GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Oulun Sukututkimusseura ry 25 vuotta

Outi Kukkonen

Tänä vuonna 25-vuotisjuhliaan viettävä Oulun Sukututkimusseura ry on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen seurassa jo vuosia aktiivisesti vaikuttaneen Maija-Liisa Pukinkorvan. Seuran hallituksen muut jäsenet ovat varapuheenjohtaja Vuokko Joki, sihteeri Outi Kukkonen, jäsensihteeri Alpo Mikkonen, rahastonhoitaja Pentti Rusanen sekä Eila Penninkilampi ja Carl-Eric Silvander. Julkaisusihteerinä jatkaa Timo K. T. Sarkkinen ja myyntisihteerinä Jorma Karhumaa. Yhteydenotot osoitteeseen: Oulun Sukututkimusseura ry, Pl 55, 90401 Oulu.

Seuran julkaisusarja on karttunut uudella rippikirjarenovaatiolla, Paltamon rippikirjalla vuosilta 1738-1744. Kiinnostuneet voivat tiedustella sitä suoraan myyntisihteeri Jorma Karhumaalta, puh. kotiin (08) 376 627.


Genos 69(1998), s. 141

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1998 hakemisto | Vuosikertahakemisto