GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Markku O. Kuorilehto

Esa Kuukka (toim.): Kuukan suvut. Vantaa 1997. 324 s.


Kuukan suvut on kokoelma laajalti Suomessa asuvista Kuukka-nimisistä suvuista. Teoksessa käsitellään Hämeenkyrössä, Kokemäellä, Tyrväällä, Lappeella, Lemillä ja Suomenniemellä asuvia Kuukkia. Kirja käsittelee varsinaisten sukutaulujen lisäksi myös tilojen historiaa.

Kirjan kansikuva herättää erityistä mielenkiintoa. Siinä on kartta Kuukanniemestä vuodelta 1763. Tumman "kehyksen" sisällä on epätasaisesti värittynyt keltainen kartta. Vaikka se on paikoin epäselvä, eri värisävyt tuovat mielenkiintoista syvyyttä, joka houkuttelee ottamaan kirjan hyllystä tarkempaa lukemista varten. Lupaava kansi voi kuitenkin aiheuttaa lukijalle pettymyksen, jos sisällön tieto ja toimitustyö ontuvat.

Teos olisi kannattanut toteuttaa yksipalstaisuuden sijasta useampipalstaisena. Kirjaa lukiessa tuntuu välillä, että onko paperi todella näin halpaa. Kirja koostuu useista eri artikkeleista, joiden luettelo-osissa ja tekstien jälkeen on yllin kyllin tyhjää tilaa. Esimerkiksi Kuukka-nimien esiintymisestä Suomessa olisi saatu palstoittamalla tiiviimpi paketti. Alkusanojen jälkeen tulee puolen sivun mittainen alue ilman tekstiä. Tämän olisi voinut käyttää runsaiden numerotietojen selventämiseksi piirroksella tai jollain muulla havainnollistavalla kuvalla. Myöskin henkilöhakemisto olisi palstoittamalla supistunut noin viidestäkymmenestä sivusta puoleen. Paikkakuntahakemisto olisi ollut paikallaan täydentämään hakemisto-osuutta.

Lukija kaipaa ehkä kirjalta enemmän pohdintoja. Useisiin sukuhaaroihin "tullaan sisään" ilman mitään selittelyjä. Kuukka-nimisten henkilöiden esiintymisistä olisi ollut paikallaan esittää Suomen kartta, johon Kuukat olisi merkitty. Kirjassa on osattu hyödyntää Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimitoimiston tietoja Kuukka-nimen levinneisyydestä. Sisällöllinen epäloogisuus syntyy, kun omana artikkelinaan esitetään Länsi-Suomen Kuukkia, mutta ei Itä-Suomen sukuja. Talojen esittelyt ovat usein toisistaan poikkeavia ja kirjavia. Vertailukohtana voidaan käyttää Kokemäen ja Tyrvään Kuukkien taloja.

Lähteiden merkitseminen on kauttaaltaan kirjavaa. Terhi Nallinmaa-Luodon artikkeleissa ne ovat lopussa ja Esa Kuukan artikkeleissa tiedot löytyvät arkistoittain ja arkistonmuodostajittain loppupuolelta kirjaa. Nallinmaa-Luodon lähdeviitteissä olisi kannattanut käyttää pienempää fonttia, kuin mitä varsinaisessa leipätekstissä. Samalla fontilla näiden eri sisältötyypin rajasta tulee liian häilyvä. Artikkelien nimiösivuilla olevat jälkeläiskaaviot selventävät osioiden sukutaulujen käyttöä.

Hämeenkyröläisessä suvussa on kuva naissankari Viktor (Teemu) Kuukasta, joka oli naimisissa kihlakunnanoikeuden päätöksellä. Lukijalle jää epäselväksi, millä tavalla moiseksi naissankariksi pääsee.

Kuvia on käytetty ansiokkaasti. Tässä teoksessa niille on annettu tilaa. Kuvat eivät ole pieniä ja suttuisia, vaan suuria sivun kokoisia. Sivulla 99 oleva kuva perukirjasta on kylläkin epäselvä, ja teksti häipyy lukijan ulottumattomiin. Todennäköisesti viranomaisarkistosta olisi löytynyt parempi kappale, jonka olisi voinut julkaista koko sivun kokoisena. Asiakirjan osalta selitys olisi ollut paikallaan.

Mielenkiintoisimpia lukuelämyksiä oli Pentti Zetterbergin artikkeli, joka kosketteli Lemin Anttalon päärakennuksen iänmääritystä. Rakennuksen hirsille oli tehty dendrologinen ajoitus. Sukukirjoihin kaipaisi lisää tällaisia oivalluksia.

Tämä sukukirja palkittiin Vuoden 1997 sukukirjakilpailussa kunniamaininnalla.


Genos 69(1998), s. 148-149

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1998 hakemisto | Vuosikertahakemisto