GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Litteratur | Selostus | Artikelns slut ]

Theslöf

den australiska grenen

Jur.lic. Åke Backström, Helsingfors

Hösten 1993 [1] firade den östfinska kultursläkten Thesleff 400-års minnet av sin bosättning i Finland. Köpmannen i hansestaden Lübeck Hans Thesleff flyttade i början av 1590-talet till Viborg där han 1600 gifte sig, bildade familj och där han kvarblev till sitt frånfälle 1615. Från första början blev Viborg den centrala orten i släktens historia, fram till vinterkrigets utbrott 1939.

På 1960-talet väckte det en viss sensation, då Ingegerd Lundén Cronström i en på fakta baserad roman framställde den västfinska släkten Theslöf som en gren av den vidlyftigare släkten Thesleff, en teori, som hunnit få förespråkare bland såväl släktmedlemmar som utomstående forskare, men icke kunnat ledas i bevis. Må här sägas, att dåvarande riddarhusgenealogen Torsten G. Aminoff, själv viburgensare till börden, vid samtal med förf. icke accepterade Lundén Cronströms bevisföring, med undantag av konklusionen: Släkten Theslöf var en gren av släkten Thesleff, vars namn under tidernas lopp stavats på de mest olikartade sätt.

Den första släktmedlem, som från 1815 konsekvent använde namnformen Theslöf, var löjtnanten vid Österbottens infanteriregemente Henrik Theslöf (1784-1869). Släkt(gren)ens framtid såg lovande ut, då han i sitt äktenskap hade elva barn, sex söner och fem döttrar. Lägger man härtill, att av tre söner som gift sig, Carl Henrik hade tolv (7 + 5) och Alexander tio (6 + 4) barn, kunde man med rätta anse släktens framtid tryggad. Så var dock icke fallet, som framgår av bifogade släkttavla, från vilken alla kvinnliga jämte ogifta manliga släktmedlemmar bortlämnats, [2] för överskådlighetens skull. I skrivande stund står släkt(gren)en inför sitt imminenta utslocknande på manslinjen i Finland, där endast Henrik Walentin Alexander Theslöf (f. 1915) företräder densamma.

Glädjande nog lever dock släkten Theslöf expatrierad, såväl i Australien, [3] genom avkomlingar till Carl Henrik Theslöfs (1819-1878) fjärde son Petter Henrik [4] (1861-1924) - ovan nämnde Henrik Walentin Alexander är son till Carl Henriks äldste son Alexander dy. (1855-1920) - som i Förenta Staterna, [5] genom avkomlingar till Alexander Theslöfs (1827-1897) sjätte son Johannes Alexander (Jean) (1884-1966), den kände sångaren och porträttmålaren.

Förf., som länge varit bosatt i Australien och där bl.a. utrett släkten Stackelberg, [6] hade kort före återflyttningen till hemlandet 1993 färdigställt föreliggande utredning om släkten Theslöf.

Den amerikanska grenen av släkten Theslöf kommer i sinom tid att bereda forskare mycken huvudbry.


SLÄKTEN THESLÖF

 

I

Henrik
1784-1869
______________________________|______________________________

II

Carl Henrik
1819-1878
__________|__________

Alexander
1827-1897
_______________|_______________

Alexander
1855-1920
|
Petter Henrik
1861-1924
|
Einar Alfred
1878-1945
|
Georg Henrik
1880-1957
|
Johannes Alexander
1884-1966
|
Henrik Walentin Alexander
f. 1915
George Henry
1898-1969
|
Kurt Ragnar
1926-1984
|
Bertel Henrik
1908-1940
Jean Gustave
f. 1915
|
inga efterkommande australiska släktgrenen kvinnliga efterkommande inga efterkommande amerikanska släktgrenen


I   Löjtnanten vid Österbottens infanteriregemente Henrik Thesleff (1815- Theslöf) (1784-1869) och hans hustru Maria Katarina Juthman (1792-1848) hade i sitt äktenskap elva barn, sex söner och fem döttrar, av vilka första barnet

II   Platsmajoren på Sveaborg, överste Carl Henrik Theslöf (1819-1878) och hans hustru Alexandra Petrovna Plaksin (1830-1882) hade i sitt äktenskap tolv barn, sju söner och fem döttrar, av vilka sjätte barnet och fjärde sonen


Tab. 1

III Petter Henrik Theslöf (1898- Peter Henry Theslow), f. 29.9.1861 i Helsinge. Sjöfarande 1878, debarkerade 1898 i Australien. Anställd vid Rockhampton Race Course & Jockey Club i Rockhampton, Qld. D. 3.10.1924 i Rockhampton. - Gift 15.4.1899 i Rockhampton med Isabella (Bella) Walker, f. 19.12.1878 i Rockhampton, d. 23.10.1926 i Rockhampton. Fldr. arbetaren John Walker och Mary Cole.

IV Söner (ff. i Rockhampton):

George Henry, f. 1898. Rörläggare. D. 1969. Tab. 2.

Edward Napoleon, f. 30.9.1902, d. 2.11.1917 i Rockhampton.

Walter Walker, f. 3.9.1904. Bagare. D. 12.8.1972 i Rockhampton. - Gift 17.9.1930 i Rockhampton med Jessie May Christie, f. 22.5.1909 i North Rockhampton, Qld., d. 10.3.1972 i Rockhampton. Fldr. chauffören James Christie och Florence Ethel Wanstall.


Tab. 2

IV George Henry Theslow (son till Peter Henry, tab. 1), f. (a.n.) 22.11.1898 i Rockhampton. Rörläggare. D. 23.3.1969 i Brisbane, Qld. - Gift 8.7.1922 i Rockhampton med Ivy Florence Grose, f. 5.8.1905 i Mt. Morgan, Qld. Fldr. gruvarbetaren Richard Grose och Louise Jenkins. Alderley, Qld. 4051.

V Son:

Merwyn George, f. 1923. Slaktare. Tab. 3.


Tab. 3

V Merwyn George Theslow (son till George Henry, tab. 2), f. 15.11.1923 i Rockhampton. Slaktare. - Gift 17.1.1949 i Brisbane med Irene Sarah Valler, f. 28.2.1925 i Chinchilla, Qld. Fldr. farmaren William Valler och Elizabeth Patullo. Enoggera, Qld. 4051.

VI Barn (ff. i Brisbane):

Laurence Merwyn, f. 1950. Rörläggare. Tab. 4.

Nerida Ellen, f. 20.5.1962. - Gift 21.6.1986 i Toogoolawah, Qld. med maskinisten Alan Charles Freestun, f. 13.9.1960 i Hughenden, Qld. Toogoolawah, Qld. 4213.


Tab. 4

VII Laurence Merwyn Theslow (son till Merwyn George, tab. 3), f. 15.4.1950 i Brisbane. Rörläggare. - Gift 4.9.1971 i Southport, Qld. med Dale Elizabeth Williams, f. 4.2.1952 i Southport. Fldr. byggaren John Williams och Margaret Dawson. Oxenford, Qld. 4210.

VIII Barn (ff. i Southport):

Kym Allison, f. 17.9.1974. - Gift 20.3.1993 i Labrador, Qld. med stenläggaren Michael Troy Baxter, f. 11.12.1970 i Brisbane. Coombabah, Qld. 4216.

Ben Laurence, f. 7.1.1977.

Adam Tyson, f. 15.12.1979.

Peter William, f. 7.10.1982.

Jennifer Sue, f. 2.4.1985.


Noter

[1]   Den 19 november.

[2]   Samma gäller gifta men barnlösa manliga släktmedlemmar i II-IV generationerna.

[3]   Släktbok. Ny följd II, sp. 151-152 (tabb. 11-13).

[4]   Av Helsingfors RR dödförklarad 12.10.1905 med dödsdatum fastställt till 1.1.1904. Dödförklaringen upphävd 1906.

[5]   Släktbok. Ny följd II, sp. 158 (tabb. 19-20).

[6]   »Ätten Stackelbergs australiska gren» (Gentes Finlandiae IV, Helsingfors 1978).


Litteratur:

Backström, Åke, De adliga legitimations- och adoptionsärendena 1809-1917 I-II. Helsingfors 1968.

Bergholm, Axel, Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja II. Helsinki 1901.

Lundén Cronström, Ingegerd, Herrar till hatt och värja. En bortglömd gren av släkten Thesleff. Porvoo 1963.

Lundén Cronström, Ingegerd, Thesleff, Theslöf, Släktbok. Ny följd II. 1965.

Nordenstreng, Sigurd, Krigarsläkten Theslöf och major Simon Aflecks saga I-II. FT 1932.

Thesleff, Wilhelm, Släkten Thesleff 1695-1925. Helsingfors 1925.


Selostus

Åke Backström: Theslöf, Australian haara

Itäsuomalainen sivistyssuku Thesleff sai alkunsa, kun kauppias Hans Thesleff muutti Viipuriin 1590-luvun alussa ja perusti siellä perheen. Viipuri oli vuoteen 1939 asti keskeinen paikkakunta suvun historiassa.

Ensimmäinen suvun jäsen, joka johdonmukaisesti käytti nimimuotoa Theslöf, oli Pohjanmaan jalkaväkirykmentin luutnantti Henrik Theslöf (1784-1869). Theslöf-suvun viimeinen edustaja Suomessa on Henrik Walentin Alexander Theslöf (s. 1915), mutta Australiassa elää yksi sukuhaara ja Yhdysvalloissa toinen. Artikkelin lopussa tehdään selkoa Australian haarasta.


Genos 67(1996), s. 39-41, 48

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter | Litteratur | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1996 års register | Årgångsregister