 1:a gifte med Maria Adamin (jfr nr 7493 ovan!). Anders Bergius och Sara Wärdhs dotter var antagligen

VII Sara Bergius, begr. i Stockholm (Hedvig Eleonora förs.) 25.5.1714. Gift med kapellanen i Åbo Anders Bange (SS 908), sedan kyrkoherde i Skeppsholms församling i Stockholm. I bouppteckningen efter Maria Wärdh i Stockholm (1717 s. 800) säges Anders Bange vara svåger till hennes man Johan Hacks.

7585 V En sondotter till Jakob Teudschovius var antagligen Anna Teudschovius, gift med Erik Fogde, vilkas son Erik döptes i Stockholm (Katarina förs.) 8.5.1715. En av faddrarna var hustru Margareta Carling.
7678 IX Gabriel Johan Tollet var lärfyrverkare (senare minör) vid Svea artilleriregemente i Stockholm, då han där 15.6.1788 gifte sig med kofferdisjömansänkan Anna Maria Fagerholm, född Grönholm.
7680 VIII Anna Margaretha Calamnius döptes i Piteå landsförsamling 30.10.1720.
7818 VI Josef Gabrielsson Calamnius var antagligen också far till Kristina Josefsdotter Calamnius, gift i Stockholm (Finska förs.) 4.12.1718 med sjömannen Petter Mickelsson Sipelius från Brahestad. Unge personen Petter Sepelius från Brahestad begrov 15.5.1717 i Stockholm (Katarina förs.) sin mor Katarina Persdotter, 54 år gammal.
7820 VIII Petter Enqvist dog i Stockholm (Finska förs.) 13.11.1778, 64(!) år gammal.
7877 X Anna Helena Boevie var 1835 hushållerska hos stiftsfröken Gustava Charlotta Cederfeldt i Stockholm, då de tillsammans flyttade till Mariefred.
7878 X Carl Henrik Boevie dog i Stockholm (Danviks hospital, införd i Finska förs.) 18.4.1848. Gift i Stockholm (Nikolai förs.) 26.4.1823 med Johanna Charlotta Zethraeus, född i Nikolai förs. 1.12.1802, död i Finska förs. 4.1.1864. Dotter till kryddkramhandlaren Adolf Ludvig Zethraeus och Anna Maria Portman. Barn (enligt faderns bouppteckning 1848 IV s. 47, samtliga födda i Finska förs.):

XI Carl Johan, f. 20.9.1824, bruksbokhållare, Krontorp, Värmland.
      Maria Charlotta, f. 28.4.1826.
      Henrik August, f. 16.8.1827, handelsbokhållare.
      Johanna Matilda, f. 12.1.1840.
      Gustaf Robert, f. 22.9.1843.

7887 IX Johan Jakob Kempe och Anna Catharina Forsberg vigdes i Stockholm (Finska förs.) 23.8.1787.
7910 IX Jungfru Anna Brita Arenius, född i Brahestad 1778, gift i Stockholm (Finska förs.) 25.10.1804 med betjänten Tuve Tornquist, född i Skåne 1770. Enligt en anteckning i vigsellängden flyttade paret till Hagberg i Skåne 17.6.1808.
8147 VI Carl Forsman begrovs i Stockholm (Hedvig Eleonora förs.) 9.5.1715.
8263 VIII Anna Elisabet Mathesius var född 16.3.1759 och dog i Stockholm (Maria förs.) 3.8.1824. Gustaf Henrik Kugelberg var född i Jönköping 28.6.1748 och dog i Stockholm (Maria förs.) 17.10.1826. Han hade gift sig 1:o i Maria förs. 11.10.1785 med Juliana Eberhardt, född 1752, död i Finska, begr. i Nikolai förs. 4.12.1789. Om släkten Kugelberg se: K. A. Leijonhufvud, Ny svensk släktbok!
8277 VIII Maria Mathesius dog på Sabbatsbergs fattighus i Stockholm 21.9.1832. Gift i Stockholm (Finska förs.) 2.4.1804 med lin- och bomullsvävargesällen Johan Lundin, född i Stockholm 1756, död i Stockholm 15.10.1812 enligt fattigbevis 1812 s. 347, i hans 2:a gifte.
8299 VIII.Anna Catharina Carlander dog i Stockholm (Hovförs.) 14.1.1767. Enligt hennes bouppteckning hade hon för 3000 dr kmt löst in skattehemmanet Sandsund i Pedersöre, vilket arrenderades av hennes bror Philip (SS 8308). Johan Mörck var kammartjänare, sedan hovmästare vid hertig Fredrik Adolfs hov och dog i Hovförs. 8.4.1798. Han var född i Nikolai förs. 22.5.1724 som son till traktören Johan Mörck och Helena Burelius.
8300 IX Johan Mörck döptes i Pedersöre 8.9.1754. Han var byggmästare och fänrik i borgerskapets infanteri i Stockholm. Död i Stockholm (Finska förs.) 3.11.1793. Gift i Finska förs. 22.11.1785 med Maria Christina Battram, född i Nikolai förs. 16.8.1767, död före 1808. Dotter till byggmästaråldermannen och stadskaptenen i Stockholm Didrik Battram och Maria Kristina Stenman. Barn enligt faderns bouppteckning 1794/1 s. 416 och morfaderns bouppteckning 1808:

X   Johan Didrik, f. i Finska förs. 1.9.1786, var 1808 sjöman och vistades utrikes.
      Carl Fredrik, f. i Finska förs. 9.10.1787, död före 1808.

8301 IX Lovisa Fredrika Mörck föddes i Stockholm (Hovförs.) 16.7.1756 (kungaparet faddrar) och dog på borgerskapets änkehus 10.10.1835 (införd. i Nikolai förs.). Gift i Hovförs. 25.9.1785 med grosshandlaren i Stockholm Johan Wilhelm Hall, född 1.5.1748, död på borgerskapets gubbhus 6.10.1808 (införd i Finska förs.).

X   Döttrar (enl. moderns bouppteckning 19.12.1835, båda födda i Finska förs.):
      Katarina Wilhelmina, f. 16.4.1789.
      Lovisa Karolina, f. 16.6.1793. De var 1835 ogifta och förklarade myndiga enl. Kgl. Maj:ts beslut.

8302 IX Fredrik Claes Mörck föddes i Stockholm (Hovförs.) 13.4.1758 och dog i Finska förs. 13.4.1793. Fältväbel vid Västmanlands regemente. Gift med Ulrika Serenius, född i Artsjö 26.4.1766, död på Drottninghuset i Stockholm 23.10.1836 (införd i Johannes förs.). Dotter till klockaren i Artsjö Johan Serenius och Katarina Eriksdotter. Enligt mannens bouppteckning i Stockholm 1793/2 s. 537 hade paret inga barn.
8304 IX Olof Dahl var son till sjömannen Erik Dahl och Maria Bäck och föddes i Jakobstad 29.3.1761.
8702 V Dorde Hansdotter var 22.8.1642 änka efter borgaren i Stockholm, Anders Olofsson, då hon låter inteckna sitt stenhus i Brunnsgränd för en fordran. Anders Olofsson var 1640 fullmäktig för sin svärfar borgaren i Vasa Hans Hansson, då denne köpte huset (fastebrev 27.4.1640) av Erik Isaksson Sursill (nr 1230).
8739 V Olof Sundell och Catharina Brynielsdotter vigdes i Gamlakarleby 19.3.1685.
8861 VII Anna Dorothea Sundroot står nämnd som änka i Brahestads rrp 6.3.1747.
8862 VII Jakob Forbus var född 1697 och dog i Paavola 9.2.1775. Han var son till kapellanen i Frantsila Jakob Forbus och Maria Salonius (se Genos1978 s. 43). Gift 2:o i Paavola 28.4.1752 med Brita Hytinkoski, född 1703, död 22.2.1764. Barn (födda i Paavola):

VIII 1. Elisabet, f. 26.5.1726.
      1.Maria, f. 9.6.1737.
      1. Katarina, f. 23.4.1733, död i Paavola 17.12.1809. Gift i Paavola 14.8.1757 med bondesonen, sedan klockaren Samuel Hytinkoski, född 26.11.1733, död 29.5.1792.

8905 V Jakob Munselius dog i Jakobstad kort före 29 november (ej oktober) 1669 (Jakobstads rrp 29.11.1669).
8906 VI (Genos 1979 s. 27) Robert Munselius var 1701 munsterskrivare för den del av Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente som befann sig i Riga (regementsslut 1701).

Jungfru Anna Stina Munselius nämns som fadder i Stockholm (Finska förs.) 5.6.1718.

9024 V Cnut Carlman dog i oktober 1656 (SKrA Österbottens regementes regementsslut 1656).
9085 VII Nils Bergudds hustru hette egentligen Maria Margareta Ekroth och var styvdotter till kyrkoherden i Lappfjärd Erik Sand, vilket släktnamn hon kanske också använde (bouppteckning i Stockholm 1794/3 s. 388 efter Kristina Birgitta Werander, dotter till Carl Gustaf Werander, SS 9180). Barn enligt samma bouppteckning:

VIII Carl Gustaf Bergudd (SS 2447).
VIII Margareta Christina Bergudd. Vistades 1794 i Uleåborg.
VIII Elsa Margareta Bergudd. Var 1794 änka efter kronobefallningsman Björck i Piteå.
VIII Gudmund Bergudd. Handelsman i Elbing.

9171 VI (Genos 1974 s. 90) Petter Plagman begrovs i Stockholm (Katarina förs.) 4.1.1705.
9175 VII Margaretha Elisabet Werander dog 15.5.1794 i Stockholm (Finska, begr. i Riddarholms förs.). Barn enligt hennes bouppteckning i Stockholm 1794/2 s. 185:

VIII Johan Ulrik Mathlin, sjöman.
      Nils Mathlin, sadelmakare, Tavastehus.
      Samuel Mathlin, byggmästare, Norrköping.
      Anders Mathlin, tjänstedräng.
      Magdalena Elisabet Mathlin, g.m. skräddargesällen Elias Björckengren.
      Sara Maria Mathlin, soldathustru.

9177 VII Johan Jakob Werander dog i Stockholm (Katarina förs.) 6.7.1783. Han kallas då manufakturist, tidigare fältskär eller läkare. Gift med Margareta Sjöstrom, död i Katarina förs. 2.2.1783, 57 år gammar. Hon var syster till kaptenlöjtnanten Nils Sjöström, som var född i Söderhamn. De förelystes i Klara förs. 1:a gången 9.9.1759 och uttog efter tre lysningar 3.10. attest till Nikolai förs. men finns ej antecknade som vigda i denna förs.
9179 VI Jakob Werander dog 31.7.1711 (tryckt begravningsskrift i KB). Han hade också dottern

VII Katarina Werander, död 1758. Gift med kaptenen vid Västgöta-Dals regemente Gustaf Helling, född i Riga 6.11.1691, död i Norrköping 2.1.1758. Se: Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, och Örnbergs Ättartal V. (Stockholms bouppteckning 1794/3 s. 388 efter Kristina Birgitta Werander, dotter till Carl Gustaf Werander, SS 9180).

9180 VII Carl Gustaf Weranders svärfar hette Erik (inte Elias) Sand. Weranders barn: se G. Hellström, Stockholms stads herdaminne!
9181 VII David Benedictus Cneiff och Maria Werander vigdes i Stockholm (Katarina förs.) 9.11.1721.
9185 VIII Margaretha Cneiff dog ogift i Stockholm (Finska, begr. i Maria förs.) 9.5.1808.
9186-9188 VIII Gustaf Bernhard, Zacharias Gottlieb och Anna Sofia Cneiff eller barn till dem nämns ej i bouppteckningen i Stockholm (1794/3 s. 388) efter Kristina Birgitta Werander, dotter till Carl Gustaf Werander (SS 9180), varför de antagligen dött tidigt.
9460 VI Landstullskammarskrivaren Elias de Brenner dog ogift i Stockholm (Katarina förs.) 12.7.1783, 67 år gammal.
9472 V Enligt Österbottniska nationens matrikel I s. 98 var Mårten Revelius far till lantmätaren Mårten Revelius, född 1691. En dotter bör ha varit Sofia Helena Revelius från Malax, gift 1712 med Gabriel Arenius (se nr 5637 ovan!). Kyrkoherden Mårten Revelius måste alltså ha varit gift tidigare.
9565 IX Jakob Johan Kerrman föddes i Kuopio   .10.1786 som son till skräddaren Jakob Kerrman och Lovisa Ulrika Köhler. Barn: se W. Backman. Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria, Vasa 1938.
9602 VIII Mårten Reinhold Ekman dog i Stockholm (Klara förs.) 26.6.1818. Han gifte sig 2:o 17.6.1806 i Klara förs. med Magdalena Sofia Hülphers, död 15.11.1807, och 3:o 7.6.1808 i Nikolai förs. med hennes kusin Wilhelmina Charlotta Hülphers, död i Klara förs. 28.3.1817. Om släkterna Ekman och Hülphers se Örnbergs Ättartal V!


Selostus

Leo Nyholm: Sursillin suku. Lisäyksiä ja oikaisuja

Kirjoittaja esittää Ruotsin arkistoista ja muista lähteistä löytämiään lisätietoja Sursillin suku (SS) -teoksessa mainituista Sursillin suvun jäsenistä ja heidän jälkeläisistään, joista osa puuttuu em. teoksesta. Kirjoituksessa on noudatettu Sursillin suku -teoksessa käytettyä henkilö- ja sukupolvinumerointia. Kirjoittaja on julkaissut lisäyksiä ja oikaisuja Sursillin sukuun myös Genoksessa 1979/1.


Genos 66(1995), s. 71-81, 96

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1995 års register | Årgångsregister