GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Selostus | Artikelns slut ]

Woiwalenius - Woivalen - Walén

Tore Blomqvist, med. lic., Lahtis

I Genealogiska Samfundets årsskrift XXII redogör Gustaf Enwald för släkten Woiwalenius-Enwald och i samma årsskrift ger Erik Lindh endel kompletterande uppgifter om samma släkt. [1] Yttermera uppgifter om släkten har senare givits av Armas Gräsbeck [2] samt av Osmo Erämetsä och Gunnar Enwald. [3] Till tab 4. i Gustaf Enwalds ursprungliga utredning kan jag meddela några tilläggsuppgifter.

Gabriel Woiwalenius (son till kyrkoherden i Sääksmäki Elias Woiwalenius) f. i Sääksmäki 17.4.1695. Befallningsman i Sääksmäki åtminstone åren 1719-1723. [4] Flyttat till Nummis 1724 eller 1725. [5] Senare befallningsman därstädes, men i mantalslängden 1747 kallas han redan "förra befallningsman" och år 1749 är han sista gången omnämnd som värd på Kovela gård, som han innehaft sedan år 1741. Död i Nummis och begr. därst. 5.12.1762. - Gift före år 1719 med Magdalena Catharina Göös f. på Kovela gård i Nummis 29.1.1699, död och begraven i Nummis 13.9.1772. Kovela gård hade tillhört hennes far, major Jacob Göös åren 1697-1710 och därefter dennes änka Anna Myhr. [6]

Familjen hade i allt tio barn av vilka fyra dog i späd ålder. Av de sistnämnda är tre inte upptagna i tab. 4:

Johannes f. i Sääksmäki 20.6.1720, begr. därst. 31.1.1722.

Erich f. i Sääksmäki 6.7.1722, begr. därst. 27.1.1723.

Margareta Catharina f. i Nummis 11.10.1739, begr. därst. 1.6.1740.


Om sönerna Jacob Johan och Johan Anders och deras familjer får jag meddela följande:

A. Jacob Johan Woiwalenius/Woivalen (son till Gabriel W.) f. i Sääksmäki 16.3.1719. Enligt Gustaf Enwald var han jordbrukare och ägare av Kovela hemman. Kommunionböcker för Nummis saknas för åren 1741-1763 och 1771-1780. I kommunionboken 1764-1770 är broderns Johan Anders familj upptagen på första plats på Kovela gård och först därefter Jacobs. Enligt mantalslängderna är brodern, furir Joh. And. Woivalenius redan år 1751 värd på Kovela. Första gången jag påträffat Jacob som vuxen i längderna är år 1766 och då tillsammans med sin hustru Eva. Följande år är om honom antecknat: "Jacob Br skal hafva svår lungsot". Död på Kovela och begraven 11.11.1770. - Gift i Nummis 9.10.1753 med Eva Catharina Stormer f. 1725, död i Nummis 24.7.1785, dotter till kaptenen vid Nylands infanteriregemente Gustaf Stormer och Elisabet Aminoff. I motsats till sin man finns Eva Stormer antecknad på Kovela i mantalslängderna åren 1755-1759 såsom "svägerska", "brorshustru" eller "kapten Stormers dotter". I 1782 års mantalslängd lyder anteckningen om henne: "Enckan Ewa utfattig med 4ra små Barn" och motsvarande är antecknat om henne och barnen ännu åren 1783 och 1784. De tre äldre barnen förekommer tidvis på Kovela namngivna och antecknade som brorsbarn till dåvarande fältväbeln Joh. And. Woivalin.

Om dessa Jacob Woivalenius sju barn, alla födda på Kovela gård, har jag påträffat följande uppgifter:


a. Johan Anders Walén, f. 24.11.1754. Antecknad såsom brorsson på Kovela i mantalslängderna 1771-1778. I kyrkoböckerna kallas han år 1784 utridare på Hakuila i Nummis, men redan år 1787, nu bosatt på Hyrsylä Langi rusthåll i Nummis vice länsman och år 1822 gamle brofogden. Död på Annala gård i Lappajärvi 21.8.1843. - Han var förvaltare på Laxpojo gård i Lojo då han 3.8.1783 gifte sig med hushållerskan på gården Anna Maria Jordström/Hjortström, f. 1752, död i Nummis 8.11.1821.

Barn, födda i Nummis:

1. Lovisa Charlotta, f. 12.10.1784, död på Harjula i Libelits 4.12.1855. [17] - Gift i Nummis 27.9.1812 med kyrkobyggmästaren och borgaren i Ekenäs Axel Magnus Tolpo i hans 2. gifte, f. i Vichtis 28.11.1782, son till sockensnickaren och kyrkobyggmästaren Mårten Tolpo och Caisa Lundborg. Familjen var i Nummis bosatt på Wivala Mäki och senare på Hyrsylä Langi rusthåll, varifrån mannen år 1834 flyttade till Pielisjärvi, efterföljd av familjen år 1837. Mannen hade förbundit sig att i Pielisjärvi uppföra en av Engel ritad kyrka och då han var färdig med detta uppdrag flyttade han år 1838 till Libelits. [18] Enligt ett intyg av kyrkoherden i Libelits, N:o 31/1840, hade "Arkitekten Herr Axel Magnus Tolpo till församlingens nöje och tillfredsställelse efter Högvederbörligen stadfäst Ritning uppfört en ny Kyrkobyggnad därstädes". År 1844 kunde han ännu färdigställa de av honom beställda ritningarna till Lapinsärkä kyrka i Nurmes. [18][19] Död i Kerimäki 27.7.1845 under uppförande av Kerimäki kyrka. Bygget av denna världens största träkyrka fullföljdes av sonen Teodor Johannes Tolpo. [20]

2. Anders Gustaf, f. 6.10.1788. I ett 22.4.1817 daterat avgångsbetyg från Nummis till Lochteå kallas han vice länsman. I Lochteå bodde han på Erikkälä i Lochteå by och kallades då kronolänsman men flyttade redan följande år till Lappajärvi där han var expeditionsfogde och kronolänsman. Död i Lappajärvi på Annala gård i Tarvola by 2.9.1847. - Gift i Lochteå 4.1.1818 med Anna Christina Ingman, f. i Pojo 1786 (1784?), död i Lappajärvi 22.5.1851, dotter till fältväbeln Henrik Ingman och Ebba Kristina Nauckler. [7]

Barn, alla födda i Lappajärvi:

Gustaf Wilhelm, f. 20.8.1818, död 29.4.1819.

Dödfött gossebarn 19.3.1820.

August Fredrik, f. 4.8.1821. Sockenskrivare i Lappajärvi. Ogift, bodde tillsammans med sin kusin Sophia Wilhelmina Tolpo f. 1816 och sin moster Hedvig Maria Ingman f. 1794 på Tarvola Annala N:r 3 i Lappajärvi, där han dog 10.11.1874.

Christina Sofia Charlotta, f. 8.5.1824, död 4.7.1825.


b. Magnus Friedrick, f. 26.8.1756. I mantalslängderna är han antecknad såsom brorsson på Kovela 1772-1786 och som torpare därstädes 1789. Död på Kovela Riddervik 13.12.1824, heter då enligt dödboken Walén. - Gift i Nummis 3.10.1784 med pigan Maria Andersdotter Olström från Kovela, f. 1757, död i Nummis 16.11.1820.

Barn:

1. Johannes, döpt på Kovela 5.7.1787, "torpare Woivalens barn", död därstädes 20.7.1787 18 dagar gammal.

2. ?Johan Fredriksson, död på Kovela 10.5.1789 20 dagar gammal.

3. Anna Greta, f. på Kovela i jan. 1792, död i Nummis 25.8.1854. - Gift i Nummis 15.10.1815 med drängen på Heimola Heikkilä Anders Andersson Wahlstedt, f. i Nummis 2.2.1779, senare torpare och landbonde i Nummis på Kovela Riddarvik, Hyvelä Uotila och Heimola Heikkilä samt åren 1829-1835 landbonde på Pajula, Wahljoki Mattila i Somero. Död i Nummis 2.12.1850.


c. Lisa/Lena/Christina, f. 10.9.1758. Förekommer i kommunionboken 1764-1770 på Kovela, men inte mera åren 1780-1784.


d. Anna Catharina, f. 7.12.1760. Var i mantalslängderna 1778-1786 "brorsdotter" på Kovela gård. Nattvardsgången 1789 och 1791 i Tyrvändö, Lahdentaka gård. - Död i Hattula 13.4.1822. - Gift i Tyrvändö 8.10.1791 med brofogden, senare fjärdingsmannen i Hattula Niclas Lindeqvist/Lindqvist, f. 1767, död på Rakkola i Hattula 22.1.1802.


e. Jacob, f. 10.2.1763. Förekommer i kommunionboken 1764-1770 på Kovela men inte mera åren 1780-1784.


f. Johannes, f. 24.6.1765. Identisk med korpralen vid Lojo kompani av Nylands infanteriregemente Johan Walén, som ännu åren 1785-1795 i kommunionböckerna heter Woivalen. Död på Wirkby Fatja i Lojo 7.10.1842. - Gift i Nummis 25.1.1798 med Gustava Johanna Rennerfelt, f. på Hyvelä i Nummis 21.12.1773, död på Jönsböle i Lojo 11.6.1856, dotter till löjtnanten Gustaf Henrik Rennerfelt och Eva Maria Lagerhjelm. [8] Familjen Walén flyttade år 1811 från Nummela till Lehmijärvi boställe i Lojo.

Barn, de äldre födda på Jättölä och Hyvelä i Nummis, de två yngsta i Lojo:

1. Adolf Fredrik, f. 19.12.1798, död i Lojo 20.1.1821.

2. Johan Wentzel, f. 26.4.1801. Ogift. Dräng på olika gårdar i Lojo, bl.a. på 1850-talet på Jönsböle Olars. Död i Lojo 11.6.1868.

3. Gustaf Anders, f. 25.7.1804. Flyttade enligt betyg 20.10.1831 från Lojo till Hollola, där jag dock inte påträffat honom.

4. Eva Lovisa, f. 27.3.1808, död i Nummis 19.2.1878. Då de andra i familjen år 1811 flyttade till Lojo kvarblev hon i Nummis och bodde under största delen av sitt liv tillsammans med sin moster Eva Elisabet Rennerfelt, f. 1781, död 1860, på Hyvelä Uotila Anu hemman i Nummis.

5. Christina Charlotta, f. 12.5.1811, död i Suomusjärvi 20.1.1882. - Gift i Lojo 2.12.1848 med sockengarvaren Magnus Dahlgren från Siipo rusthåll i Nummis kyrkby, f. i Lojo 23.7.1817. Han hade tidigare år 1848 kommit som garvaregesäll från Viborg. Familjen flyttade år 1863 till grannkommunen Suomusjärvi, där han dog 8.11.1897. Omgift med Maria Karolina Berglöf, f. 13.8.1819 i Honkilahti, död 7.12.1897 i Suomusjärvi.

6. Gustafva Carolina, f. 30.4.1814, död i Lojo 27.5.1868. - Gift 1:o i Lojo 3.11.1837 med bondsonen från Virkby Sorkki Henrik Johan Söderström, f. i Lojo 3.8.1816, död därstädes 21.8.1845. - Gift 2:o i Lojo 10.3.1850 med drängen från Lojo Kittfall, senare landbonde på Jönsböle Olars i Lojo Gustaf Johan Palenius, f. i Kisko 1.6.1820, död på Vabby Tynni i Lojo 17.5.1868.

7. Carl Axel, f. 1817, död 8 år gammal i Lojo 27.6.1825.


g. Margareta, f. 23.7.1767. Trots något avvikande anteckningar om födelsedatum i senare kommunionböcker var hon tydligen identisk med den jungfru Margareta Voivalen från Lojobacken i Lojo, som 28.9.1795 gifte sig med rustmästaren vid Nylands infanteriregemente och Lojo kompani Johan Nils Wilde, f. på Saaris gård i Mietois 29.9.1764, död som fänrik på Breds i Ingå 9.1.1839, son till stallmästaren på Saaris Johan Nils Wilde och Magdalena Oldenburg. Senaste anteckning om Margareta Voivalin har jag ur Ingå kommunionbok då hon år 1841 jämte sin dotter Greta Elisabet avgått till Helsinge.


B. Johan Anders Woivalenius/Woivalén (son till Gabriel W. tab. 4), f. på Kovela gård i Nummis 28.6.1726. I mantalslängderna för åren 1751-1767 är han antecknad som värd på Kovela med titeln furir och ibland med tillägget "i tjänst" och var under denna tid befriad från skatt. Från och med 1768 kallas han avskedad fältväbel och är sedan dess skattepliktig. Död i Nummis 23.4.1789. - Gift i Nummis 10.10.1754 med Anna Christina Nicander, f. i Nummis 7.3.1737, död därstädes 16.11.1803, dotter till löjtnant Carl Nicander och Anna Stina Candelin/Condolin [20]/ Candolin.

Johan Woivalen är upptagen varken i Wirilanders bok om officerare och underofficerare [9] eller i Ulla Johanssons rulla över befälskårerna år 1755, vilken omfattar också till Finland kommenderade värvade truppförband, [10] och inte heller i arméns lönelista för år 1757. [11] Påfallande är att han redan vid 25 års ålder var furir och att han vid sitt avsked avancerat till fältväbel med förbigående av förar- och sergeantgraderna. Eventuellt kan han ha tjänat vid något vargeringsförband på hemfronten.

Barn: Alla födda på Kovela i Nummis, ingen av hans söner uppnådde vuxen ålder.


a. Anna Magdalena, f. 10.12.1756, död på Kovela, Söderkulla i Nummis 21.8.1810. - Gift i Nummis 25.4.1783 med gevaldigern Johan Brunaeus från Hauho, f. 1757, död i Nummis 8.10.1796. Bodde enligt mantalslängderna från år 1787 på Kovela gård och kallades då saltpettersjudare och gevaldiger.

b. Ebba Maria, f. 5.4.1759, begr. i Nummis 8.4.1770.

c. Johannes, f. 9.8.1761, begr. i Nummis 8.4.1770.

d. Carl Gustaf, f. 27.5.1763, begr. i Nummis 15.4.1764.

e. Margareta Christina, f. 28.3.1765, begr. i Nummis 8.4.1770.

f. Eva Sophia, f. 1.12.1766. - Gift i Nummis 18.1.1795 med kaplanen i Pusula Johan Höglund, f. i Ackas 1.5.1756, död i Pusula 9.9.1828. Efter hans död levde änkan Eva Sophia på Kovela Övergård i Nummis, där hon avled 10.1.1851.

g. Andreas, f. 13.2.1768, begr. i Nummis 8.4.1770.

h. Greta Beata, f. 6.11.1770, död på Kovela Riddervik i Nummis 22.12.1834. - Gift 1:o i Nummis 7.7.1793 med tullinspektorn i Tavastehus Henrik Tallqvist, f. 13.6.1756, död 17.11.1803 och begraven i Nummis 28.12. samma år. [12] - Gift 2:o i Nummis 28.9.1806 med sin kusin, sergeanten vid Adlercreutz regemente och Lojo kompani Carl Henrik Tolpo, f. i Nummis 2.7.1771, son till linvävaren Johan Tolpo och Magdalena Woivalén. Han ändrade senare sitt namn till Tandeqvist och kallas i kommunionboken 1815 fänrik. Död på Kovela Riddervik 23.1.1757. [13] Linvävaren Johan Tolpo var son till linvävaren Mårten Tolpo på Antskog i Pojo. [20][17]

i. Fredrika Lovisa, f. 2.9.1772, död i Nummis 8.10.1809. - Gift i Nummis 2.3.1792 med klockaren därstädes Christian Ilmonius, f. i Nummis 26.11.1756, död därstädes 23.8.1825. [14]

j. Brita Christina, f. 18.10.1774, död i Björneborg 26.12.1832. - Gift 1:o i Nummis 15.4.1803 med konstituerade fänriken vid Uleåborgs lätta infanteri Ernst Pontus von Willebrand, f. i Nystad 3.9.1763, död i Pusula 25.12.1803, begraven i Kovela familjegrav 28.12. s.å. [15] - Gift 2:o i Nummis 15.1.1805 med viktualiehandlanden i Björneborg Magnus Wilhelm Bergstock, f. 10.2.1783, död 3.4.1830. [16]

k. Ebba Maria, f. 15.7.1777, begr. 26.11.1777.

l. Märta Ulrica, f. 22.12.1779, död i Punkalaidun 4.3.1821. - Gift i Nummis 8.10.1799 med sockneadjunkten i Sjundeå Gustaf Tallqvist, f. i Sammatti 22.2.1759, död i Punkalaidun 25.10.1844. [12]


Noter

[1]   GSÅ XXII (1938) s. 156-166 och 266-269.

[2]   Gräsbeck, Armas, Woiwalenius - Enwald. Genos 19 (1948) s. 86.

[3]   Erämetsä, Osmo & Enwald, Gunnar, Laamanni Anders Johan Enwald. Hänen esi-isänsä ja jälkeläisensä. Kuopio 1971.

[4]   Sääksmäki födelselängd 1719, 1720 och 1722 samt dödlängd 1722 och 1723.

[5]   Nummis mantalslängd 1724, där han inte ännu är antecknad, och nattvardsgång i Nummis 14.11.1725.

[6]   Jussila, Osmo, Nummen historia. Vammala 1977, s. 385.

[7]   Bergholm, Axel, Sukukirja I, Suomen aatelittomia sukuja. Jyväskylä 1984, s. 681.

[8]   Carpelan, Tor, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna. III. Helsingfors 1958, s. 895.

[9]   Wirilander, Kaarlo, Suomen armeijan upseeristo ja aliupseeristo 1718-1810. Officerare och underofficerare vid Finlands armé 1718-1810. Hki 1953. - Ur bokens förord framgår: "Förteckningarna över boställsinnehavare upptaga endast indelta officerare och underofficerare vid arméns indelta regementen. I dem förekomma sålunda icke uppgifter om befäl med penninglön, ej heller sådana, som åtnjutit en gemen soldats eller korprals rotelön, eller om oavlönade officerare och underofficerare, vilka blott erhållit karaktär i armén." En närmare precisering av dessa undantagsfall finns i en fotnot till det finska förordet: "Esimerkiksi ns. väliaikais- (interims-), varronta- (exspektans), lisä- (fördubblings-), virkaan määrättyjä (konstituerade), nuorempia (sekund-) ja varaväen (vargerings-) upseereja ja aliupseereja."

[10]   Johanson, Ulla, Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755. Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen 10. Värnamo 1976.

[11]   Militiekontorets avlöningslista år 1757, mikrokort 07546/1-5.

[12]   Wilskman, Atle, Släktbok I. Helsingfors 1912-1916, sp. 185-186.

[13]   Aminoff, C. G., Nyuppsatta truppförband i Finland 1770-1818. Helsingfors 1971, s. 256.

[14]   Fotnot 7, s. 669.

[15]   Carpelan, Tor, Ättartavlor IV. Helsingfors 1965, s. 1317.

[16]   Zielfelt, Lennart, Släkten Bergstock. Genos 33(1962), s. 15.

[17]   Carpelan, Tor, Åbo i genealogiskt hänseende på 1600- och början av 1700-talen. Västra Finland III. Helsingfors 1890, s. 113, 116.

[18]   Oinonen-Edén, Elli, Pielisjärven ja Juuan historia 1811-1864. Pielisjärven historia III. Pieksämäki 1991, s. 223, 224, 230, 341.

[19]   Saloheimo, Veijo, Nurmeksen historia, s. 364-365. Kuopio 1953.

[20]   Personligt meddelande av Jarl Pousar.

För övrigt har jag utnyttjat mikrofilmer av kyrkliga handlingar och mantalslängder och till en del uppgifter givna av respektiva kyrkoherdeämbeten.


Selostus

Tore Blomqvist: Woiwalenius - Woivalen - Walén

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirjassa XXII tekee Gustaf Enwald selkoa Woiwalenius-Enwald-suvusta ja Erik Lindh esittää siihen täydentäviä tietoja. Armas Gräsbeck, Osmo Erämetsä ja Gunnar Enwald ovat myöhemmin julkaisseet lisää täydennyksiä. Kirjoittaja esittää Gustaf Enwaldin alkuperäisen selvityksen tauluun 4 lisätietoja, jotka koskevat vouti Gabriel Woiwaleniusta (1695-1762) ja tämän poikien Jakob Johanin (1719-70) ja Johan Andersin (1726-89) jälkeläisiä. Molempien poikien lapsista osa käytti nimeä Walén.


Genos 67(1996), s. 82-85, 96

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1996 års register | Årgångsregister