GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Markku O. Kuorilehto

Tuomo Pulsa: Sarin-suku Hämeestä. Juho Jaakonpoika Sarin, s. 1758 ja hänen jälkeläisensä. Jyväskylä 1997. 274 s ja liitetaulukko.


Tuomo Pulsan sukukirjasarja on saanut kolmannen teoksen. Hän on aiemmin julkaissut kirjat Valkealan Pulsa-suvusta ja Uudenmaan läänin Pyhäjärven Mäen suvusta. Sarjan kolmas on nimensä mukaan Hämeeseen keskittynyt sukukirja, ja se sai kunniamaininnan Vuoden sukukirja 1997 -kilpailussa.

Kyseessä oleva Sarin-suku ei kata kaikkia Sarin-nimisiä henkilöitä Suomessa, koska kaikki nimenkantajat eivät ole sukua keskenään. Nimi on verrattain harvinainen. Tämä tutkimus käsittelee vuonna 1758 syntyneen Juho Jaakonpoika Sarinin jälkeläisiä. Koko jälkikasvua ei ole pystytty jäljittämään, vaikka halua olisi ollut. Tekijä on saanut aineiston keruuvaiheessa niin kielteistä kuin positiivistakin palautetta, mikä on tuttua jokaiselle kyselylomakkeella tietoja keräävälle. Alhainen vastausprosentti antaa vääjäämättä myös lukijalle niukemmin tietoja. Tuomo Pulsan apuna hankkeessa on ollut Juha Takala.

Sisältöä tarkastellessa huomaa sen, että sukututkimusohjelmat ovat lyöneet itsensä todella läpi sukukirjojen julkaisemisessa. Pulsan tutkimus ei ole ainoa, jonka ulkoasusta näkee, että jälkeläistaulut on työstetty sukututkimusohjelmalla. Kirjoitusasu saattaa muodostua usein kankeaksi sähkösanomatyyliksi. Olisikin hyvä, että tekstiä työstettäisiin vielä ennen julkaisemista esimerkiksi jollakin tekstinkäsittelyohjelmalla. Tämä lisätyövaihe rikastuttaisi muotokieltä.

Kirjan kylkiäisenä lukija saa oppitunnin jälkeläistaulun askartelusta. Nippu jälkeläistaulujen sivuja voidaan yhdistää leikkaamalla ja liimaamalla. Oheisliite on koottuna lukemista helpottava apuväline.

Julkaisun alussa esitetään lyhyt selvitys Sarin-nimen taustasta sekä kuvataan haarat graafisesti. Varhaispolvet on käsitelty lähde- ja tutkimusproblematiikan valossa. Lisäksi teksti paneutuu monissa kohdin ajan oloihin. Yhdellä aukeamalla seurataan Sarin-sukuisia aikajanalla, mistä ilmenee mm. kylän torppien lukumääriä eri vuosina sekä vaikkapa Sibeliuksen syntymävuosi. Alkusivuille on myös sisällytetty luettelo tietojen esittämisjärjestyksestä ja sisällöstä sekä käytetyt lyhenteet.

Sukujulkaisun kuvittamiseen on käytetty alkuperäisistä asiakirjoista otettuja kopioita. Kirjan toimitusvaiheessa ei ole kuitenkaan jaksettu paneutua viimeiseen silaukseen, jotta asiakirjanäytteet pääsisivät oikeuksiinsa. Kannattaa myös miettiä tarkasti mitä asiakirjoja sukukirjassa kannattaa esittää. Valokuvat valitettavasti jäävät hämäriksi ja epätarkoiksi; perhealbumeista otetut valokuvathan eivät välttämättä ole niitä parhaimpia. Jos valokuvia julkaisee, kannattaa niille antaa reilusti tilaa. Tekijä on käyttänyt ryhmäkuvissa myös tunnistuspiirroksia, jotta henkilöt olisi helpommin havaittavissa. Piirros vastaa kuvaa ja siinä on numerot, jotka vastaavat kuvan henkilöluettelossa olevia numeroita ja henkilön nimiä.

Varsinaiset sukutaulut ovat perinteisiä, mutta hyvä oivallus on se, että sivun alareunassa viitataan aina aiempaan käsiteltävänä olevan haaran graafiseen sukukaavioon. Henkilöhakemistossa on yli 60 sivua. Tuomo Pulsa olisi säästänyt rahaa, jos hän oli jakanut hakemiston kahdelle palstalle, ja sen sivumäärä olisi puoliintunut. Hakemistossa on kylläkin lukijaa helpottavasti esitetty entiset ja nykyiset sukunimet, jotka löytyvät kukin omasta kohdastaan. Samalla rivillä esitetään kaikki käytössä olleet sukunimet. Negatiivisena puolena hakemistossa on juuri, että osa näiden em. nimien alkukirjaimista jää pois kokonaan sivulta. Paikkakuntahakemisto kirjasta puuttuu kokonaan.


Genos 69(1998), s. 147-148

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1998 hakemisto | Vuosikertahakemisto