GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Helena Arvolander muutti Sotkamoon

Toimitus

Leo Nyholmin julkaisemassa Arvolander-suvun selvityksessä (Genos 1996:4) mainitaan (taulu 5 s. 180), että Helena Arvolanderin (s. 30.1.1729) 2. puoliso Erik Schroderus olisi ollut Urpialan talon isäntä Kuusamossa. Muuan tarkkasilmäinen lukija on paikallistuntemuksensa perusteella huomauttanut toimitukselle, että kyseinen Urpialan talo sijaitsee Sotkamossa ja esiintyy Sotkamon kirkonkirjoissa nimellä Alasotkamo 12. Esim. Sursillin suku -teoksessa (n:ot 2856, 2881 ja 2932) paikkakunta on mainittu oikein.


Helena Arvolander flyttade till Sotkamo

Redaktionen

I Leo Nyholms utredning över släkten Arvolander (Genos 1996:4) nämns i tabell 5 (s. 180) att Helena Arvolanders (f. 30.1.1729) man Erik Schroderus nämns husbonde på Urpiala i Kuusamo. En observant läsare med lokalkännedom har för redaktionen påpekat, att nämnda Urpiala gård ligger i Sotkamo och i Sotkamo kyrkböcker förekommer under namnet Alasotkamo 12. Exempelvis verket Sursillin suku (n:ris 2856, 2881 och 2932) anför orten korrekt.


Genos 68(1997), s. 133

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1997 hakemisto | Vuosikertahakemisto