GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Tillägg till artikeln "Släkten Kolström" (Genos 1997:3)

Juhani Mäkitalo

I Torneå stads förhörsbok 1766 s. 36 (mf IK 211) ser man, att Johan Matsson Kolström var född 1725 och dog 1770. Eino Tamelander berättar i "Tornion kaupungin perukirjat" (nr 171), att bouppteckningen hölls 27.10.1778 mm. Sonen Matias Kolström studerade vid Torneå pedagogium 29.10.1771-21.6.1782 (Perälä, Tietoja Tornion koulusta. I osa 1916, s. 16, 19, 21, 22, 25, 28, 31, 34, 39, 44, 50).

Johan Kolströms föräldrar var möjligen Mats Jönsson och Ella Henriksdotter (d. i Kolare i sept. 1749 62 år, se Pajala döda), som bodde på nr 2 i Kolare by från 1719. Hemmanet fick senare namnet Rautio (= smed). Mats Jönsson levde ännu vid slutet av 1770-talet och enligt Pajala husförhörslängden 1768-1772 (s. 19) var han född 1686.

Osäkerhet vållas av att i Pajala kommunionbok 1731-1743 ingen son med namnet Johan nämns i familjen. Mellan 1744 och 1767 finns det en lucka i böckerna.


Genos 69(1998), s. 35-36

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1998 års register | Årgångsregister