GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Cygnell

Leo Nyholm

I tilläggen till Sursillin suku i Genos 1974 redogjorde jag för de fem barn till borgmästaren i Jakobstad Bryniel Cygnell, vilka saknas i Sursillin suku. I faderns likvidation från 1740-talet i Riksens ständers kontors arkiv i svenska riksarkivet (1894:500) får man ytterligare uppgifter om dessa barn. Skepparen Petter Cygnell hade vid jultiden 1732 avvikit från Stockholm och hade därefter ej avhörts. Han sades nu vara död. Dottern Cecilia hade låtit lägra sig, därefter rest till Ryssland och sades nu också vara död. Systern Margareta hade 1716 gift sig med länsmannen i Skön i Medelpad Anders Halling. Yngsta systern Beata hade som änka efter Henrik Neuwarth gift om sig 14.12.1740 med hantlangaren vid amiralitetet Johan Silfvernagel, som också säges vara glasbruksdräng. Beata var alltså yngst, men Olof äldst av syskonen.


Genos 68(1997), s. 43

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1997 års register | Årgångsregister