GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Suomen Sukututkimusseura


Toimintakertomus 1997

Menneen toimintavuoden keskeisin tapahtuma oli Seuran muutto uusiin toimitiloihin. Vuoden 1996 lopulla saimme kuulla, että Suomalaisen Kirjallisuuden Seura oli ostanut Mariankatu 7:n tilat eikä Sukututkimusseuralla olisi mahdollisuutta jatkaa toimintaansa siellä. Kiitos Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Kordelinin Säätiön ja Sukututkimusseuran yhteistyön, meille järjestyi tuota pikaa uudet, entistä paremmat tilat Liisankatu 16:sta. Ne kaipasivat pientä pintaremonttia ja modernin tietotekniikan vaatimien kaapeleiden vetämistä, mutta urakasta selvittiin ja maaliskuun lopulla siirsimme kirjaston uusiin tiloihin. Uusien hyllyjen ja muiden muuttoon liittyvien kustannusten vuoksi Seuran taloudellinen tilanne oli kireä koko toimintavuoden ajan.

Muutto aiheutti asiakaspalveluumme puolentoista kuukauden tauon. Uudet toimitilat otettiin käyttöön tilanteen vaatimalla arvokkuudella, ja sen vuoksi 22.5. kutsuimme pieneen juhlaan Seuran lähipiiriin kuuluvien yhdistysten ja laitosten edustajia. Samalla he saivat mahdollisuuden tutustua konkreettisesti toimintaamme ja laajaan kirjastoomme.

Vuosikymmenten ajan Suomen Sukututkimusseuran kokouspaikka on ollut Säätytalo. Siksi ilmassa olikin historian siipien havinaa, kun vaalikokous avattiin siellä joulukuussa, sillä se olisi viimeinen Suomen Sukututkimusseuran kokous pitkiin aikoihin Säätytalon suojissa. Tieteiden talo Kirkkokadulla on uusi kokouspaikkamme vuoden 1998 alusta.

Vuoden muu toiminta noudatti totuttuja kaavoja. Järvenpäässä järjestettyjen XX Sukututkimuspäivien yhteydessä oli 80. toimintavuottaan juhlivan Seuran näyttely, joka herätti kiinnostusta. Itse Sukututkimuspäivät onnistuivat hyvin, ja kiitos siitä kuuluu Keravan Sukututkijat ry:n aktiiviselle panokselle kaikissa järjestelyihin liittyvissä askareissa.

Yhteistyö Sukutietotekniikka ry:n kanssa on sujuvaa. Internet-yhteydet, yhteinen kotisivu, yhteinen lehti ja esimerkiksi julkaisujen markkinointi ovat näkyviä yhteistyömuotoja. Yhteydet paikallisiin sukututkimusyhdistyksiin ovat olleet mutkattomat. Suomen Historiallinen Seura, Svenska Litteratursällskapet i Finland, Suomen Kirkkohistoriallinen Seura ja Tuglas-seura ovat olleet viime toimintavuonna yhtä tärkeitä yhteistyökumppaneita kuin edellisinäkin vuosina. Kun lisäksi toteamme pohjoismaisten yhteyksien kehittyneen edelleen, voinemme todeta, että toimintamme on kehittynyt positiivisesti vuonna 1997.

Julkaisutoiminta

Aikakauskirja Genoksen 68. vuosikerta ilmestyi neljänä vihkona, joissa oli yhteensä 192 sivua. Lehden päätoimittajana oli fil. maisteri Terhi Nallinmaa-Luoto ja toimitussihteerinä fil. maisteri Kari-Matti Piilahti.

Vuoden aikana valmisteltiin sukututkimusopasta ja Vuosikirja 44:n julkaisemista.

Työn alla olivat myös Herdis Modeenin tutkimus Nadine Örnhjelmistä ja vuonna 1996 Tartossa pidetyn seminaarin luentojulkaisu.

Sukutietoa julkaistiin yhdessä Sukutietotekniikka ry:n kanssa. Lehden 14. vuosikerran päätoimittaja oli Pertti Vuorinen.

Jäsentilaisuudet

Toimintavuoden aikana järjestettiin kahdeksan kuukausikokousta, joissa kuultiin seuraavat esitelmät:

- 14.1. apul. professori Tapio Hämynen: Raja-Karjalan väestö 1800-luvun lopulta II maailmansotaan
- 11.2. teol. tohtori Esko Laine: Pappi paikallisyhteisössä 1600-luvulla
- 11.3. fil. lisensiaatti Georg Haggrén: Vallonilainen ja saksalainen ammattiväki Suomen rautaruukeissa 1600-luvulla
- 8.4. kanslirådet Georg Luther: Lutherska präster i Ingermanland från 1750 till 1820
- 9.9. fil. tohtori Pekka Nevalainen: Etsivän Keskuspoliisin ja Valpon aineisto henkilöhistorian lähteenä
- 14.10. fil. lisensiaatti Aulikki Litzen: Kansallisbiografia
- 11.11. fil. maisteri Tuula Kiiski: Ortodoksisten sukujen tutkiminen
- 9.12. fil. licentiat Johanna Aminoff-Winberg: Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden

Yleisötilaisuuksiin osallistui 20-70 kuulijaa.

Seuran edustukset ja yhteistyö

Karjala-tietokantasäätiön hallituksessa oli Seuran edustajana dipl. insinööri Aarno Pelli.

Sukututkimusopettajien koulutukseen kiinnitettiin toimintavuoden aikana erityistä huomiota. Yhdessä Åbo Akademis Fortbildningscertralenin kanssa suunniteltiin neliosainen koulutustapahtuma, joista kaksi ensimmäistä toteutettiin syyskauden 1997 aikana Helsingissä ja Turussa.

Sukututkimuspäivät

XX Sukututkimuspäivät järjestettiin Järvenpäässä Järvenpää-talossa yhdessä Keravan Sukututkijat ry:n kanssa. Päiville osallistui noin 250 henkilöä ja oheistapahtumiin monin verroin enemmän. Päivien yhteydessä palkittiin vuoden 1996 parhaat sukukirjat. Vuoden Sukukirja-palkinto ojennettiin fil. maisteri Marja-Liisa Putkoselle tutkimuksesta "Raivaajia, sotilaita ja talonpoikia Satakunnasta. Erkki Juhonpoika Aspin (1762-1809) suku". Kunniamaininnat jaettiin Esko Pulkkisen, Marjatta Pulkkisen ja Kari Palosaaren teokselle "Hellevin viisi veljestä. Aaprami ja Liisa Kreta Pulkkisen jälkeläiset", Outi Riihimäki-Haapalan kirjalle "Kaukana kotoa. Valkjärven Koprat" ja Marja Aaltonen-Elorannan toimittamalle tutkimukselle "Tuisku-Camenaeus sukukirja 6".

Sveriges Släktforskardagar -tapahtumassa Helsingborgissa olivat Seuran edustajina Leif Mether ja Pertti Vuorinen.

Leif Mether oli mukana valmistelemassa vuoden 1998 IX finlandssvenska släktforskarkonferensen -tapahtumaa.

Kirjasto

Kirjasto toimi Seuran tiloissa 13.3. saakka Mariankatu 7:ssä ja avattiin 5.5. Liisankatu 16:ssa. Puolipäiväisenä kirjastonhoitajana on fil. kandidaatti Eeva-Liisa Oksanen. Muuttovaiheessa olivat suureksi avuksi työharjoittelijat Markku Nikarmaa ja Marina Sytschak. Päivystysajat olivat vuoden aikana seuraavat: maanantai klo 15-18 sekä tiistai ja torstai klo 10-14. Kirjasto oli avoinna myös tammi-toukokuussa ja syys-joulukuussa joka kuukauden toisena lauantaina klo 11-14. Kesällä kirjasto oli suljettuna juhannuksesta heinäkuun loppuun.

Toimintavuoden aikana kirjastossa kävi 1 900 (1 929 asiakasta vuonna 1996) ja sieltä lainattiin 1 644 teosta (1 652 teosta), toimitettiin 55 kaukolainaa (53 lainaa) ja välitettiin 31 SVAR-tilausta (35 tilausta). Uusia kirjahankintoja luetteloitiin 235 (231). Kirjaston siirtämistä PrettyLib-tietokantaan on jatkettu.

Kuten edellisinäkin vuosina selvityspyyntöjä tuli runsaasti niin kirjeinä kuin Internetin kautta. Osaan niistä vastasi Seuran edustajat ja laajempaa selvitystä vaatineet ohjattiin kokeneille sukututkijoille.

Jäsenistö

Seurassa tehtiin toimintavuonna organisaatiouudistus perustamalla uusi toiminnanjohtajan toimi. Tätä tehtävää on hoitanut syksystä saakka Leif Mether. Ratkaisulla pyritään tehostamaan käytännön toiminnan suunnittelua, taloudellisten kysymysten valmistelua sekä parantamaan Seuran julkaisujen markkinointia.

Toimintavuoden aikana Seuraan liittyi 353 uutta jäsentä (221 vuonna 1996). Vuoden päättyessä kunniajäseniä oli 6, kirjeenvaihtajajäseniä 16, tutkijajäseniä 25, lahjoittajajäseniä 4 ja vuosijäseniä 2 669 (2 502 vuonna 1996). Merkittävä osa uusista jäsenistä on ilmoittautunut Internetin välityksellä. Seuran jäsenasioiden hoidosta on vastannut syksystä 1997 saakka Tarja Piitulainen. Ratkaisulla pyritään rekisterin mahdollisimman suureen tarkkuuteen ja samalla helpottamaan julkaisujemme, erityisesti Sukutiedon postittamista.

Toimintavuoden aikana kuoli Seuran tutkijajäsen, yli-insinööri Henrik Falck.

Hallitus

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Siihen kuuluivat (suluissa toimikausi): esimies, fil. tohtori Jyrki Paaskoski (1996-98), varaesimies, dipl. insinööri Rainer Toiviainen (1997-99), taloudenhoitaja, oikeustiet. lisensiaatti Johan Bärlund (1995-97), valtiot. maisteri Matti J. Kankaanpää (1995-97), toiminnanjohtaja Leif Mether (1996-98), fil. maisteri Terhi Nallinmaa-Luoto (1996-98), valtiot. maisteri Kristian Stockmann (1997-99) ja hum. kandidaatti Elisabeth Uschanov (1997-99). Hallituksen varajäsenet olivat: fil. maisteri Petra Hakala (1996-98), sahatalousteknikko Markku O. Kuorilehto (1997) ja fil. tohtori Alexandra Ramsay (1997-99).

Järjestäytymiskokouksessaan 9.1.1997 hallitus asetti seuraavat valiokunnat (puheenjohtaja ensimmäisenä):

- työvaliokunta: Jyrki Paaskoski, Johan Bärlund, Leif Mether ja Rainer Toiviainen sekä esittelijöinä Pertti Vuorinen ja Eeva-Liisa Oksanen, joka toimi myös sihteerinä.

- ohjelma- ja koulutusvaliokunta: Terhi Nallinmaa-Luoto, Petra Hakala, Markku O. Kuorilehto, Alexandra Ramsay, Kristian Stockmann, Elisabeth Uschanov sekä Pertti Vuorinen.

- julkaisutoimikunta, joka toimi myös Genoksen toimituskuntana: Terhi Nallinmaa-Luoto, Veli-Matti Autio, Johan Bärlund, Matti J. Kankaanpää, Ohto Manninen, Jyrki Paaskoski, Jarl Pousar ja sihteerinä Eeva-Liisa Oksanen. Genoksen toimitussihteeri, fil. maisteri Kari-Matti Piilahti, toimi kokousten esittelijänä.

- kirjastotoimikunta: Leif Mether, Kristian Stockmann, Jarl Pousar, Rainer Toiviainen, Elisabeth Uschanov ja virkansa puolesta Eeva-Liisa Oksanen. Toimikunta lakkautettiin.

- Sukutiedon toimituskunta: Pertti Vuorinen, Petra Hakala, Tuula Leskelä, Leif Mether ja Eeva-Liisa Oksanen.

Hallinto

Seuran organisaatiota uudistettiin toimintavuoden aikana. Uusi toiminnanjohtajan toimi perustettiin, jotta voisimme kehittää käytännön toiminnan suunnittelua, taloudellisten kysymysten valmistelua sekä parantaa Seuran julkaisujen markkinointia. Toiminnanjohtajana on ollut syksystä saakka Leif Mether.

Vuoden 1997 aikana eri tehtäviä hoitivat: kirjastonhoitaja ja kokousten sihteeri Eeva-Liisa Oksanen, toiminnanjohtaja, paikallisten sukututkimusyhdistysten yhteyksien hoitaja ja ulkomaisten suhteiden hoitaja Leif Mether ja asiamies Pertti Vuorinen. Tilintarkastajina toimivat kauppat. maisteri Esa Ojanen ja dipl. insinööri Tauno Ylänen varamiehinään dipl. ekonomi Gunni Busck-Nielsen ja dipl. ekonomi Ulla Söderlund.

Talous

Tulot: Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana 332879 markkaa (296872 markkaa v. 1996). Vuosijäsenen jäsenmaksu oli 140 markkaa, opiskelijan 70 markkaa ja lahjoittajajäsenen vähintään 3000 markkaa. Julkaisuja myytiin 68056 markalla (180458 v. 1996). Suomen Akatemian tuki aikakauskirja Genokselle säilyi samana kuin edellisenä vuonna eli 30000 markkana. Kordelinin säätiö myönsi Seuralle 40000 markan apurahan kattamaan muuttokustannuksia. Suomen tiedekustantajien liitto ry myönsi 2500 markan apurahan julkaisujen markkinointiin Sveriges släktforskardagar -tapahtumassa

Menot: Aikakauskirja Genoksen painatuskulut olivat 60008 markkaa (60654 markkaa v. 1996). Osuus Sukutiedon painatuslaskusta oli 38342 markkaa (33685 markkaa v. 1996). Muut painatuskulut olivat 14857 markkaa (99817 markkaa v. 1996). Genoksen postitus maksoi 25581 markkaa (27882 markkaa v. 1996) ja Sukutiedon 14918 markkaa (14754 markkaa v. 1996). Kirjaston muuttokustannukset 72555 markkaa.

Julkaisutoiminnan palkkioita maksettiin vuoden 1997 aikana 16808 markkaa ja palkkoja 138337 markkaa.

Tilikauden alijäämä oli 1644,63 markkaa.


Genos 69(1998), s. 150-155

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1998 hakemisto | Vuosikertahakemisto