GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Selostus | Artikelns slut ]

Arvolander

Jur. och fil.kand. Leo Nyholm, Malmö

Från Arvola hemman i Limingo har under århundradena många medlemmar sökt sig till det närbelägna Uleåborg. Så ock denna släkt, som blev den enda som med flera grenar och generationer kom att få en större betydelse i staden. Ekonomiskt och socialt uppnådde den också en högre nivå, kanske tack vare att stamfadern Mathias Arvola lyckades gifta in sig i borgmästarsläkten Lythraeus, som också förde med sig Sursillanor. Denne Mathias är sannolikt den son Mats till f.d. gästgivaren Henrik Matsson i Limingo, som med sin otidighet och motvillighet tvingat fadern att avstå från sitt hemman, varöver denne klagade vid rådstugurätten i Brahestad 27.5.1665.

Även om Limingosläkten Arvola är mycket större, har denna utredning begränsats till denna socialt högre stående gren av släkten med den preciserade namnformen Arvolander.


Tab. 1

I. Mathias Arvola. Nämnd som borgare i Uleåborg i mantalslängden fr.o.m. 1675. Bör ha varit död 1689 när längden endast upptar hans hustru Margareta Jöransdotter, synbarligen en dotter till kronofogden i Norra Österbotten Jöran Lythraeus och Margareta Tysk. [1]

II. Barn:

Anna, i mantalslängden 1690-91.

Henrik, handlande. Tab. 2.

Mathias, styrman. Tab. 5.

Barn, begr. 2.12.1677.

Karl, handlande. Tab. 9.

Barn, begr. 29.7.1686.


Tab. 2

II. Henrik Arvolander (son till Mathias Arvola, tab. 1). Handlande i Uleåborg. Kyrkvärd. Död 7.11.1732, 62 år gammal, genom drunkning i isvak. - Gift redan 1699 med Katarina Josefsdotter, begr. i kyrkan 27.8.1736. Omgift 1734 (lysning 30.5.) med handlanden i Uleåborg Gustaf Åhs i hans andra gifte av tre. [2]

III. Barn:

Johan, död 1731. Handlande. Tab. 3.

Daniel, död 1743. Handlande. Tab. 4.

Margareta, född 1705, död i juli 1764. Gift med handlanden och stadsfiskalen i Uleåborg Johan Sevon, född 1700, död 30.7.1751.


Tab. 3

III. Johan Arvolander (son till Henrik Arvolander, tab. 2). Handlande i Uleåborg. Begr. i Uleåborg 11.7.1731. - Gift 1:o med Margareta Veijola, begr. 28.4.1728, 36 år gammal. Dotter till kyrkoherden på Karlö Henrik Weijonius (Veijola) och senare Björnholm. Gift 2:o i Norra Ijo 24.6.1729 med Regina Brauer, född 1692. Dotter till bokhållaren Georg Brauer och Katarina Elisabet Qwillingstedt, samt omgift 21.12.1738 med handlanden i Uleåborg Anders Biörckholm, död 28.6.1761, då hon ännu levde. [3]

IV. Barn:

1. Henrik. Var 9 år gammal 1729 och levde ännu vid bouppteckningen efter fadern 1738, men synes ha dött ung.

1. Katarina, född i Norra Ijo 30.3.1722, begr. där 27.6. s.å.

2. Johan Georg, född i Norra Ijo 20.6.1730, begr. i Uleåborg 26.8. s.å.

2. Isak, född tvilling 10.1.1732, begr. i Uleåborg 26.2. s.å.

2. Katarina, född tvilling 10.1.1732, begr. 12.2. s.å.


Tab. 4

III. Daniel Arvolander (son till Henrik Arvolander, tab. 2). Handlande i Uleåborg, Död 27.6.1743, 38 år gammal, och begrovs i kyrkan. - Gift med Barbro Engman, död 19.9.1744. [4]

IV. Barn (samtliga begravda i kyrkan):

Katarina Margareta, född 14.5.1733, begr. 23.9. s.å.

Anna Kristina, född 8.5.1734, begr. 21.5. s.å.

Erik Henrik, född 7.5.1735, begr. 22.5. s.å.

Anna Kristina, född 2.5.1736, begr. 10.6. s.å.

Alexander, född 29.3.1738, begr. 5.4. s.å.

Ulrika Sofia, född 20.8.1741, död 31.8. s.å.


Tab. 5

II. Mathias Arvolander (son till Mathias Arvola, tab. 1). I mantalslängden hos brodern Henrik 1705 och 1706. Står själv som huvudman i mantalslängden fr.o.m. 1707. Var 1712 båtsman på skeppet Uleåborg, vilket på återväg från Pommern blev uppbränt av fienden. [5] Var senare styrman i Uleåborg. Begr. i Uleåborg 10.1.1759. - Gift 1:o med Karin, i mantalslängden 1707-1710. Gift 2:o med Margareta Mårtensdotter, född 1692, levde ännu 1770. [6]

III. Barn:

Mathias, född 1712, död 1769. Apologist. Tab. 6.

Margareta, född 20.9.1718. - Gift 1:o med handlanden i Uleåborg Johan Herckman, född 1713, död 4.5.1761. Gift 2:o med handlanden där Petter Hilden, född 27.6.1738, död 23.7.1794.

Karin, döpt i Piteå lf 10.6.1719, begr. i Uleåborg 28.4.1722.

Maria, född 28.10.1722, död 27.10.1723.

Henrik, född 1724, död 1787. Sjöman. Tab. 7.

Karl, född 26.11.1726, död 15.4.1727.

Helena, född 30.1.1729. Gift l:o med landtullsbesökaren Sven Falckenqvist, död i maj 1763. Gift 2:o 1767 med glasmästaren i Kajana, sedan bonden på Urpiala i Kuusamo, riksdagsmannen Erik Schroderus, född 1728, död i Sotkamo 7.7.1801.     [rättelse]

Johan, född 18.12.1731, begr. 9.2.1733.


Tab. 6

III. Mathias Arvolander (son till Mathias Arvolander, tab. 5). Född 1712. Student i Åbo 1732. Apologist vid Uleåborgs skola 1743. Död 1769. - Gift i Uleåborg 12.2.1745 med Anna Niska, född 1721, död 1779. Dotter till handlanden i Uleåborg Anders Niska och Anna Nylander. [7]

IV. Barn:

Anders, född 20.4.1745, död 2.11. s.å.

Johan, född 16.10.1746, begr. 12.1.1748.

Mathias, född 16.11.1748, begr. 25.7.1749.

Johanna Kristina, född 21.6.1750, död 14.12.1800. Gift med bokhållaren Petter Nessler, född 1756, i hans 1:a gifte.

Katarina, född 14.10.1752, död 10.7.1828. Gift med tullförvaltaren i Uleåborg Gabriel Kranck, född 17.4.1760, död 17.4.1823.

Anna Margareta, född 1755. Reste till Stockholm 1788. Ogift?

Mathias, född 11.2.1759. Student i Åbo 10.11.1776. Prästvigd 12.12.1783. Sockenadjunkt i Lestijärvi 1800. Död i Lestijärvi 6.10.1822. - Gift i Lochteå 1.4.1788 med Susanna Klouwensich, född i Lochteå 20.10.1763. Dotter till länsmannen i Lochteå Karl Josef Klouwensich och Susanna Holst. Äktenskapet var barnlöst.

Elisabet Helena, född 2.9.1762, död 13.4.1843. Ogift.


Tab. 7

III. Henrik Arvolander (son till Mathias Arvolander, tab. 5). Född i Uleåborg 6.8.1724. Handlande i Uleåborg, kallas senare sjöman. Död 1787. - Gift i Uleåborg 27.11.1748 med Brita Vaikko, född i Uleåborg 3.11.1728, död där 25.6.1799. Dotter till byggmästaren Erik Vaikko och Anna Brita Fiskar. [8]

IV. Barn:

Brita, född 8.2.1749, antagligen död som barn.

Erik, född 27.12.1750, död 20.12.1755.

Anna, född 9.12.1752, antagligen det barn som begrovs 25.5.1766.

Margareta, född 2.12.1754, död 13.11.1821. - Gift 1781 med handlanden i Uleåborg Claes Mathlin, född 1759, död 30.9.1803.

Henrik, född 1763. Sjöman. Tab. 8.


Tab. 8

IV. Henrik Arvolander (son till Henrik Arvolander, tab. 7). Född 1763. Sjöman i Uleåborg. Försvunnen på segelresa 1786. Efterlystes förgäves. - Gift med Brita Ohukainen, född 30.1.1760, död 23.12.1808. Fick rättens tillstånd att ingå nytt gifte 1799 med Henrik Isokangas, född 10.5.1766, död 6.2.1818. [9]

V. Barn:

Brita Lisa, född 1782. Hon bodde ännu 1812 hos styvfadern, men finns sedan inte antecknad varken som gift eller död.


Tab. 9

II. Karl Arvolander (son till Mathias Arvola, tab. 1). Var 1712 båtsman på skeppet Uleåborg, vilket vid återfärden från Pommern blev uppbränt av fienden. Han kallas då redan Arvolander. [10] Blev sedan handlande i Uleåborg. Död i Uleåborg 28.11.1738, 56 år gammal och begrovs 12.12. i kyrkan. - Gift med Margareta Tuorila, född 1679, död i Uleåborg 28.6.1763. Dotter till bonden i Limingo Henrik Matsson Tuorila och Brita Thomasdotter. [11]

III. Barn:

Mathias, född 1713, död 1767. Handlande. Tab. 10.

Katarina, född 1715. - Gift i Uleåborg 15.5.1744 med lantmätaren Henrik Lithovius, död 29.2.1760, 60 år gammal.

Karl, begr. i kyrkan 9.3.1722, 11 månader gammal.

Johan, född 1721. Student i Uppsala 9.10.1741, i Åbo 1743. Lärare i Uleåborg. Begr. där 7.5.1754. Ogift.

Andreas, född 21.11.1722, begr. 1.11.1723.

Henrik, född 30.1.1725. Handlande i Uleåborg. Död där 18.1.1799. - Gift l:o i Stockholm (Finska förs.) 16.10.1750 med Katarina Tuderus, född 1709, begr. i Uleåborg 31.12.1766. Dotter till brofogden och handlanden i Uleåborg Daniel Tuderus och Karin Andersdotter. [12] Gift 2:o c:a 1767 med Brita, född 1719, död i Uleåborg 1.10.1797, tidigare gift Riiko i Limingo. Båda äktenskapen var barnlösa. [13]

Brita, född 17.11.1727. - Gift 1:o med murardrängen Jakob Björn, död 1759. Gift 2:o med svarvaren i Uleåborg Erik Kihlbom, i hans 2:a gifte. Hon levde ännu 1799.


Tab. 10

III. Mathias Arvolander (son till Karl Arvolander, tab. 9). Född 1713. Handlande i Uleåborg, Drunknade utanför Brahestad 10.10.1767. - Gift i Haukipudas 29.11.1737 med Anna Katarina Granberg, född 1717, död i Uleåborg 5.6.1762. Dotter till löjtnanten vid Österbottens regemente Erik Granberg och Anna Maria Stenius. [14]

IV. Barn:

Anna Margareta, född i Uleåborg 18.2.1739, död där 22.11.1771. - Gift med handlanden i Uleåborg Abraham Hilden, född 1724, död 1.1.1772.

Elsa Katarina, född i Uleåborg 22.9.1740, död i Brahestad c:a 1808. - Gift l:o i Uleåborg 25.12.1763 med svarvaren i Brahestad Henrik Antilius, född i Muhos 10.11.1732, död i Brahestad 23.3.1772. Gift 2:o i Brahestad 30.11.1775 med kopparslagaren i Brahestad Petter Berglund, född 1736 i Dalarna i Sverige, död i Brahestad 18.5.1808.

Karl Erik, född i Uleåborg 19.8.1744, död där 5.1.1773. Handelsbetjänt, ogift.

Beata Elisabet, född i Uleåborg 7.10.1751, död där 24.10. s.å.Noter

[1]   Mats Arvola med hustru Margareta Nilsdotter i 1677 års mantalslängd är Mats Matsson Arvola.

[2]   Uleåborgs kommunionbok 1723-30:77; 1731-41:44, 111; 1742-54:98.

[3]   Uleåborgs kommunionbok 1723-30:78, 1731-41:7; 1742-54:9; 1755-59:12; 1760-65:7; 1766-71:8.

[4]   Uleåborgs kommunionbok 1731-41:113; 1742-54:124.

[5]   SKrA, Stats- och kammarkontoret, Fordringar 1712-21. Skepparen Olof Hillman ansökte om fri skjuts hem för sju båtsmän, bl.a. Mathias och Karl Arvolander, från skeppet Uleåborg, vilket på återväg från Pommern, dit det fraktat råg, blev uppbränt av fienden.

[6]   Uleåborgs kommunionbok 1723-30:85, 1731-42:119; 1742-54:144; 1755-59:114; 1760-65:133; 1766-71:130-131; 1772-77:134; 1778-83:187; 1785-90:116; 1793-99:171.

[7]   Uleåborgs kommunionbok 1742-54:144,1755-59:114; 1760-65:133; 1766-71:131; 1772-77:135; 1778-83:189; 1785-90:118; 1791:4; 1793-99:173; 1804-10:475; 1825-33 I:12.

[8]   Uleåborgs kommunionbok 1742-54:144; 1755-59:114; 1760-65:133; 1766-71:131; 1772-77:135, 1778-83:189, 255; 1785-90:118.

[9]   Uleåborgs kommunionbok 1778-83:189, 255; 1785-90:118; 1791:4; 1793-99:371, 439; 1804-10:419; 1811-24 II:52.

[10]   Se not 5.

[11]   Uleåborgs kommunionbok 1723-30:97; 1731-42:153; 1742-54:171; 1755-59:66; 1760-65:82; 1766-71:91; 1772-77:98; 1778-83:155; 1785-90:65; 1791:2; 1793-99:369.

[12]   I Uusi Sukukirja I s.145 identifieras handlanden Henrik Arvolander felaktigt som Henrik Matsson Arvolander. (Ilma Orkamo, Tuderus, Tudeer. Uusi Sukukirja I. GSS XVI. Helsinki 1946, s. 145). Uleåborgs bouppteckning nr 654 visar tydligt att Katarina Tuderus var gift med Henrik Karlsson Arvolander. (Alf Brenner, Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1653-1800. GSS XXV. Tammerfors 1963-1965, s. 299).

[13]   Avlidna sjömansänkan Anna Luukila nämnd i Henrik Arvolanders bouppteckning kan knappast ha varit annat än fostersyster till denne. När hon 19.11.1754 gifte sig med sjömannen Jakob Luukila kallas hon också Anna Matsdotter Arvola.

[14]   Uleåborgs kommunionbok 1731-41:153, 1742-54:171; 1755-59:138; 1760-65:154; 1766-71:154.


Selostus

Leo Nyholm: Arvolander

Liminkalaisen kestikievarin pitäjän Heikki Matinpoika Arvolan poika Matti oli kaikesta päätellen se Mathias Arvola, josta noin vuonna 1670 tuli Oulun porvari. Mathias Arvola oli naimisissa Margareta Jöranintyttären kanssa. Margareta oli arvatenkin Pohjois-Pohjanmaan kruununvoudin Jöran Lythraeuksen tytär ja kuului näin Sursill-suvun jälkeläistöön.

Heidän kolmesta pojastaan vanhin oli kauppiaana ja kirkonisäntänä Oulussa toiminut Henrik Arvolander. Hänen sukuhaaransa sammui hänen poikiinsa Johaniin ja Danieliin, jotka myös olivat oululaisia kauppiaita.

Toisen pojan, oululaisen perämiehen Mathias Arvolanderin poikia olivat apologista Mathias Arvolander ja kauppias, sittemmin merimies Henrik Arvolander. Apologista Mathias Arvolanderin poika, Lestijärven pitäjänapulainen Mathias Arvolander oli naimisissa, mutta lapseton. Merimies Henrik Arvolanderin poika Henrik, myös merimies, katosi merimatkalla vuonna 1786 jättäen jälkeensä tyttären.

Mathias Arvolanderin ja Margareta Jöranintyttären kolmannella pojalla, oululaisella kauppiaalla Karl Arvolanderilla, oli kolme poikaa. Näistä Johan, oululainen opettaja, kuoli 33-vuotiaana ja naimattomana. Kahdesti naimisissa ollut Henrik-poika kuoli lapsettomana. Vanhin poika, kauppias Mathias Arvolander, oli naimisissa luutnantin tyttären Anna Katarina Granbergin kanssa. Heidän ainoa poikansa, kauppapalvelija Karl Erik, kuoli 29-vuotiaana ja naimattomana, mutta suku jatkui naiskantaisesti tyttären Elsa Katarinan kautta.


Genos 67(1996), s. 179-182, 188

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1996 års register | Årgångsregister