GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Selostus | Artikelns slut ]

Axeen

Fil.mag. Jarl Pousar, Vichtis

På Tähkälä gård i Vanhala by i Vichtis levde uppenbarligen ända sedan 1539 en bondesläkt vars sista generation företräddes av Jakob Eriksson, vilken dog 1740. Vid det laget sköttes gården redan av mågen Jakob Henriksson. Från honom härstammar en släkt som efter gården tog namnet Axeen, även skrivet Axén med och utan accent. Släkten blev aldrig särskilt stor men kom lokalt att spela en viss roll.

Tähkälä, som sedan 1635 var förläning inom släkten Stålhana blev augment under Niuhala Myyri rusthåll. Den Henrik Stålhana, som nämns rusta för Niuhala år 1691, är uppenbarligen en tidigt avliden, i ättartavlorna inte nämnd son till Anders Stålhana och Brita Pistolhielm.


Tab. 1

I. Jakob Henriksson. F. 1692. Kallas bonde i Nyhkälä by i Pyhäjärvi kapellförsamling då han gifte sig och blev måg på Tähkälä. Bosatt där från 1725, husbonde 1740. Död 1772. - Gift i Vichtis 11.11.1725 med Elisabet Jakobsdotter, f. 1700, begr. i Vichtis 28.5.1760, dotter till bonden på Tähkälä Jakob Eriksson och Margareta Johansdotter.

II. Son:

Johan Jakobsson, f. 1728. Bonde på Tähkälä efter fadern. Död i Vichtis 26.2.1790. - Gift i Vichtis 10.10.1758 med Katarina Printz, f. 1731, död i Vichtis 7.1.1809, dotter till föraren Fredrik Printz och Brita Mattsdotter.

III. Barn (f. i Vichtis):

Anna Greta, f. 1759, begr. 21.10. samma år.

Fredrik, döpt 3.11.1760, död i blodstörtning 20.7.1778.

Henrik, döpt 15.11.1763. Bonde på Tähkälä, död 1811. Tab. 2.

Erik, döpt 17.9.1766. Bondebror på Tähkälä, dragon. Antog namnet Rindeberg efter Rintelä torp, som han bebrukade. Död i Vichtis 27.9.1815. - Gift med Maria Andersdotter från Kärkölä, död 1803.

Adolf, döpt 29.4.1769. Glasmästare, antog namnet Wikström. Flyttade 1810 till Loppis, var där bonde på Läyliäis Sorro. Försvinner med sin familj ur kyrkböckerna efter 1817. Gift i Pusula 10.2.1803 med Helena Henriksdotter, f. i Pusula 31.1.1778, dotter till bonden på Herrala Lauri Henrik Johansson och Lisa Johansdotter.


Tab. 2

III. Henrik Johansson (son till Johan Jakobsson, tab. 1), döpt i Vichtis 15.11.1763. Husbonde på Tähkälä efter fadern. Död i Vichtis 12.9.1811 i slag. - Gift i Vichtis 11.1.1791 med Regnata Simolin (i hennes första gifte), f. 1768, död i Vichtis 9.7.1854, dotter till länsmannen i Vichtis Petter Simolin och Hedvig Orell (samt omgift med sergeanten, sedan sågbokhållaren Johan Sundström).

IV. Barn (f. i Vichtis; antog namnet Axeen):

Katarina, f. 15.10.1791. Flyttade till Heinola 1812 och tillbaka 1813, nämns då trolovad med kopparslagaren Gustav Åkerman. Flyttade bort 1816, från 1820 i S:t Petersburg. Död där 2.9.1857. - Gift i S:t Petersburg 26.3.1821 med guldsmeden Abraham Engström, f. i Kimito 25.12.1792, död i S:t Petersburg 24.11.1833. [1]

Reinhold Ludvig, f. 4.4.1794. Först husbonde på Tähkälä efter fadern, men överlät 1826 gården åt sin bror. Därefter vice länsman och skallfogde. Död i Vichtis 22.5.1838, ogift.

Henrik Vilhelm, f. 8.2.1797. Husbonde på Vichtis, död 1861. Tab. 3.

Agneta Sofia, f. 1799, död i Vichtis 11.1.1801.

Fredrik August, f. 12.8.1802. Länsman i Hattula, död 1863. Tab. 5.

Claes Gustaf, f. 22.3.1805. Kallas kofferdistyrman i kommunionboken 1820-26. Ej upptagen i nästa kommunionbok.

Agata Sofia, f. 1.1.1809. Död genom drunkning i Vichtis 22.6.1835 ("jungfru"!). Födde i Vichtis 18.12.1834 sonen Fredrik Ludvig, f. u.ä., död nästa dag.


Tab. 3

IV. Henrik Vilhelm Axeen (son till Henrik Johansson, tab. 2), f. i Vichtis 8.2.1797. Gått i trivialskolan i Tavastehus, handelsbokhållare. Husbonde på Tähkälä sedan 1826. Tillhörde sockenkyrkans nybyggnadskommitté 1821-22. Sexman. Sockenmagasinets förvaltare från 1846. [2] Död i Vichtis 30.12.1861. - Gift 1:o i Esbo 2.3.1820 med Ulrika Långström (i hennes andra gifte), f. i Esbo 15.8.1794, död i Vichtis 3.6.1827, dotter till bonden på Karvasbacka Ers Karl Långström och Helena Mårtensdotter (samt änka efter mågen på Ers Karl Gustav Reuter); 2:o i Esbo 27.4.1829 med sin kusin Gustava Renata Tammelander, f. i Nurmijärvi 28.3.1805, död i Vichtis 14.2.1882, dotter till länsmannen i Nurmijärvi Adam Wilhelm Tammelander (urspr. Finnerus) och Agata Simolin.

V. Barn (f. i Vichtis):

1. Emilia (Amalia) Vilhelmina, f. 19.5.1822, sedan 1843 bosatt i S:t Petersburg. - Gift där (S:t Catharina) 22.7.1843 med skräddaren Anders Fredrik Wikman, f. i Vichtis 21.1.1819. Barn föddes i finska församlingen i Petersburg 1845-59.

1. Hedda Lovisa, f. 14.2.1825, död 3.1. 1826.

2. Hilda Olivia, f. 13.5.1831. - Gift i Rom 10.11.1861 med löjtnanten vid påvliga schweizergardet Alois Baltasarsson Kretz från Kerns i Oberwalden. Han vistades sedan 1862 i Finland och blev finländsk medborgare 30.5.1868. [3] Familjen vistades i Vichtis i medlet av 1860-talet, mannen tillverkade ostar. [4] Han köpte 1868 av kronofogden Edvard Grundström Neppers och Göthers skattehemman i Degerby men blev tvungen att sälja dem på exekutiv auktion redan året därpå. [5] Senare öden okända.

2. Laura Antoinette, f. 10.12.1832, död i Hausjärvi 4.11.1913. - Gift i Vichtis 11.4.1856 med kaptenen Karl David Emil Alopaeas, f. i Lovisa 8.5.1826, död i S:t Petersburg 19.8.1901. [6]

2. Karolina Teresia, f. 24.8.1834, död i Hausjärvi 24.12.1904. - Gift 1:o i Vichtis 13.6.1861 med lanthandlanden i Vichtis Berndt Johan Alander, f. i Luvia 22.8.1827, död i Vichtis 19.5.1874; 2:o i Vichtis 23.7.1880 med sin kusin Otto Selim Nikolai Tammelander, f. i Loppis 17.12.1836, lanthandlande i Vichtis, d. där 4.11.1881.

2. Gustaf Henrik, f. 14.4.1836. Handlande, hotellägare, död 1886. Tab. 4.


Tab. 4

V. Gustaf Henrik Axeen (son till Henrik Vilhelm Axeen, tab. 3), f. i Vichtis 14.4.1836. Inskriven i Helsingfors trivialskola 1849, avgick från fjärde klassen 15.12.1852. [7] Rustmästare vid Tavastehus ind. skarpskyttebataljon 1855-57, äldre underofficer vid 8. (Nylands) indelta skarpskyttebataljon 1857-1859. [8] Fick genom sin mors kusin, forstmästaren Bror Adolf Brynolf Lange tjänst inom forstväsendet, forstmästaruppsyningsman i Suomusjärvi. Tog efter faderns död avsked och återvände till Vichtis. Lanthandlande i Loppis 1863, sedermera i Riihimäki. Ansökte 1877 med patron Carl Noach Pousar att få grunda ett ölbryggeri i Sjundeå, men ärendet förföll. [9] Drev järnvägsrestaurangen på Riihimäki station och hade även hotell. [10] Död i Hausjärvi (Riihimäki) 9.6.1886. - Gift i Hausjärvi 22.1.1861 med sin kusin Alexandra Olivia Constantia Tammelander, f. i Loppis 11.2.1832, död i Riihimäki 26.3.1914, dotter till länsmannen i Loppis Otto Tammelander och Gustava Vilhelmina Laurentz.

VI. Dotter

Fanny Olivia, f. i Vichtis 22.4.1862, död i Loppis 29.4.1905. - Gift 1:o i Loppis 5.10.1882 med länsmannen i Hausjärvi Herman Hellén (i hans första gifte), f. i Åbo 6.7.1854, död i Tavastehus 5.6.1914, skilda 10.3.1892; 2:o i Loppis 25.8.1892 med kyrkoherden, lantbruksrådet Hjalmar Gabriel Paloheimo (tid. Brander), f. i Kangasala 17.10.1864, död i Loppis 29.6.1919.


Tab. 5

IV. Fredrik August Axeen (son till Henrik Johansson, tab. 2), f. i Vichtis 12.8.1802. Gått i Tavastehus trivialskola 1818-1820. Vaktmästare vid landskansliet i Tavastehus. 1824 landskanslist, från 1828 länsman i Hattula. Bosatt på Rahkoila Korela gård. Död i Hattula 16.3.1863. - Gift i Hattula 27.9.1830 med Johanna Sofia Planman (i hennes andra gifte), f. i Hattula 14.11.1796, död där 18.2.1875, dotter till handlanden i Åbo Johan Planman och Brita Katarina Lydeman (samt änka efter länsmannen i Hattula Johan Vilhelm Pihlman).

V. Barn (f. i Hattula):

August Alfred, f. 27.4.1832. Kanslist vid Finska krigskommissariatet, avgått 1861. [11] Död i Hattula 21.5.1877, ogift.

Otto Ferdinand, f. 9.4.1833. Underofficer vid Livgardets finska skarpskyttebataljon 4.12.1850. Död gå Peterhofs provisoriska lasarett 31.7.1854. [12]

Augusta Sofia, f. 29.3.1836, död i Tavastehus 27.10.1904. - Gift i Hattula 23.8.1860 med sin syssling, majoren, stationsinspektorn på Levasjovo Carl Caesar Ferdinand Lange, f. i Helsingfors 3.4.1828, död i Levasjovo 7.11.1873.


Noter

[1]   Bäcksbacka, L., St. Petersburgs juvelerare, guld- och silversmeder 1714-1870. Helsingfors 1951, s. 138.

[2]   Suolahti, Ernesti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799-1841. GSÅ X (1926), s. 117; Myllyniemi, Seppo, Vihdin historia 1800-1918. Jyväskylä 1990, s. 145, 262.

[3]   RA Senatens ekonomiedepartements arkiv, 179/100 SD 55/40 KE 1868. Vänligt meddelande av fil.mag. Dag Lindberg.

[4]   Myllyniemi. a.a., s. 104.

[5]   Brenner, Alf, Ingå, Fagervik, Degerby II. Ekenäs 1936, s. 346.

[6]   RA Vichtis församlings kommunionbok, där han är upptagen bland "vagabundi".

[7]   Rosén, Ragnar, Liber Scholae Helsingforsiensis 1691-1865, GSS 12 (1936), s. 209.

[8]   Wirilander, Kaarlo, Suomen armeijan upseeristo, aliupseeristo ja sotilasvirkamiehistö 1812-1871 (1880). Suomen Historiallisen Seuran Käsikirjoja X. Helsinki 1985, s. 201, 218.

[9]   Brenner, Alf, Sjundeå sockens historia I. Hangö 1953, s. 429.

[10]   Forselius, Victor, Finlands handelskalender, 3 uppl. Åbo 1883, s. 161.

[11]   Vänligt meddelande av ambassadör Åke Backström.

[12]   Wirilander a.a., s. 95.


Selostus

Jarl Pousar: Axeen

Vihdin Vanhalan kylän Tähkälän talossa eli talonpoikaissuku, jonka juuret voidaan selvittää aina vuodesta 1539 alkaen. Viimeinen tämän suvun isäntä kuoli Tähkälässä 1740. Vävypoika Jaakko Heikinpoika, Pyhäjärven Nyhkälästä kotoisin, jatkoi isännyyttä. Hänen sukunsa otti nimen Axeen (Axéen, Axén, Axen), joka on muodostettu suoraan talon nimestä. Suku jäi pieneksi, mutta oli silti paikallisesti merkittävä.


Genos 67(1996), s. 131-133, 144

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1996 års register | Årgångsregister