GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Oudar

Jarl Pousar

Då jag under årens lopp ofta fått förfrågningar om bruksförvaltaren Frans Oudars ursprung, är det måhända befogat att i denna spalt redogöra för vad jag känner till om Oudarer i Finland.

Att släkten är av vallonskt ursprung är ett välkänt faktum. Erik Appelgren uppger i sitt arbete Vallonernas namn (Stockholm 1968) att den första namnbäraren i Sverige uppträder i källorna redan 1629. Från 1644 framåt känner han kolaren på Leufsta Jan Oudart (texten har ett förargligt tryckfel Jac!) med sonen Michel Oudart, smältardräng.

Kjell Lindblom meddelar i arbetet Vallonsläkter under 1600-talet, del II (Stockholm 1990) att nämnde Jan Oudar och hans son Michel i Leufsta är de första generationerna i en släktgren på Leufsta och Älvkarleby bruk. Michels son Jacob Uddar blev smältarmästare på Ortala bruk i Väddö och bland barnen nämner Lindblom sönerna Frans, f. 1689, och Johan, f. 1691.

I Stockholms stadsarkiv förvaras bouppteckningar efter hammarsmedsänkan Johanna Bevij (= Boivie, Bewe) nr 1715:609, samt efter strumpvävaren Peter Oudar, nr. 1759/2:485. Ur dessa framgår att hammarsmeden Jacob Oudar (som enligt bouppteckningen dog den 18 augusti 1704, under det han enligt Lindblom "säkert finns på Ortala 1701-1713") och hans hustru Johanna Bevij, död den 15 maj 1713 (enligt Lindblom 1711) hade fem söner: förutom nyss nämda Peter dennes bröder Johan, tullnär i Willmanstrand, Frans, inspektor på Koskis bruk, Anton, löjtnant vid amiralitetet och Jacob, skeppstimmerman i Stockholm. Modern Johanna Bevij var syster till byggmästaren Antoni Bevij och dotter till Anna Fransoes (= Francois). Detta innebär att hon var dotter till mästersmältaren Frans Bewe på Berkinge bruk. Ur dessa uppgifter framgår samtidigt hur traditionsbundna vallonfamiljerna var vid valet av namn åt sina barn.

Ättlingarna till inspektor Frans Oudar förtecknas i domboken vid Halikko och Uskela ting den 19 mars 1755. De var dottern Johanna, "föraren Ljungdells käresta", samt tre söner: Gabriel, uppbördsskrivare vid brandvaktskontoret i Stockholm och gift där 1743, Carl Ludvig, besiktningsman i Stockholm samt Frantz Israel, skräddare i S:t Petersburg. Modern var Maria Stolpe, omgift med löjtnant Johan Zöög, som i sin tur var omgift med Christina Catharina Delamotte. Från dottern Johanna, 1739 gift med Olof Ljungdell, härstammar på varierande kvinnolinjer ett stort antal personer i Finland. Från någondera av de i Stockholm bosatta sönerna härstammar tydligen Johanna Oudar, f. i Stockholm 1749 och gift med skomakarmästaren i Åbo Johan Lundström, Anna Katarina, f. 1752 och död i Åbo 1812 som änka efter styrmannen Anders Cajalén samt Ulrika, f. 1755 och död i Åbo 1809 som hustru till murmästaren Johan Sundström.

Frans Oudar hade alltså också en bror i Finland, Johan Oudar, f. 1691, död i Lovisa 1774. På 1720-30-talen var han tullnär i Willmanstrand och slutligen tullnär i Lovisa. Han hade tre söner: Nils Johan, tullnär i Abborfors, Johan, proviantmästare och Jakob, stadskassör i Lovisa. Därtill hade han fyra döttrar av vilka tre var gifta Fabeck, Sullton och Forss. Av sönerna bildade bara Nils Johan familj, men hans tre söner Johannes Abraham, Niklas Gustaf och Carl Fredrik synes ej ha efterlämnat ättlingar. I denna familj fanns även två döttrar, Helena Sofia gift 1:o Pysing och 2:o Salonius, samt Hedvig Kristina gift Bergman.

I Finland har även en annan släktgren Oudar varit bosatt. Hur den förhåller sig till ovannämnda bröder Frans och Johan Oudar är okänt. Stamfadern Niklas Oudar påträffas i Karelen redan på 1600-talets slut och dog 1712 som slottsproviantmästare i Viborg. Handlande i Viborg var hans son Johan Oudar och sonson Jakob Oudar. Släkten utdog med dennes son Gustaf Wilhelm, död ogift 1790, och dotter Ulrika Carolina Oudar, gift med kyrkoherden i S:ta Catharina församling i S:t Petersburg, prosten Carl Tawast. Ytterligare påträffas i S:t Michels socken på 1730-40-talen en soldat Matts Oudar med familj. Han kan tänkas vara son till proviantmästaren Niklas Oudar, men något belägg för detta har jag inte.


Genos 69(1998), s. 140-141

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1998 års register | Årgångsregister