GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Brudparen i Viborg år 1652

Georg Luther

I Genos nr 1997:4 framhåller Christopher von Warnstedt på s. 188-189 påpassligt att anteckningar av intresse för Viborgs lokal- och personhistoria ingår i riksrådet Johan Rosenhanes nyutgivna dagbok 1652-1661. Rosenhane var ju landshövding i Viborg till 1654. Recensenten gör släktforskarna i Finland en värdefull tjänst när han fäster deras uppmärksamhet på att boken innehåller upplysningar som inte framgår i någon annan bevarad källa. De exempel som ges om brudpar vigda år 1652 innehåller emellertid några missvisande uppgifter som det är skäl att rätta innan de vinner spridning. Samtidigt identifieras nedan några andra nämnda personer.

Modern till Anders Kroks hustru Maria Mums hette inte Ingeborg Schlimmelkorn utan Anna Hieronymidotter. Annas mor hette troligen Elisabet Schimmelkorn. Se Genos 1965, s. 1-9, och 1969, s. 104-106.

"Änkan Karin Valeriansdotter från Narva" identifieras i Genos 1956, s. 57, och 1965, s. 10. Den broder som ej namnges i dagboken var regementsskrivaren Valerian Valeriansson. Som änka efter sin tredje man drev Katarina Valeriansdotter under 1600-talets senare decennier en omfattande handelsrörelse i Viborg och hon var enligt J. W. Ruuth, Viborgs stads historia (Helsingfors 1906), då en av stadens mest färgstarka personligheter.

Gustaf Rams hustru bar namnet Demanhe (även De Manhe, inte de Manke). Hennes far Johan Demanhe var slutligen rådman. Se Gabriel Lagus, Ur Viborgs historia II:1 (Viborg 1895), s. 64-65, och Ruuth 1906, s. 1104. Dottern Katarina, som gifte sig med Ram har inte tidigare varit känd.

Uppgiften om konterfejaren Valentin Betges hustru kan kompletteras med att hon var änka efter Maria Mums halvbror Jost Kölling d.y. Se Genos 1965, s. 12.

Den "Borckhussen" som gifte sig med "Lehusens dåtter" var inte ätten von Burghausens stamfar utan handelsmannen i Viborg Didrik Barkhusen d.y. Också han blev rådman i Viborg. Hans hustru hette Margareta Lehusen. Se Lagus 1895, s. 28, och Ruuth 1906, s. 1104.


Genos 69(1998), s. 35

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1998 års register | Årgångsregister