GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Herdis Modeen

Christoffer Schildt: Pilastrarna. En släktkrönika. Lovisa 1995. 132 s.


Christoffer Schildt, som under en lång följd av år verkade som en av direktörerna vid Finlands Rundradio och som avled 1992, efterlämnade genealogiska anteckningar. Dessa har 1995 utgivits på Schildts förlag av dr Göran Schildt, yngre bror till Christoffer S.

Det är skada att Christoffer Schildt inte hann fullborda sitt arbete. Där saknas sålunda många medlemmar av släkten Schildt som hade varit förtjänta av att ha blivit omnämnda. Men med släktforskning är det ofta så att intresset vaknar först vid mogen ålder, då krafterna och tiden är begränsade.

Släktkrönikan börjar på 1500-talet i Regensburg i Bayern där vi finner officerare vid namn Schildt. En medlem av denna släkt överflyttade senare till Sverige där han förlänades adelskap 1642. År 1818 immatrikulerades en avkomling, kaptenen Christoffer Schildt på Finlands riddarhus.

Adelsmännen har ju traditionellt varit militärer, av vilka de flesta också ägde eller förvaltade jordbruk. Men bland ståndets medlemmar fanns det också många ämbetsmän i statens tjänst.

Det var i gamla tider viktigt att adeln höll sig till de regler som gällde för ståndet. Om man bröt mot dessa regler, t.ex. började syssla med näringar och yrken som var förbehållna borgerskapet, kunde det hända att man fråntogs adelskapet.

Efterhand som ståndssamhället upplöstes började medlemmar av släkten Schildt att utöva mer borgerliga näringar. Framställningen koncenteras i fortsättningen närmast på författarens farfarsfar Hannibal Schildt som upplevde ett glatt studentliv i 1830-talets Helsingfors och promoverades till magister 1840. Han blev senare skolrektor i Heinola och folkbildare.

En annan bildningskämpe var kusinen Wolmar Styrbjörn Schildt, provinsialläkare i Jyväskylä och släktens stora man. Han arbetade för finska språket i samråd med Elias Lönnrot. Det var Wolmar Schildt som skapade de finska orden "tiede" (vetenskap) och "taide" (konst) och verkade för grundandet av ett finskt lyceum.

Hannibal Schildt hade med sin hustru Ida Eleonora Ottelin tretton barn. Efter mannens död flyttade änkan med barnen till Borgå. Dottern Anna Emilia gifte sig med Mauritz Hallberg. Tillsammans med sin svåger Hjalmar Schildt (gift med Hallbergs syster Hilma) drev denne ett framgångsrikt företag (Schildt & Hallberg) som efter att ha verkat i olika branscher specialiserade sig på olje-, lack- och färgframställning. Fru Hilma Schildt och hennes bror Mauritz Hallberg var mycket samhällstillvända och deltog aktivt i det politiska och kulturella livet. Hilma Schildt tog initiativet till att Svenska dagen firas den 6 november.

En annan dotter till Hannibal, Milma Schildt, grundade med några andra personer (bl.a. medlemmar av familjen Söderström) Borgå halmhattsfabrik som verkade åren 1890-1928 med tidvis över femtio anställda. Fröken Milma Schildt företog flera affärsresor till kontinenten för att finna nya mönster. Att dessa sommarhattar var ett markant inslag i gatubilden kan man konstatera när man ser fotografier från den tiden.

En yngre dotter Fanny hade konstnärligt påbrå och utövade skönskrivning.

I boken ägnas rätt mycket utrymme åt Christoffer Schildts farfar, stadskassören i Helsingfors Arthur Schildt. Till hans uppgifter hörde bl.a. att uppgöra mantalslängder. Under bråda tider kom hans syster Milma från Borgå till hjälp.

Boken är en hyllning till fadern författaren Runar Schildt. Han bebodde med sin familj en tid gården "Pilastrarna" i Lovisa som härstammar från 1700-talet. Det är orsaken till att släktkrönikan har denna titel. Där föddes Christoffer Schildts syster Monica och där tillkom novellen Zoja, som handlar om livet i Lovisa under ryska revolutionen.

"Pilastrarna" är ingen släktkrönika i verklig mening. Många utomstående personer ägnas utrymme liksom i släkten ingifta. Bl.a. skildras rätt ingående biskop Ottelins familj och kusinerna Hallberg. Andra kusiner i familjen Schildt har däremot utelämnats.

Min svärmor Elsa Modeens (född Söderström) faster Aina var gift med tullförvaltaren i Helsingfors Alfred Schildt (Runars farbror) och hade sönerna Holger (född 1889) och Sigurd (född 1892). Holger Schildt blev en framstående affärsman i Helsingfors, men drabbades senare av motgångar och överflyttade till Sverige. Holger Schildt grundade det förlag som bär hans namn och som tävlar med det förlag som hans morbror Werner Söderström grundade i Helsingfors (Söderström & Co). Brodern Sigurd var en god porträttfotograf som fann på en speciell belysningsteknik.

Holger gifte sig med Mathilde Schaupp, född i Borgå, som utvecklade sig till en sofistikerad världsdam. Holgers och "Matchs" söner Henrik och Jurgen kom att inta en synlig plats i Stockholms teater- och filmkretsar. Gärna hade man läst litet också om dem i "Pilastrarna".


"Pilastrarna" erbjuder i alla fall en nöjsam läsning, ehuru man hade kunnat fordra större noggrannhet i fråga om fotnoter och korrekturläsning.


Genos 67(1996), s. 91-92

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1996 års register | Årgångsregister