GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Selostus | Artikelns slut ]

Holmström

Jur. och fil.kand. Leo Nyholm, Malmö

Trots ivriga efterforskningar har det inte gått att hitta ursprunget till denna lilla släkt, som plötsligt uppträder i Stockholm vid början av 1700-talet. Namnet Holmström är vid denna tid ganska vanligt, men någon anknytning till denna släkt har alltså inte hittats.

Även om kyrkosnickaren Johan Holmström var gift tre gånger och hade tretton barn, dog släkten på manslinjen ut med hans enda överlevande son och dessutom inte i Stockholm utan i Finland. Det är också i Finland släkten har talrika efterkommande på kvinnolinjen, vilket väl motiverar en publicering i denna tidskrift.


Tab. 1

I. Johan Holmström. I övrigt okänd.

II. Barn:

Johan, född c:a 1677, död 1761. Kyrkosnickare. Tab. 2.

Magdalena, född 1690, död i Stockholm 2.5.1763. - Gift i Stockholm (Nikolai förs.) 7.8.1715 med kaptenen och fäktmästaren Pierre de Maré, död 10.2.1741. Han var Karl XII:s fäktlärare.

Margareta, död i april 1726 i Stockholm. - Gift i Stockholm (Hedvig Eleonora förs.) 9.5.1725 med kollegan vid Ladugårdslands skola Lars Foncke, död 9.11.1731.

Sofia, gift med hantlangaren vid artilleriet Konrad Kerner.


Tab. 2

II. Johan Holmström (son till Johan Holmström, tab. 1). Född c:a 1677. Var först 5 1/2 år snickare i Vaxholm, men kunde inte försörja sig där, varför han hösten 1716 antogs till kyrkosnickare vid Hedvig Eleonora kyrka. Ägde ett stenhus i kvarteret Sjöhästen alldeles intill kyrkan. Död i Stockholm (Hedvig Eleonora förs.) 28.10.1761, 84 år gammal. Gift 1:o där 10.8.1712 med Gertrud Markusdotter Herzenstein, begr. där 31.8.1716, änka efter handlanden Johan Priemer. Gift 2:o där 23.4.1717 med Katarina Bauer, död där 9.5.1728. Dotter till artilleribyggmästaren Kaspar Bauer och Anna (Hanna) Regner. Gift 3:o där 3.11.1728 med Anna Margareta Swahn, död på borgerskapets änkehus 25.1.1777, 73 år gammal. Dotter till amiralitetsskepparen Petter Swahn och Helena Johansdotter.

III. Barn (födda i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.):

1. Margareta Elisabet, döpt 11.1.1713, begr. 28.2. s.å.

1. Johannes, döpt 1.5.1714, begr. 2.10. s.å.

1. Gertrud, döpt 21.3.1716, begr. 6.4. s.å.

2. Sofia, döpt 26.1.1718, begr. 12.2. s.å.

2. Johanna, döpt 29.6.1720, begr. 25.5. 1723.

2. Petter, född 1722, begr. 4.6. s.å.

3. Johanna Magdalena, döpt 27.6.1729. Var 1761 i tjänst hos en kammarherre Crusebjörn. I mtl för Katarina södra 1775. Ogift.

3. Johan, född 1731, död 1809. Sadelmakare. Tab. 3.

3. Kristina Margareta, döpt 2.2.1733. - Gift 1775 med bagaren Anders Lindqvist, som fått burskap 9.11.1762.

3. Karl Fredrik, döpt 17.11.1734. Var 1761 snickargesäll och förestod verkstaden tillsammans med modern. Var död redan 1767, då han ärvdes av syskonen. Ogift.

3. Hedvig Eleonora, döpt 28.8.1737. - Gift 1:o i Hovförsamlingen 1754 med Johan Tennberg. Gift 2:o i Stockholm (Ulrika Eleonora förs.) 20.3.1766 med vaktmästaren vid fortifikationen Magnus Ruth.

3. Anna Brita, döpt 12.4.1739, död i Stockholm (Ulrika Eleonora förs.) 26.12.1814. - Gift i Finska förs. 4.11.1770 med klensmeden vid Mariebergs porslinsfabrik Erik Westerman, född 1745 i Gamlakarleby (ej funnen där), begr. i Stockholm (Ulrika Eleonora förs.) 24.4.1779.

3. Petter, begr. 24.9.1743, 11 månader gammal.


Tab. 3

III. Johan Holmström (son till Johan Holmström, tab. 2). Döpt i Stockholm (Hedvig Eleonora förs.) 26.1.1731. Sades vid faderns död befinna sig utomlands för att lära sig handskmakeri. Sadelmakare i Gamlakarleby med mästarbrev av den 20.12.1759. Död i Jakobstad 26.3.1809, 76 år 2 månader gammal. - Gift i Gamlakarleby 30.3.1760 med Elisabet Tocklin, född där 23.9.1730, död i Jakobstad 29.2.1816. Dotter till sjömannen i Gamlakarleby Henrik Tocklin och Katarina Johansdotter.

IV. Barn (födda i Gamlakarleby):

Elisabet, född 1761, död i Gamlakarleby 11.6.1799. - Gift i Karleby 6.12.1789 med skräddaren i Gamlakarleby Mats Hertzman. Deras båda söner Mathias Wilhelm och Anders Gustaf flyttade till Kaskö och Kristinestad, därifrån fadern synes ha kommit.

Cecilia Kristina, född 27.10.1762, död i Jakobstad 16.3.1805. - Gift 1:o i Jakobstad 8.3.1789 med guldsmeden Karl Fredrik Elg, född 1740, död 1.5.1794, i hans 2:a gifte. Gift 2:o i Jakobstad 25.10.1795 med sadelmakaren Gabriel Berg, född 1768, död i Jakobstad 5.1.1833, 64 år gammal, i hans 1:a gifte (gift 2:o med svägerskan Anna Margareta Holmström).

Anna Margareta, född 11.2.1764, död i Jakobstad 12.2.1840. - Gift 1:o i Gamlakarleby 26.6.1781 med kopparslagaren Erik Widman, född i Stockholm 1751, död i Jakobstad 10.10.1810. - Gift 2:o i Jakobstad 27.9.1814 med svågern Gabriel Berg (se ovan!).

Katarina, född 1766. Antagligen död som barn.

Johan Gustaf, född 8.7.1775, död i Gamlakarleby 27.10.1776.


Selostus

Leo Nyholm: Holmström

Artikkelissa esitelty Holmströmin suku sukeltaa yhtäkkiä esiin Tukholmassa 1700-luvun alussa, eikä sen alkuperää ole onnistuttu selvittämään; nimi Holmström on tuolloin ollut melko tavallinen ja ilmeisesti käytössä useilla eri suvuilla. Johan Johansson Holmström s. n. 1677, toimi kirkonpuuseppänä Tukholmassa ja k. siellä 1761. Hänen kolmesta avioliitostaan syntyi 13 lasta, joista ainoa aikuiseksi elänyt poika Johan (1731-1809) toimi satulaseppänä Kokkolassa. Suku sammui mieslinjalta häneen, mutta hänen tyttärillään on Suomessa lukuisia jälkeläisiä.


Genos 68(1997), s. 38-39, 47

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1997 års register | Årgångsregister