GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Personregister | Selostus | Artikelns slut ]

Officerare och civilmilitärer vid 6., Tavastehus, indelta finska skarpskyttebataljon 1854-1868

Jur.lic. Åke Backström, Helsingfors

I den serie över officerare och civilmilitärer vid de kring medlet av 1800-talet uppställda finska skarpskyttebataljonerna, som förf. påbörjade 1987 med 8., Nylands, indelta finska skarpskyttebataljon, [1] följer nedan motsvarande uppgifter över officerare och civilmilitärer vid 6., Tavastehus, indelta finska skarpskyttebataljon.

Förteckningen innehåller genealogiska uppgifter över 41 personer, numrerade från 1 till 41. Av dessa äro 33 officerare och 8 civilmilitärer.

Av de 33 officerarna uppnådde 1 generals (3.0 %), 6 stabsofficers (18.2 %), 16 kaptens (48.5 %) samt 10 överofficers (30.3 %) rang.

Vidkommande officerarnas grundutbildning kan nämnas, att 12 (36.4 %) hade utdimitterats från Finska kadettkåren i Fredrikshamn, [2] 2 (6.0 %) från Helsingfors junkarskola, medan 19 (57.6 %) icke erhållit någon som helst officersutbildning utan "tjänat upp sig genom graderna", något som ännu vid denna tid var den vanligaste befordringsvägen.

De genealogiska uppgifterna i efterföljande förteckning äro nära nog fullständiga och personregistret i slutet av uppsatsen upptager sammanlagt 183 namn. [3] Endast fyra fall (12.1 %) ha icke kunnat lösas fullständigt. Hustruns till löjtnant Johan(nes) Ludvig Grönroos (13) födelseort är okänd, ej heller ha hennes föräldrar kunnat identifieras. Vigseldata saknas för överstelöjtnant Karl Emil Manecke (21), vars äktenskap ingicks i Ryssland. Likaså saknas hustruns födelsedata samt uppgifter om hennes mor. Löjtnant Fridolin Stjernvall (28), som var född i Ryssland, avled på okänd ort i Volhynien. Slutligen avled kapten Emil Fredrik Per Westermarck (33), vars karriär efter de indelta bataljonernas upplösning är höljd i dunkel, år 1874 på okänd ort i Polen. De saknade uppgifterna Manecke och Westermarck bör genealogiskt sett anses viktiga.

Med avvikelse från de publicerade uppgifterna rörande Nylands bataljon, har barnen till officerare och civilmilitärer i Tavastehus bataljon icke medtagits. Däremot har tjänsteåren för samtliga - också kompanibefälet (kompanichefer och -officerare) - antecknats i samband med övriga genealogiska data. [4]


Officerare

A. Chefer

1. Ehrnrooth, Gustav Robert (1854-1861), generallöjtnant, f. 31.1.1821 i Lovisa, d. 25.10.1911 i Helsingfors. Fldr. kommendören för Finska divisionen, generallöjtnanten Gustav Adolf Ehrnrooth och Johanna Kristina von Platen. - Gift 12.9.1853 i Pernå med grevinnan Vilhelmina Ottiliana de Geer till Tervik, f. 12.9.1834 i Lovisa, d. 29.6.1916 i Pernå. Fldr. godsägaren, kaptenen, greve Robert Fredrik de Geer till Tervik och Lovisa Fredrika Fock.

G R
Ehrnrooth

Överste G. R. Ehrnrooth (1821-1911), Bataljonens förste chef 1854-1861.


2. Costiander, Gustav Robert (1861-1868), överste, f. 16.5.1827 i Åbo, d. 10.3.1892 i Helsingfors. Fldr. häradshövdingen i Lappvesi domsaga Gustav Julius Costiander och Amanda Gustava Sagulin. - Gift 15.9.1858 i Helsingfors med Albertina (Alba) Säfström, f. 1.10.1831 i Stockholm, d. 22.7.1918 i Helsingfors. Fldr. segelduksvävaren Anders Säfström och Sara Kjellberg.

G R
Costiander

Överste G. R. Costiander (1827-1892), Bataljonens andre chef 1861-1868.


B. Yngre stabsofficer

3. von Becker, Gustav (1854-1868), överste, f. 27.6.1811 i Kangasniemi, d. 4.4.1886 i Vånå. Fldr. kommissionslantmätaren i S:t Michels län, kaptenen Gustav von Becker d.ä. och Gustava Johanna Tigerstedt. - Gift 27.3.1851 i Helsingfors med Hilda Lampa, f. 13.10.1819 i Helsingfors, d. 10.12.1905 i Helsingfors. Fldr. handlanden, rådmannen Johan Lampa och Lovisa Konstantia Weckman.


C. Övriga officerare [5]

4. Bjugg, Gustav Vilhelm (1858), löjtnant, f. 21.8.1826 i Tavastehus, d. 10.8.1858 i Åbo. Fldr. apotekaren Gustav Albrekt Bjugg och hans 1. hustru Augusta Vilhelmina Charlotta Amnorin. - Ogift.

5. Boije af Gennäs, Johan Reinhold, friherre (1856-1868), stabskapten, f. 13.6.1836 i Janakkala, d. 5.2.1887 i Leppävirta. Fldr. kommendören för Garnisonsregementet i Halland, kaptenen, friherre Gustav Reinhold Boije af Gennäs och friherrinnan Hedvig Eleonora Leijonhufvud. - Gift 21.8.1859 i Hauho med Ida Helena Lovisa Blåfield, f. 31.5.1838 i Fredrikshamn, d. 9.8.1916 i Viborg. Fldr. överstelöjtnanten Ivar Erik Blåfield och Ida Aurora Augusta Charpentier.

6. Bollfras, Karl Anton Jakob (1860-1868), stabskapten, f. 29.2.1828 i Åbo, d. (på resa) 28.5.1894 i Reichenhall, Schweiz. Fldr. kofferdikaptenen Anton Benjamin Bollfras och Elisabet Poitzell. - Gift 31.1.1861 i Janakkala med Augusta Vilhelmina Helena Hisinger, f. 21.3.1840 i Helsingfors, d. 15.3.1897 i Helsingfors. Fldr. överstelöjtnanten Karl Gustav Hisinger och Fredrika Vilhelmina Gyllenberg.

7. Fabritius, August Johan (1864-1868), löjtnant, f. 8.6.1844 i Viborg, d. 12.10.1915 i Helsingfors. Fldr. lektorn vid Viborgs gymnasium Johan Gabriel Fabritius och Emilia Elisabet Dannenberg. - Gift 17.7.1872 i Helsingfors med Anastasia (Anni) Wallin, f. 26.5.1853 i Ochotsk, d. 16.5.1930 i Helsingfors. Fldr. översten Karl Oskar Wallin och Karolina Teichmann.

8. von Fieandt, Karl Oskar (1857-1859), underlöjtnant, f. 4.7.1835 i Viborgs sn., d. 9.4.1859 i Tavastehus. Fldr. kaptenen vid Skaraborgs regemente Karl Fredrik von Fieandt och friherrinnan Ottiliana (Augusta) Rehbinder. - Ogift.

9. Furuhjelm, Karl Ludvig (1855-1858), stabskapten, f. 19.1.1831 i Hauho, d. 26.4.1883 i Helsingfors. Fldr. auditören vid 8., Nylands, indelta finska skarpskyttebataljon, hovrättsauskultanten Karl Emil Furuhjelm och hans 1. hustru Margareta Charlotta Gripenberg. - Ogift.

10. Gadelli, Ernst Gustav Fredrik (1854-1855), kapten, f. 7.8.1826 i Kimito, d. (på resa) 26.7.1868 i Moskva. Fldr. extrafiskalen i Åbo hovrätt Karl Gustav Gadelli och Amalia Vilhelmina Öhman. - Gift 20.6.1855 i Helsingfors med Isabella Eufemia Peltzer, f. 4.8.1835 i Moskva, d. 1.1.1894 i Moskva. Fldr. klädesfabrikanten Fredrik Peltzer och Barbara Becker.

11. Grahn, Anshelm Konstantin [6] (1860-1862), kapten, f. 13.12.1825 i Lundo, d. 12.12.1895 i Messuby. Fldr. kapellanen vid 46. Jägarregementet Karl Johan Grahn och Karolina Kristina Hierpe. - Gift 1) 18.1.1854 i Korpilax med Karolina Gustava Josefina Grahn, f. 22.7.1832 i Hauho, d. 28.2.1868 i Tammerfors. Fldr. kapellanen Fredrik August Grahn och Florina (Flora) Teresia Waldén. 2) 8.7.1870 i Tammerfors med Gustava Maria Clayhills, f. 15.12.1840 i Tammerfors, d. 5.2.1884 i Messuby. Fldr. handlanden Tomas Clayhills och Helena Gertrud Gustava Jylén.

12. Gripenberg, Karl Adolf (1854-1855), kapten, f. 17.12.1810 i Björneborg, d. 18.9.1871 i Helsingfors. Fldr. kaptenen vid Björneborgs läns infanteriregemente, majoren i armén Nils Leonard Gripenberg och Kristina Gustava Rosbeck. - Gift 1) 25.8.1839 i Tavastehus med Katarina Amalia Gustava Adlercreutz, f. 12.5.1815 i Pälkäne, d. 1.7.1840 i Björneborg. Fldr. översten Tomas Henrik Adlercreutz och Helena Gustava Blåfield. 2) 17.8.1847 i Saltvik med Augusta Natalia Thuneberg, f. 11.2.1830 i Helsingfors, d. 26.2.1903 i Åbo. Fldr. överstelöjtnanten Karl Johan Thuneberg och Agata Vilhelmina Jack.

13. Grönroos, Johan(nes) Ludvig (1855), löjtnant, f. 29.9.1818 i Helsingfors, d. 26.10.1856 i Helsingfors. Fldr. sjöfaranden Johan Grönroos och Helena Sofia Wessmann. - Gift 29.9.1850 i Viborg med Erika Matilda Holmberg, f. 27.9.1830, d. (på resa) 30.7.1855 i Reso.

14. Hartwall, Bernt (Henrik) (1855-1868), överstelöjtnant, f. 19.4.1811 i Puumala, d. 17.7.1871 i Ylöjärvi. Fldr. löjtnanten vid Fortifikationskåren, majoren i armén Karl Hartwall och Anna Magdalena Wirilander. - Gift 29.3.1857 i Orivesi med Alexandra Josefina Granfelt, f. 5.12.1826 i Orivesi, d. 4.8.1877 i Tavastehus. Fldr. vice häradshövdingen, löjtnanten Karl Adolf Granfelt och Johanna Juliana Utter.

15. Höök, Bror Bernt (1858-1863), löjtnant (ingenjör av 2. klass), f. 15.8.1834 i Ekenäs, d. 21.6.1901 i Kuopio. Fldr. tullförvaltaren i Kaskö, tulljaktlöjtnanten Erik Höök och hans 2. hustru Ulrika Charlotta Sofia Aminoff. - Gift 22.3.1862 i Helsingfors med Hedvig Augusta Ekbom, f. 1.1.1841 i Viborg, d. 4.8.1904 i Kuopio. Fldr. hovrättspresidenten Selim Mohamed Ekbom, nob. Ekbom och Fredrika Aminoff.

16. Krook, Edvard Johan (1858-1868), kapten, f. 26.7.1825 i Borgå, d. 27.8.1902 i Lappträsk. Fldr. apotekaren i Köping Karl Fredrik Krook och hans 1. hustru Erika Helena Nymalm. - Gift 19.8.1862 i Tavastehus med Fanny Josefina Barck, f. 16.10.1841 i Tavastehus, d. 7.4.1903 i Helsingfors. Fldr. handlanden Alexander Magnus Barck och Elisabet Lundahl.

17. Kuhlefelt, Herman Karl Fridolf (1854-1858), kapten, f. 14.8.1831 i Mäntsälä, d. 18.10.1888 i Lovisa. Fldr. godsägaren, kaptenen Karl Ferdinand Kuhlefelt och Antoinetta Elisabet Munck af Fulkila. - Gift 20.8.1857 i Hattula med Adolfina Sofia Wetterhoff, f. 2.8.1837 i Helsingfors, d. 22.11.1870 i Tavastehus. Fldr. lagmannen Georg Adolf Wetterhoff och Sofia Juliana Karolina Stjernvall.

18. Kuhlefelt, Johan August Ferdinand (1856-1859), stabskapten, f. 14.10.1824 i Mäntsälä, d. 15.2.1879 i Borgå. Fldr. godsägaren, kaptenen Karl Ferdinand Kuhlefelt och Antoinetta Elisabet Munck af Fulkila. - Gift 30.12.1859 i Mäntsälä med Amalia Lovisa Stjernvall, f. 7.7.1835 i Kärkölä, d. 17.12.1925 i Helsingfors. Fldr. ingenjören Lars Peter Johan Stjernvall och Anna Amalia Bomberg.

19. Lindberg, Konstantin Bonifacius (1855-1856), stabskapten, f. 5.6.1832 i Viborg, d. (på resa) 11.11.1875 i Helsingfors. Fldr. kommissionslantmätaren i Viborgs län, lantmäteridirektören Jakob Vilhelm Lindberg och Katarina Elisabet Charlotta Pistolekors. - Gift 16.4.1857 i Mola med Fatima Dorotea Charlotta Brander, f. 24.7.1832 i Kristina, d. 5.3.1903 i Viborg. Fldr. häradshövdingen, lagmannen Gustav Vilhelm Brander och Katarina Charlotta Orbinski.

20. Lindfors, Henrik Edvard (1864-1868), löjtnant, f. 31.5.1837 i Lovisa, d. 1.10.1903 i Pernå. Fldr. kofferdikaptenen Jakob Lindfors och Maria Juliana Borgström. - Gift 10.7.1890 i Pernå med Tekla Elisa Forsström, f. 28.5.1858 i Lovisa, d. 6.12.1933 i Pernå. Fldr. gördelmakaren Petter Primus Forsström och Gustava Bergholm.

21. Manecke, Karl Emil [6] (1866-1868), överstelöjtnant, f. 17.1.1845 i Tavastehus, d. 21.9.1914 i Pskov. Fldr. kaptenen vid Finska artilleriregementet Bernhard (Bernt) Manecke och hans 2. hustru Margareta Gustava Cavén i hennes 2. gifte. - Gift före 1879 i Ryssland med Karolina Karlovna Rakovsky, f. 1848, d. 15.1.1928 i Kaunas. Fldr. hovrådet Karl Martinovitj Rakovsky och hans 1. hustru N.N.

22. Nordenswan, Magnus (1854-1868), kapten, f. 3.3.1820 i Janakkala, d. 14.11.1878 i Tavastehus. Fldr. godsägaren, kammarrådet Gustav Georg Nordenswan och Anna Magdalena Indrén. - Gift 1.3.1856 i Helsingfors med Helena Forssman, f. 31.7.1839 i Helsingfors, d. 27.3.1900 i Tavastehus. Fldr. referendarie sekreteraren, lagmannen Karl Samuel Forssman och Sofia Maria Ahrenberg.

23. von Platen, Karl Bogislaus (1854-1855), löjtnant, f. 24.8.1831 i Tuulois, d. 30.4.1856 i Björneborg. Fldr. postmästaren i Nykarleby, kaptenen Lars August von Platen och Sofia Johanna Munsterhjelm. - Ogift.

24. Schantz (tid. Wennerbom), Edvard Emil (1854-1856), kapten, f. 5.7.1829 i Tammerfors, d. 30.5.1889 i Heinola. Fldr. konsistorie amanuensen vid Åbo akademi Vilhelm Anders Olof Wennerbom och Fredrika Sofia von Qvanten, fosterfar kaptenen Fredrik Adolf von Schantz. - Gift 1) 11.9.1853 i Borgå med Matilda Eleonora Ulrika Lovisa von Essen, f. 25.5.1837 i Borgå, d. 5.10.1866 i Pernå. Fldr. godsägaren, underlöjtnanten Adolf Reinhold von Essen och Johanna Lovisa Boije af Gennäs. 2) 28.12.1867 i Sysmä med Ida Katarina Gestrin, f. 6.4.1833 i Gustaf Adolfs, d. 13.9.1898 i Jaala. Fldr. löjtnanten Adolf Magnus Gestrin och Margareta Elisabet Hoffrén.

25. von Schantz, Sebastian Ferdinand (1857-1868), överste, f. 9.12.1834 i Lovisa, d. 8.2.1894 i Helsingfors. Fldr. platsmajoren, överstelöjtnanten Sebastian Ferdinand von Schantz d.ä. och Lovisa Magdalena Tawaststjerna. - Gift 29.12.1863 i Viborg med Hulda Ina Leontina Cassel (Zachrisson), f. (u.ä.) 26.6.1843 i Helsingfors, d. 26.7.1913 i Helsingfors. Mor Maria Charlotta Zachrisson.

officerskår

Tavastehus bataljons officerskår på lägermöte i Parola (Luolais malm) sommaren 1864. Fr. v. Nordenswan, Boije af Gennäs, Fabritius, Uggla, Hartwall, Westermarck, von Becker, von Schantz, Costiander, Krook, Lindfors, Bollfras, Schulman, Stjernschantz.


26. Schulman, Karl Leonard (1854-1868), major, f. 6.8.1818 i Hauho, d. 25.3.1880 i Tavastehus. Fldr. sekundlöjtnanten vid Tavastehus läns infanteriregemente, majoren i armén Otto Vilhelm Schulman och Lovisa Vilhelmina Gardiemeister. - Gift 1.3.1855 i Helsingfors med Lovisa Heliodora Forssman, f. 20.5.1832 i Helsingfors, d. 18.2.1914 i Tavastehus. Fldr. referendarie sekreteraren, lagmannen Karl Samuel Forssman och Sofia Maria Ahrenberg.

27. Stjernschantz (tid. Blidberg), Johan Vilhelm (1854-1868), kapten, f. 2.6.1825 i Helsingfors, d. 30.3.1886 i Helsingfors. Fldr. direktören i Finlands bank, statsrådet Gustav Vilhelm Blidberg och Eva Vilhelmina Stjernschantz, adoptivfar generallöjtnanten Karl Axel Stjernschantz. - Gift 1) 26.2.1856 i Helsinge med Natalia Kavaleff, f. 1.7.1831 i Helsingfors, d. 21.3.1858 i Tavastehus. Fldr. handlanden, godsägaren Jakob Kavaleff och Natalia Vilhelmina Klementia Hultman. 2) 10.6.1863 i Hauho med Alma Charlotta Sirén, f. 23.1.1843 i Borgå, d. 18.9.1921 i Helsingfors. Fldr. kyrkoherden, prosten Adolf Fredrik Sirén och hans 2. hustru Matilda Lovisa Nordenstolpe.

28. Stjernvall, Fridolin (1855-1858), löjtnant (ingenjör av 4. klass), f. 16.3.1834 i Vysjni Volotsjok, guv. Tver, d. 23.6.1871 i Volhynien. Fldr. chefen för ingenjörkåren för väg- och vattenkommunikationerna, generalmajoren Klas Alfred Stjernvall och Selma Aurora von Kraemer. - Gift 28.1.1859 i Tavastehus med Eva Olivia von Knorring, f. 7.12.1838 i Helsingfors, d. 27.2.1918 i Helsingfors. Fldr. häradshövdingen Karl Evert von Knorring och hans 1. hustru Anna Karolina Olivia Aschan.

29. Strömberg, Konstantin Birger (1854-1858), kapten, f. 21.5.1829 i Helsingfors, d. 7.4.1890 i Ekenäs. Fldr. justite borgmästaren, lagmannen Johan Adolf Strömberg och Antoinetta Sofia Agricola. - Gift 21.1.1862 i Uleåborg med Emilia Matilda Cajanus, f. 18.12.1836 i Kemi lfs., d. 10.9.1931 i Helsingfors. Fldr. häradshövdingen, lagmannen Lars Herman Cajanus och Anna Sofia Heickell.

30. Tandefelt, Karl Adolf Oskar (1855-1856), underlöjtnant, f. 22.6.1834 i Gustaf Adolfs, d. 5.1.1868 i Laihela. Fldr. godsägaren, vice häradshövdingen Otto Tandefelt och hans 1. hustru Ottiliana Margareta Charlotta Uggla. - Gift 26.8.1858 i Laihela med Blondina Adolfina Josefina Allén, f. 9.11.1831 i Laihela, d. 2.10.1910 i Laihela. Fldr. kronolänsmannen, underlöjtnanten Isak Vilhelm Allén och Johanna Vilhelmina Uggla.

31. Tandefelt, Magnus Fredrik (1854-1857), löjtnant, f. 24.10.1830 i Gustaf Adolfs, d. 18.1.1902 i Sysmä. Fldr. godsägaren, vice häradshövdingen Otto Tandefelt och hans 1. hustru Ottiliana Margareta Charlotta Uggla. - Gift 1) 11.7.1854 i Vasa med (Alina) Lovisa Långhjelm, f. 26.7.1834 i Vasa, d. 20.10.1869 i Sysmä. Fldr. landssekreteraren Fredrik Gustav Långhjelm och Beata Elisabet Wacklin. 2) 20.6.1871 i Ylöjärvi med Matilda Stjernvall, f. 24.6.1840 i Tver, d. 8.11.1914 i Hattula. Fldr. generalmajoren Klas Alfred Stjernvall och Selma Aurora von Kraemer.

32. Uggla, Karl Alfred (1855-1868), kapten, f. 1.9.1831 i Lappträsk, d. 23.2.1912 i Åbo. Fldr. godsägaren, kaptenen Karl Erik Uggla och Gustava Amalia Charlotta Jack. - Gift 3.12.1876 i S:t Petersburg med Hedvig Margareta Emilia Tallqvist, f. 20.3.1848 i S:t Petersburg, d. 5.7.1933 i Åbo. Fldr. uppsyningsmannen Gustav Henrik Tallqvist och Hilda Hagsten i hennes 2. gifte.

33. Westermarck, Emil Fredrik Per (1861-1868), kapten, f. 2.10.1833 i Esbo, d. 1874 i Polen. Fldr. vice auditören vid Nylands infanteriregemente Petter (Per) August Westermarck och Eva Johanna Björksten. - Ogift.


CIVILMILITÄRER

A. Auditör

34. Blåfield, August Fredrik Reinhold (1855-1868), f. 7.3.1826 i Sääksmäki, d. 6.3.1901 i Sääksmäki. Fldr. tf. domhavanden i Nedre Sääksmäki domsaga Karl Johan Blåfield och hans 2. hustru Anna Aurora Johanna Ramsay. - Gift 29.3.1866 i Tyrvändö kapellförs. med Johanna Maria Idestam, f. 21.7.1840 i Tyrvändö, d. 10.11.1905 i Tavastehus. Fldr. bergmästaren, hovrättsauskultanten Gustav Idman, adopt. Idestam och Anna Sofia Trapp.


B. Läkare

35. Haartman, Karl Fredrik [7] (1855), f. 6.7.1814 i Åbo, d. 2.8.1861 i Åbo. Fldr. hovrättsrådet Jakob Benedikt Haartman och Magdalena Katarina Finckenberg. - Ogift.

36. Forsius, Kristian Fredrik [7] (1855), f. 15.2.1825 i Borgå, d. 8.4.1905 i Borgå. Fldr. kyrkoherden i Lappträsk, prosten Gustav Henrik Forsius och Henrietta Karolina Tesche. - Gift 11.8.1864 i Borgå med Olivia Johanna Charlotta Witting, f. 18.10.1837 i Fredrikshamn, d. 17.6.1915 i Borgå. Fldr. lektorn, filosofie magistern Bror Jarl Julius Witting och Margareta Charlotta von Konow.

37. Sirelius, Knut Samuel [8] (1855-1856), f. 9.2.1827 i Tavastehus, d. 3.11.1869 i Helsingfors. Fldr. handlanden Magnus Gustav Sirelius och Eva Johansdotter. - Gift 24.10.1865 i Helsingfors med Emilia Charlotta Sjöman, f. 6.2.1844 i Helsingfors, d. 31.1.1891 i Helsingfors. Fldr. översten Johan Fredrik Sjöman och Charlotta Sofia Uggla.

38. Forsberg, Karl Matias [7] (1856), f. 22.8.1825 i Tammerfors, d. (för egen hand) 12.2.1868 i Helsingfors. Fldr. handlanden Karl Fredrik Forsberg och Margareta (Elisabet) Nyström. - Ogift.

39. Lilius, August Magnus [9] (1856-1860), f. 22.5.1814 i Orivesi, d. 5.9.1905 i Tavastehus. Fldr. kommissionslantmätaren i Nylands och Tavastehus län Natanael Lilius och hans 2. hustru Maria Elisabet Gåhlros. - Gift 4.7.1843 i Ekenäs med Karolina Charlotta Starck, f. 8.5.1823 i Ekenäs, d. 16.10.1867 i Tavastehus. Fldr. handlanden Gustav Adolf Starck och Margareta Elisabet Bäcker.

40. Sibelius, Kristian Gustav [8] (1861-1868), f. 10.12.1821 i Lovisa, d. 31.7.1868 i Tavastehus. Fldr. handlanden, rådmannen Johan Sibelius och Katarina Fredrika Åkerberg. - Gift 7.3.1862 i Tavastehus med Maria Charlotta Borg, f. 18.8.1841 i Åbo, d. 29.12.1897 i Tammerfors. Fldr. kyrkoherden, prosten Gabriel Borg och hans 2. hustru Katarina Juliana Haartman.


C. Predikant

41. Winter, Frans Karl Otto Vilhelm [10] (1855-1868), f. 29.5.1826 i Pernå, d. 4.4.1897 i Rautus. Fldr. kommissionslantmätaren i Nylands och Tavastehus län, lantmäteridirektören Jakob Fredrik Winter och hans 2. hustru Helena Charlotta von Essen. - Gift 1) 4.11.1855 i Itis med Emilia Vilhelmina Longström, f. 3.10.1834 i Itis, d. 5.10.1861 i Itis. Fldr. kronolänsmannen, expeditionsfogden Vilhelm Longström och Ulrika Lovisa Lindén. 2) 19.6.1862 i Itis med Olivia Johanna Roschier, f. 28.2.1829 i Urais, d. 5.4.1863 i Itis. Fldr. predikanten Daniel Fredrik Roschier och Anna Johanna Gadd. 3) 16.8.1864 i Tavastehus med Josefina Sofia Tommelin, f. 4.8.1842 i Tavastehus, d. 4.5.1910 i Sumiala. Fldr. provisorn Alexander Tommelin och Eva Helena Sarén.


Noter

[1]   Tryckt i Helsingfors Släktforskares Uppsatser VII, Helsingfors 1987, s. 144 ff.

[2]   Screen, The Helsinki yunker school 1846-1879. A case study of officer training in the Russian army, Helsinki 1986.

[3]   I förteckningen saknas tre namn, nämligen namnen på löjtnant Johan(nes) Grönroos' (13) hustrus föräldrar samt namnet på överstelöjtnant Karl Emil Maneckes (21) hustrus mor.

[4]   Jfr. förteckningen i Helsingfors Släktforskares Uppsatser IX, Helsingfors 1988, s. 147 f.

[5]   I alfabetisk ordning.

[6]   Tillkommenderad bataljonen från 5., S:t Michels, indelta finska skarpskyttebataljon.

[7]   Tf. läkare.

[8]   Tf. läkare, emedan stadsläkare i Tavastehus.

[9]   Tf. läkare, emedan slotts- och lasarettsläkare i Tavastehus.

[10]   Tf. predikant, emedan innehavt olika prästliga funktioner i Nastola, Itis, Valkeala, Koskis T.l. samt Laukas.


Bilaga

I förevarande uppsats upptagna officerares rang under tjänstgöring vid bataljonen

1. Överstelöjtnant, överste
2. Överstelöjtnant, överste
3. Major, överstelöjtnant
4. Löjtnant
5. Fänrik, underlöjtnant, löjtnant
6. Löjtnant
7. Underlöjtnant
8. Fänrik, underlöjtnant
9. Fänrik, underlöjtnant
10. Underlöjtnant
11. Stabskapten
12. Löjtnant
13. Underlöjtnant
14. Kapten, major
15. Underlöjtnant, löjtnant
16. Löjtnant, stabskapten
17. Löjtnant
18. Underlöjtnant, löjtnant
19. Fänrik
20. Fänrik, underlöjtnant
21. Fänrik
22. Löjtnant, stabskapten
23. Löjtnant
24. Underlöjtnant
25. Fänrik, underlöjtnant
26. Stabskapten, kapten
27. Löjtnant, stabskapten
28. Fänrik
29. Löjtnant, stabskapten
30. Fänrik
31. Fänrik, underlöjtnant
32. Underlöjtnant, löjtnant, stabskapten
33. Underlöjtnant, löjtnant


Personregister (talen efter namnen hänvisa till personerna i den genealogiska förteckningen)

Adlercreutz, Katarina Amalia Gustava, g. Gripenberg 12
- Tomas Henrik 12
Agricola, Antoinetta Sofia, g. Strömberg 29
Ahrenberg, Sofia Maria, g. Forssman 22, 26
Allén, Blondina Adolfina Josefina, g. Tandefelt 30
- Isak Vilhelm 30
Aminoff, Fredrika, g. Ekbom 15
- Ulrika Charlotta Sofia, g. Höök 15
Amnorin, Augusta Vilhelmina Charlotta, g. Bjugg 4
Aschan, Anna Karolina Olivia, g. von Knorring 28
Barck, Alexander Magnus 16
- Fanny Josefina, g. Krook 16
Becker, Barbara, g. Peltzer 10
von Becker, Gustav 3
- Gustav d.ä. 3
Bergholm, Gustava, g. Forsström 20
Bjugg, Gustav Albrekt 4
- Gustav Vilhelm 4
Björksten, Eva Johanna, g. Westermarck 33
Blidberg, Gustav Vilhelm 27
- Johan Vilhelm, se Stjernschantz, Johan Vilhelm
Blåfield, August Fredrik Reinhold 34
- Helena Gustava, g. Adlercreutz 12
- Ida Helena Lovisa, g. Boije af Gennäs 5
- Ivar Erik 5
- Karl Johan 34
Boije af Gennäs, Gustav Reinhold 5
- Johan Reinhold 5
- Johanna Lovisa, g. von Essen 24
Bollfras, Anton Benjamin 6
- Karl Anton Jakob 6
Bomberg, Anna Amalia, g. Stjernvall 18
Borg, Gabriel 40
- Maria Charlotta, g. Sibelius 40
Borgström, Maria Juliana, g. Lindfors 20
Brander, Fatima Dorotea Charlotta, g. Lindberg 19
- Gustav Vilhelm 19
Bäcker, Margareta Elisabet, g. Starck 39
Cajanus, Emilia Matilda, g. Strömberg 29
- Lars Herman 29
Cassel, Hulda Ina Leontina, g. von Schantz 25
Cavén, Margareta Gustava, g. Manecke 21
Charpentier, Ida Aurora Augusta, g. Blå- field 5
Clayhills, Gustava Maria, g. Grahn 11
- Tomas 11
Costiander, Gustav Julius 2
- Gustav Robert 2
Dannenberg, Emilia Elisabet, g. Fabritius 7
Ehrnrooth, Gustav Adolf 1
- Gustav Robert 1
Ekbom, Hedvig Augusta, g. Höök 15
- Selim Mohamed 15
von Essen, Adolf Reinhold 24
- Helena Charlotta, g. Winter 41
- Matilda Eleonora Ulrika Lovisa, g. Schantz 24
Fabritius, August Johan 7
- Johan Gabriel 7
von Fieandt, Karl Fredrik 8
- Karl Oskar 8
Finckenberg, Magdalena Katarina, g. Haartman 35
Fock, Lovisa Fredrika, g. de Geer till Ter- vik 1
Forsberg, Karl Fredrik 38
- Karl Matias 38
Forsius, Gustav Henrik 36
- Kristian Fredrik 36
Forssman, Helena, g. Nordenswan 22
- Karl Samuel 22, 26
- Lovisa Heliodora, g. Schulman 26
Forsström, Petter Primus 30
- Tekla Elisa, g. Lindfors 20
Furuhjelm, Karl Emil 9
- Karl Ludvig 9
Gadd, Anna Johanna, g. Roschier 41
Gadelli, Ernst Gustav Fredrik 10
- Karl Gustav 10
Gardiemeister, Lovisa Vilhelmina, g. Schulman 26
de Geer till Tervik, Robert Fredrik 1
- Vilhelmina Ottiliana, g. Ehrnrooth 1
Gestrin, Adolf Magnus 24
- Ida Katarina, g. Schantz 24
Grahn, Anshelm Konstantin 11
- Fredrik August 11
- Karl Johan 11
- Karolina Gustava Josefina, g. Grahn 11
Granfelt, Alexandra Josefina, g. Hartwall 14
- Karl Adolf 14
Gripenberg, Karl Adolf 12
- Margareta Charlotta, g. Furuhjelm 9
- Nils Leonard 12
Grönroos, Johan 13
- Johan(nes) Ludvig 13
Gyllenberg, Fredrika Vilhelmina, g. Hisinger 6
Gåhlros, Maria Elisabet, g. Lilius 39
Haartman, Jakob Benedikt 35
- Karl Fredrik 35
- Katarina Juliana, g. Borg 40
Hagsten, Hilda, g. Tallqvist 32
Hartwall, Bernt (Henrik) 14
- Karl 14
Heickell, Anna Sofia, g. Cajanus 29
Hierpe, Karolina Kristina, g. Grahn 11
Hisinger, Augusta Vilhelmina Helena, g. Bollfras 6
- Karl Gustav 6
Hoffrén, Margareta Elisabet, g. Gestrin 24
Holmberg, Erika Matilda, g. Grönroos 13
Hultman, Natalia Vilhelmina Klementina, g. Kavaleff 27
Höök, Bror Bernt 15
- Erik 15
Idestam, Gustav 34
- Johanna Maria, g. Blåfield 34
Idman, Gustav, se Idestam, Gustav
Indrén, Anna Magdalena, g. Nordenswan 22
Jack, Agata Vilhelmina, g. Thuneberg 12
- Gustava Amalia Charlotta, g. Uggla 32
Johansdotter, Eva, g. Sirelius 37
Jylén, Helena Gertrud Gustava, g. Clayhills 11
Kavaleff, Jakob 27
- Natalia, g. Stjernschantz 27
Kjellberg, Sara, g. Säfström 2
von Knorring, Eva Olivia, g. Stjernvall 28
- Karl Evert 28
von Konow, Margareta Charlotta, g. Witting 36
von Kraemer, Selma Aurora, g. Stjernvall 28, 31
Krook, Edvard Johan 16
- Karl Fredrik 16
Kuhlefelt, Herman Karl Fridolf 17
- Johan August Ferdinand 18
- Karl Ferdinand 17, 18
Lampa, Hilda, g. von Becker 3
- Johan 3
Leijonhufvud, Hedvig Eleonora, g. Boije af Gennäs 5
Lilius, August Magnus 39
- Natanael 39
Lindberg, Jakob Vilhelm 19
- Konstantin Bonifacius 19
Lindén, Ulrika Lovisa, g. Longström 41
Lindfors, Henrik Edvard 20
- Jakob 20
Longström, Emilia Vilhelmina, g. Winter 41
- Vilhelm 41
Lundahl, Elisabet, g. Barck 16
Långhjelm, (Alina) Lovisa, g. Tandefelt 31
- Fredrik Gustav 31
Manecke, Bernhard (Bernt) 21
- Karl Emil 21
Munck af Fulkila, Antoinetta Elisabet, g. Kuhlefelt 17, 18
Munsterhjelm, Sofia Johanna, g. von Platen 23
Nordenstolpe, Matilda Lovisa, g. Sirén 27
Nordenswan, Gustav Georg 22
- Magnus 22
Nymalm, Elrika Helena, g. Krook 16
Nyström, Margareta (Elisabet), g. Forsberg 38
Orbinski, Katarina Charlotta, g. Brander 19
Peltzer, Fredrik 10
- Isabella Eufemia, g. Gadelli 10
Pistolekors, Katarina Elisabet Charlotta, g. Lindberg 19
von Platen, Johanna Kristina, g. Ehrnrooth 1
- Karl Bogislaus 23
- Lars August 23
Poitzell, Elisabet, g. Bollfras 6
von Qvanten, Fredrika Sofia, g. Wennerbom 24
Rakovsky, Karl Martinovitj 21
- Karolina Karlovna, g. Manecke 21
Ramsay, Anna Aurora Johanna, g. Blåfield 34
Rehbinder, Ottiliana (Augusta), g. von Fieandt 8
Rosbeck, Kristina Gustava, g. Gripenberg 12
Roschier, Daniel Fredrik 41
- Olivia Johanna, g. Winter 41
Sagulin, Amanda Gustava, g. Costiander 2
Sarén, Eva Helena, g. Tommelin 41
Schantz, Edvard Emil 24
von Schantz, Fredrik Adolf 24
- Sebastian Ferdinand 25
- Sebastian Ferdinand d.ä. 25
Schulman, Karl Leonard 26
- Otto Vilhelm 26
Sibelius, Johan 40
- Kristian Gustav 40
Sirelius, Knut Samuel 37
- Magnus Gustav 37
Sirén, Adolf Fredrik 27
- Alma Charlotta, g. Stjernschantz 27
Sjöman, Emilia Charlotta, g. Sirelius 37
- Johan Fredrik 37
Starck, Gustav Adolf 39
- Karolina Charlotta, g. Lilius 39
Stjernschantz, Eva Vilhelmina, g. Blidberg 27
- Johan Vilhelm 27
- Karl Axel 27
Stjernvall, Amalia Lovisa, g. Kuhlefelt 18
- Fridolin 28
- Klas Alfred 28, 31
- Lars Peter Johan 18
- Matilda, g. Tandefelt 31
- Sofia Juliana Karolina, g. Wetterhoff 17
Strömberg, Johan Adolf 29
- Konstantin Birger 29
Säfström, Albertina (Alba), g. Costiander 2
- Anders 2
Tallqvist, Gustav Henrik 32
- Hedvig Margareta Emilia, g. Uggla 32
Tandefelt, Karl Adolf Oskar 30
- Magnus Fredrik 31
- Otto 30, 31
Tawaststjerna, Lovisa Magdalena, g. von Schantz 25
Teichmann, Karolina, g. Wallin 7
Tesche, Henrietta Karolina, g. Forsius 36
Thuneberg, Augusta Natalia, g. Gripenberg 12
- Karl Johan 12
Tigerstedt, Gustava Johanna, g. von Becker 3
Tommelin, Alexander 41
- Josefina Sofia, g. Winter 41
Trapp, Anna Sofia, g. Idestam 34
Uggla, Charlotta Sofia, g. Sjöman 37
- Johanna Vilhelmina, g. Allén 30
- Karl Alfred 32
- Karl Erik 32
- Ottiliana Margareta Charlotta, g. Tandefelt 30, 31
Utter, Johanna Juliana, g. Granfelt 14
Wacklin, Beata Elisabet, g. Långhjelm 31
Waldén, Florina (Flora) Teresia, g. Grahn 11
Wallin, Anastasia (Anni), g. Fabritius 7
- Karl Oskar 7
Weckman, Lovisa Konstantia, g. Lampa 3
Wennerbom, Edvard Emil, se Schantz, Edvard Emil
- Vilhelm Anders Olof 24
Wessman, Helena Sofia, g. Grönroos 13
Westermarck, Emil Fredrik Per 33
- Petter (Per) August 33
Wetterhoff, Adolfina Sofia, g. Kuhlefelt 17
- Georg Adolf 17
Winter, Frans Karl Otto Vilhelm 41
- Jakob Fredrik 41
Wirilander, Anna Magdalena, g. Hartwall 14
Witting, Bror Jarl Julius 36
- Olivia Johanna Charlotta, g. Forsius 36
Zachrisson, Hulda Ina Leontina, se Cassel, Hulda Ina Leontina
- Maria Charlotta 25
Åkerberg, Katarina Fredrika, g. Sibelius 40
Öhman, Amalia Vilhelmina, g. Gadelli 10


Selostus

Åke Backström: Upseerit ja sotilasvirkamiehet 6. suomalaisessa eli Hämeen tarkkampujapataljoonassa 1854-1868

Kirjoittaja on vuodesta 1987 lähtien julkaissut sarjaa upseereista ja sotilasvirkamiehistä 1800-luvun puolivälissä perustetuissa suomalaisissa tarkkampujapataljoonissa alkaen 8. eli Uudenmaan tarkkampujapataljoonasta. Nyt julkaistavassa luettelossa esitetään lyhyet elämäkertatiedot 6. eli Hämeen pataljoonan upseereista ja sotilasvirkamiehistä. Upseereista, joita oli kaikkiaan 33, oli 12 käynyt Haminan Suomalaisen kadettikoulun ja kaksi Helsingin junkkerikoulun, kun taas loput 19 olivat edenneet upseereiksi "palvelemalla läpi arvoasteikon" ilman muodollista upseerikoulutusta.


Genos 68(1997), s. 25-35, 47

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Personregister | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1997 års register | Årgångsregister