GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Rättelse

Nekrologen över Ilse Johnsson på sidan 24 i Genos 1996:1 innehåller beklagtligtvis två fel. Den avlidnes och hennes makes släktnamn har fått formen Johnson (skall vara Johnsson) och en av hennes publikationer har fått namnet "Uleåborgs-släkten Vårttö-Hilden" (skall vara Värttö-Hilden). Redaktionen beklagar det skedda.


Genos 67(1996), s. 67

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1996 års register | Årgångsregister