GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

+

Ilse Johnsson

Margareta Damsten

Forskarledamoten i Genealogiska Samfundet, sjuksköterskan Ilse Georgina Johnsson avled i Helsingfors den 17 september 1995. Hon var född i Uleåborg den 11 november 1905 och var dotter till riksdagsman, ingenjör Erik Leopold (Leo) Hilden och Georgina Öller. Ilse gick i skola både i Uleåborg, Lahtis och Grankulla allt på grund av faderns arbetsplats.

I mitten av 1920-talet blev hon sjuksköterska och avancerade 1929 till avdelningssköterska vid Maria sjukhus kirurgiska avdelning. Hon lämnade sjukhuset 1934, då hon gifte sig med Bertel Johnsson. Förutom skötseln av man och barn ägnade hon sin tid åt lantstället med dess stora äppelodling i Lojo. Ilses släktforskarintresse började tidigt och den 8 december 1959 blev hon medlem i Genealogiska Samfundet i Finland. I tidskrift Genos publicerade hon bl.a. år 1966 »Uleåborgs-släkten Värttö-Hildén» och år 1969 »Soininen-Johnsson suvun alkuvaiheet». Som medlem i Genealogiska Samfundet utförde hon olika släktforskaruppdrag. Genealogiska Samfundet i Finland kallade henne till forskarledamot den 14 april 1981.

valokuva


Ilses stora intresse för släktforskning förde henne tidigt till Riksarkivet och snart blev arkivet ett andra hem för henne där hon alltid var redo att hjälpa längre hunna forskare och nybörjare med sina enorma kunskaper i släktforskarfakta både om litteratur och annan släktforskning. Ännu vid 86 års ålder besökte hon dagligen arkivet alltid lika glad och hjälpsam.


Genos 67(1996), s. 24

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1996 års register | Årgångsregister