GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Selostus | Artikelns slut ]

Miödh

Jur. och fil.kand. Leo Nyholm, Malmö

I GSÅ XXXI (s. 112-120) ingår en av kamrer Arne Ekman gjord utredning av släkten Miödh. Det då nyligen avslutade kriget hade säkert förhindrat nödvändiga efterforskningar i Stockholm, vilka kunnat ge svar på de frågor Ekman ställer i sin utredning.

Släktens ursprung skall nämligen sökas i Stockholm. Där nämns redan 1628 skräddaren Olof Jonsson Miödh. Han fick burskap som skräddare i Stockholm 13.3.1650 och dog i Nikolai församling 1672. Han var gift två gånger och hade en son Jonas, som var tullkontrollör i Stockholm. Denne var otvivelaktigt far till snickarmästaren i Åbo Måns Miödh och till de sist i Ekmans utredning - utan känt samband - nämnda Kristina och Lorentz Miödh, vilka alltså var syskon till Måns. Dessutom fanns det ytterligare fyra syskon, bland dem skräddaren i Stockholm Olof Jonsson Miödh, död 1707, i vars bouppteckning alla sex syskonen finns uppräknade och dessutom Måns Miödhs barn, varav två inte var kända för Ekman.

Stora ofreden gjorde att släkten från Åbo kom att återflytta till Stockholm, där den fortlevde med ytterligare tre generationer. Den dog synbarligen ut med den barnlöse sjötullvaktmästaren i Karlshamn Johan Fredrik Miödh (1781-1833).

De följande uppgifterna är alltså kompletteringar till Arne Ekmans tidigare nämnda utredning.


Tab. A

I  Olof Jonsson Miödh. Bosatt i Nikolai församling i Stockholm redan 1628. Fick 13.3.1650 burskap som skräddare i Stockholm. Begr. i Nikolai förs. 11.6.1672. Första hustrun begr. i Nikolai förs. 26.11.1650, andra hustrun 21.9.1682.

II  Barn:

Jonas, född tvilling, döpt i Nikolai förs. 2.1.1628, tullkontrollör. Tab. B.

Sara, född tvilling, döpt i Nikolai förs. 2.1.1628. Gift med skräddaren Anders Bengtsson Spring[1]

Ingrid, gift med häradshövdingen Johan Håkansson Hult[1]

Kerstin, döpt i Nikolai förs. 4.5.1651.

Maria, döpt i Nikolai förs. 23.5.1653.

Jakob, döpt i Nikolai förs. 14.1.1666.


Tab. B

II  Jonas Miödh (son till Olof Miödh, tab. A), döpt i Nikolai förs. 2.1.1628. Kontrollör vid tyska tullen i Stockholm. Hustruns namn obekant.

III  Barn:

Måns, snickarmästare i Åbo, död 1692. Tab. 1.

Kristina, gift 1:o med skräddaren i Åbo Henrik Henriksson, med vilken hon hade sonen advokaten i Åbo Jonas Henriksson (Henricius?), [3] gift 2:o med Henrik Skratar.

Märta, var död 1707. Hon hade barnen Annika, 30 år, i Åbo; Elin, 26 år, 1707 närvarande i Stockholm; Jonas, fältskärsgesäll vid armén. I just.koll. prot. 1712 nämns Olof Miödhs systerdotter Anna Andersdotter.

Ingrid, var död 1707. Hennes dotter Kerstin var gift med en klockare i Finland.

Peter, förmodades 1707 ha dött utrikes, men skall dock ha efterlämnat barn.

Lorentz, 1707 visste ingen om han levde eller var död. Om honom se Ekmans utredning s. 119.

Olof, skräddare i Stockholm, död 1707. Tab. C.


Tab. C

III  Olof Miödh (son till Jonas Miödh, tab. B). Skräddare i Stockholm. Död 10.1.1707 i Klara församling. Ägde ett hus på fri och egen grund vid Drottninggatan. Testamenterade 100 daler till barnhuset i Klara. Gift med Brita Andersdotter Bergman, begr. i Klara förs. 4.4.1695. Änka efter skräddaren Anders Galle.

IV  Barn:

Jonas, döpt i Nikolai förs. 13.6.1672, död som barn.

Jakob, döpt i Nikolai förs. 19.7.1673, död som barn.


Tab. 1

III  Måns Miödh (son till Jonas Miödh, tab. B). Snickarmästare i Åbo. Död 1692. Hustru: Anna.

IV  Barn:

Jonas, kapellan, död 1711. Tab. 2 (GSÅ XXXI s. 113).

Olof, tullnär, död 1750. Tab. 3 (GSÅ XXXI s. 113-114). Hans andra hustru Brita Kutscher var dotter till löjtnanten i Stockholm Johan Kutscher (Stockholms bouppt. 1729/2/2:818, 1730/2:1048). Hon hade gift sig 1:o i Stockholm (Ulrika Eleonora förs.) 10.9.1727 med slottsvaktmästaren från Helsingfors Johan Lorentz Ekevall, som sedan blev tullskrivare i Jakobstad och drunknade där 4.7.1737, 35 år gammal. De uppgjorde 29.1.1734 inbördes testamente, eftersom de var barnlösa.

Nils, spannmålsmätare i Stockholm, död 1750. Tab. 1 A.

Lorenz, var 1707 18 år och arbetade för en snickare i Åbo.

Dotter, gift med kapellanen i Patis Mathias Castelinus, död 1711.


Tab. 1 A

IV  Nils Miödh (son till Måns Miödh, tab. 1). Var 1707 gesäll hos murarmästaren Bengt Skragge i Stockholm, var 1711 mästare. Kallas senare spannmålsmätare. Begr. i Katarina förs. 26.9.1750, 64 år gammal. Gift 1:o med Anna Möller, antagligen dotter till mätaren i Åbo Gabriel Möller. Gift 2:o i Stockholm (Katarina förs.) 25.6.1711 med Maria Flaxenius, död i Stockholm (Katarina förs.) 17.2.1755, 74 år gammal. Dotter till kyrkoherden i Österhaninge Johan Flaxenius och Sigrid Dalenius.

V  Barn:

1. Magnus, begr. i Katarina förs. 5.12.1710, 1 1/2 år gammal.

2. Anna Elisabet, begr. i Katarina förs. 8.4.1712, 6 dagar gammal.

2. Maria Elisabet, döpt i Katarina förs. 19.8.1715, antagligen död som barn.

2. Johan, döpt i Katarina förs. 22.5.1718, mätare i Stockholm, död 1762. Tab 1 B.

2. Maria Elisabet, född 1722, död 18.7.1763. Gift i Stockholm (Katarina förs.) 17.1.1762 med sillpackaren Magnus Malmström i hans 1:a gifte. (Gift 2:o i Maria förs. 4.1.1765 med Kristina Tjulbäck).

2. Nicolaus, döpt i Katarina förs. 14.4.1723, antagligen död som barn.

2. Sigrid Margareta, gift i Katarina förs. 17.6.1744 med krögaren i Botkyrka Daniel Lundberg.


Tab. 1 B

V  Johan Miödh (son till Nils Miödh, tab. 1 A), döpt i Stockholm (Katarina förs.) 22.5.1718. Inskriven i Stockholms trivialskola 28.8.1728. Salt- och spannmålsmätare i Stockholm. Död i Stockholm (Adolf Fredriks förs.) 3.6.1762. Gift 1:o i Adolf Fredriks förs. 13.10.1745 med Anna Elisabet Forsman, död 23.5.1755. Gift 2:o i Adolf Fredriks förs. 15.8.1756 med hushållerskan Magdalena Dahl.

VI  Barn i första giftet:

Anna Maria, född i Adolf Fredriks förs. 15.8.1746, antagligen död som barn.

Johan Niklas, född i Adolf Fredriks förs. 17.9.1748, perukmakare i Stockholm, död 1825. Tab. 1 C.

Lorentz, född i Adolf Fredriks förs. 7.10.1751, antagligen död som barn.

Abraham, född i Adolf Fredriks förs. 19.7.1754, antagligen död som barn.


Tab. 1 C

VI  Johan Niklas Miödh (son till Johan Miödh, tab. 1 B), född i Stockholm Adolf Fredriks förs.) 17.9.1748. Burskap som perukmakare i Stockholm 18.3.1788. Död i Stockholm (Nikolai förs.) 8.1.1825. Gift i Stockholm (Klara förs.) 18.9.1770 med Ulrika Sten, född 1752, död i Stockholm (Nikolai förs.) 7.8. 1793. Dotter till perukmakaren Peter Sten och Anna Kristina Björck.

VII  Barn:

Johan Niklas, född a.n. i Stockholm (Klara förs.) 30.7.1770, död där 19.8. s.å.

Johan Ulrik, född i Nikolai förs. 3.7.1771, död där 11.7. s.å.

Ulrika Sophia, född i Nikolai förs. 30.5.1773, död där 5.7.1777.

Johanna Karolina, född i Nikolai förs. 5.9.1774, död före modern.

Anna Magdalena, född i Nikolai förs. 4.9.1776, död där 21.11.1815. Ogift.

Gustava Sophia, född i Nikolai förs. 7.10.1778, död där 1.12. s.å.

Kristina Charlotta, född i Nikolai förs. 26.7.1779, död där 14.8. s.å.

Johan Adolph, född i Nikolai förs. 12.10.1780, död där 9.12. s.å.

Johan Fredrik, döpt i Nikolai förs. 28.10.1781. Vaktmästare vid stora sjötullen i Karlshamn. Död i Karlshamn 9.12.1833. Gift i Karlshamn 10.11.1821 med Brita Holmström, född i Karlshamn 31.12.1784, död där 23.1.1841. Dotter till arbetskarlen Per Holmström och Signe Jeppesdotter. Äktenskapet var barnlöst.

Johanna Gustava, född i Nikolai förs. 2.4.1784, död före modern.


Noter

[1]   Enligt faderns bouppteckning 1675:1024, då endast dessa båda döttrar och sonen Jonas levde.

[2]   Enligt sonen Olofs bouppteckningar 1707:16, 1711/2:949 och 1711/3:454 i SSA.

[3]   I Åbo rrp 8.2.1709 nämns Kristina Miödhs son advokaten i Åbo Henrik Henricius, vilket är en felskrivning för Jonas (GSÅ VII s. 78).


Selostus

Leo Nyholm: Miödh

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirjaan XXXI sisältyy Arne Ekmanin selvitys Miödh-suvusta. Tässä artikkelissa esitetään täydennyksiä Ekmanin tietoihin. Suku on lähtöisin Tukholmasta, jossa räätäli Olof Jonsson Miödh (k. 1672) on mainittu jo 1628. Hänen poikansa Jonas oli Tukholman tullitarkastaja ja epäilemättä Turun puuseppämestarin Måns Miödhin, Ekmanin selvityksessä mainittujen Kristina ja Lorentz Miödhin sekä Tukholmassa 1707 kuolleen räätäli Olof Jonsson Miödhin isä. Ison vihan aikana suku muutti Turusta takaisin Tukholmaan, jossa se eli vielä kolmen sukupolven ajan. Suvun viimeinen edustaja näyttää olleen lapsettomana kuollut Karlshamnin meritullin vahtimestari Johan Fredrik Miödh (1781-1833).


Genos 67(1996), s. 25-27, 47

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1996 års register | Årgångsregister