GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

+

Love Kurtén

Georg Luther

Bruten av lång och svår sjukdom avled translator Love Kurtén den 21 oktober 1995 i Helsingfors, några dagar efter att han fyllt 80 år. Efter studentexamen i Ekenäs 1933 ledde hans språksinne honom först till korrespondenttjänster i näringslivet och senare, från 1960-talet till verksamhet som translator från finska till svenska. En ström av böcker, artiklar och handlingar översattes av honom till vacker svenska och han fortsatte träget detta arbete ännu efter att ha nått normal pensionsålder. Genealogiska Samfundet fick av honom snabb och god hjälp i översättandet av årsberättelserna.

Love Kurtén hyste ett stort intresse för sin släktbakgrund och samlade fylliga uppgifter om sina anor och deras omgivning. Detta intresse kanaliserades med åren allt mera till avlägsna släktled i antavlan och också utanför den till svåra genealogiska frågor i gammal tid. Han utvecklade stor skicklighet i att leta fram förbisedda källor och analyserade med skarpsinne deras innehåll. Resultaten av sina forskningar framlade han under ett kvartsekel som korta notiser och artiklar i Genos.

Den första av dem ingick 1966 och innehöll en väsentlig justering av släkten Thesleffs genealogi. År 1970 klarlade Kurtén sammanhangen i den svårutredda släkten Wanaeus och 1971 rättade han de tidigare, felaktiga, uppgifterna om sin egen släkts äldsta led. Högklassiga utredningar av honom ingick under 1970-talet i Genos bl.a. om släkterna Bock (1972), Udnie (1973) och Sarfve (1974) samt om Kråköfrälset (1976, 1977) och Jakob Ruuths släktkrets (1978). År 1979 påvisade han med grundlig analys av de knappa källorna, att professorerna Roséns och Anthonis uppgifter om Mathis von der Sahe som stamfar för ätterna Horn måste vara oriktiga. Serien av tillrättaläggande uppsatser fortsatte med behandling av släkterna Creutzhammar (1980), Greek (1982) och Björnram (1984) samt, efter en lång paus, av Sigfrid Aronus Forsius familjekrets (1992).

Love Kurtén kallades 1975 till forskarledamot i Genealogiska Samfundet. Han ägde omfattande kännedom om källorna till vår 1500- och 1600-talsgenealogi samt den kunskap om tidsförhållandena och det klara intellekt, som behövs för att tolka uppgifterna rätt. Med lågmält vänlighet och omsorgsfullt valda formuleringar gav han gärna andra del av sina kunskaper och synpunkter. Saknaden är djup efter en insiktsfull släktforskare och god kamrat.


Genos 67(1996), s. 24-25

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1996 års register | Årgångsregister