GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Georg Luther

Helge Nyman: Stimulerande duster. Ekenäs 1995. 177 sidor.


Professorn i praktisk teologi vid Åbo akademi Helge Nyman har som emeritus skrivit sina memoarer. Han föddes 1910 i Ekenäs som son till timmermannen Frans Fridolf Nyman och Anna Amanda Ahlfors. Fadern dog när författaren var tio år gammal och modern försörjde därefter familjen som städerska och bykerska med någon hjälp av sina äldre barn. Helge var yngst i syskonkretsen och fick efter folkskolan möjlighet att som frielev gå i läroverk. Hans skildring av en barndom under mycket knappa ekonomiska villkor är dock varken mörk eller dyster.

Memoarboken inleds med en skildring av föräldrarnas släktbakgrund. På fädernet leds släkten tillbaka till Henrik Eriksson, född 1756 i Pojo, som på 1780-talet blev landbonde i Snappertuna och tog namnet Nyman. Också mormoderns släkt, Björklund, hörde hemma i Snappertuna. Hennes kusin Botolf Björklund var en av de första missionärer från Finland, vilka 1868 reste till Amboland i Sydvästafrika.

I fortsättningen skildrar professor Nyman sina studierår i Åbo samt sin verksamhet som församlingspräst 1934-50 och därefter som vetenskapsman och lärare vid Åbo akademi. Han berättar också om internationella kontakter och kyrkliga uppdrag i Finland, bl.a. inom kyrkomusiken. Bokens titel förefaller en smula vilseledande: tvister och meningsbrytningar har inte en framträdande plats i innehållet.


Genos 67(1996), s. 92-93

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1996 års register | Årgångsregister