GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Margareta Damsten

Håkan Skogsjö: Familjer och gårdar i Lumparland från stormaktstid till nutid. Ålands släktregister del 1. Karlstad 1995.


Bokpärmen är smakfullt utförd med en bild av Lumparlands kyrkotorn och har på insidan ett fotografi av en slingrande väg genom ett genuint Lumparlands landskap.

I förordet berättar författaren om bokens uppkomst och sammanställning och han hoppas, ett även andra kommuner på Åland skall få sin historik. Själv har han besökt flera gårdar och då diskuterat hemmanens historia med ortsbefolkningen. Det mesta arbetet är utfört på Landsarkivet i Mariehamn och där kunde författaren varit noggrannare.

Han börjar boken med en lättläst historik över Lumparland allt ifrån stenåldern till nutid med tydliga källangivelser. Han berättar hur livet framskrider i den lilla skärgårdskommunen från små fiskarkojor till stora hemman med rika skeppsredare. Författaren skildrar skolans uppkomst trots böndernas tvekan och här angiver han både stämmoprotokoll och tidpunkt. Det är en saklig beskrivning, ingen roman, men just därför en givande läsning.

Boken har en tydlig karta över gårdar och byar och en bra innehållsförteckning. Kapitlet "så här läser du boken" och "så här är familjetabellerna uppställda" är viktiga sidor för att alls förstå den mycket ovanliga indelningen av familjerna. Jag saknar "normala" tabeller.

Författaren följer Lumparlands kyrkliga gårdsindelning och dess numrering från år 1740 och bygger sitt arbete på en jordebok från 1661.

Varje by har trevligt sin egen historik och varje gård sin, både med namn och nummer. Författaren inför nu även ett fortlöpande nummersystem över individerna på gårdarna, ett system som jag hade svårt att följa. God hjälp har man av det utmärkta käll- och personregister med förklaring hur man hittar individen i tabellerna. Även ett orts- och yrkesregister ger ytterligare hjälp. Sammanlagt behandlas 897 familjer.

I slutet av boken finns en skild lista på "Lumparländska skepp 1780-1850" av författaren Markus Lindholm. En utförlig beskrivning av skeppen i bokstavsföljd.


Genos 68(1997), s. 44

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1997 års register | Årgångsregister