GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Frunck

Per Ericsson, Jönköping

I ett brev till magistraten i Åbo omtalar snickaren i Jönköping mäster Christian Frunck att hans broder, glasmästaren i Åbo mäster Peter Frunck, under sin flyktingstid sista kriget, förlidet år 1743 med döden avlidit barnlös i Stockholm och efterlämnat en välbelägen gård med kryddgård i Åbo stad, men vet ej om Peter Fruncks änka Margareta Kidron sedan återkomsten till Åbo låtit anställa värdering av den efterlämnade egendomen, som han är berättigad erhålla i egenskap av arvinge (Jönköpings domboks registratur april 1744). Enligt Jönköpings inteckningsprotokoll 27.6.1747 kvitterade Frunck ut sitt arv på rådhuset, en bancosedel på 1000 dlr kmt, som anlänt från Åbo.

Christian Frunck (f. ca 1703, d. 2.2.1777), g. m. 17.3.1731 Jönköping Märta Andersdotter Hamnell (f. 15.2.1689, d. 8.1.1768).


Genos 67(1996), s. 42

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1996 års register | Årgångsregister