GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Keukoinen

Leo Nyholm

Stephanus Eschilli från Uleåborg, inskriven 24.1.1641, är den allra förste i raden av de österbottningar, som studerat i Uppsala, men inte i Åbo, vilka förtecknas på sidorna 249-254 i Österbottniska nationens matrikel I.

Denne Stephanus Eschilli är uppenbart identisk med stadsskrivaren, rådmannen och viceborgmästaren i Uleåborg Staffan Eskilsson, begravd 9.10.1682, som står nämnd ett flertal gånger i A. H. Snellmans stadshistorik, dock utan släktnamn.

Av Uleåborgs rrp 19.2.1653 framgår dock att Staffan Eskilsson bar släktnamnet Keukoinen och alltså var son till handlanden i Uleåborg Eskil Persson Keukoinen. Vid detta tillfälle besvärade sig rådmannen från Gamlakarleby Karl Knutsson (Westzynthius) över att Staffan eller dennes far uppburit av den gäld i Siikajoki, som vid arvsskiftet 1644 blev tilldelad Karls hustru. I rrp. 3.3.1653 säges Karl Knutsson 12.3.1644 ha underskrivit arvsdelningen mellan Eskil Persson och dennes arvingar.

Karl Knutsson måste alltså ha varit gift med en dotter till Eskil Persson Keukoinen. En annan dotter var Karin Eskilsdotter Keukoinen (SS 3303), som var gift första gången med kapellanen i Limingo Gabriel Limingius och andra gången med mantalskommissarien Lars Pettersson samt tydligen en tredje gång med Samuel Hiltuinen (SS 3298). Denne Samuel var son till den rike skeppsredaren i Uleåborg Samuel Hiltuinen, vars dotter Anna var gift med "borgaren i Uleåborg Staffan Keukoinen" (SS 3295). Här tilläggs alltså Staffan Eskilsson också släktnamnet Keukoinen, så också i Uleåborgs bouppteckningar s. 19.

Borgaren i Uleåborg Per Keukoinen, nämnd 1631, var synbarligen far till handlanden Eskil Persson Keukoinen.


Genos 68(1997), s. 43

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1997 års register | Årgångsregister