GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Westzynthius

Leo Nyholm

I förteckningen över borgmästare och rådmän i Nykarleby i GSÅ XI finns också rådmannen Isak Knutsson, som utnämndes 7.5.1638 men torde ha tjänstgjort endast en kortare tid. Han synes ha blivit borgare i staden omkring 1636.

I volym 3 i serien Strödda domböcker och rättegångshandlingar i svenska riksarkivet nämns också denne Isak Knutsson, borgare i Nykarleby, i Åbo hovrätts saköreslängd 1636 för tingsfredsbrott.

På grund av denna hetsiga karaktär är det högst sannolikt att denne Isak Knutsson är den son med samma namn till kyrkoherden Knut Henriksson i Pedersöre och alltså farbror till rådmannen i Gamlakarleby Karl Knutsson, som gjort sig känd för samma hetsighet och grälsjuka.

Att Isak Knutsson blev borgare i Nykarleby förklarar också att han saknas i roteringslängderna för Pedersöre efter 1627, då han säges vara 30 år gammal och ha en styvson Jakob Persson, 24 år. Han var alltså gift, men om han verkligen var den Isak Knutsson, som i Pedersöre tingsprotokoll 8.8.1640 säges vara svåger till Lars Matsson i Överesse så är det möjligt att han var gift med en syster till Lars Matsson eller till dennes hustru.

Att han 1640 på nytt förekommer i Pedersöre förklarar också att hans tid i Nykarleby inte blev så långvarig. Han står inte heller upptagen i Nykarleby mantalslängd 1646.


Genos 67(1996), s. 133-134

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1996 års register | Årgångsregister