GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Tuula Kiiski

Niilo Vunneli: Sukumme vaiheet vuosilta 1722-1990. HAO Graafisen tekniikan peruslinja 1991. Sid. 182 s.


Sukumme vaiheet kertoo Impilahden Hippolan kylässä viime sotiin asti asuneesta ortodoksisuvusta. Kuudesta ensimmäisestä sukupolvesta on tuotu esille vain miespuoliset jäsenet lukuunottamatta neljännen sukupolven veljeksistä haarautunutta Mitjosten sukuhaaraa, josta mukana on tiedot sotavuosiin 1939-44 asti. Seitsemännestä sukupolvesta lähtien kaikki mies- sekä naispuoliset jälkeläiset ovat kirjassa edustettuina.

Kirjan alussa kerrotaan suvun historiasta Käkisalmen läänin vuoden 1722 verotusta varten tehdyn väestöluettelon pohjalta. Suvun vanhin tunnettu kantaisä Bogdan Fedorov asui tilallisena Hippolan kylässä, jossa oli tuolloin vain kaksi verotettua talollista. Bogdanista ja hänen perheestään ei ole säilynyt muita asiakirjatietoja. Tiedetään ainoastaan hänen poikansa Dmitri, joka jatkoi tilan isännyyttä isänsä jälkeen. Tässä luvussa esitellään myös suvun asuinalueen, Käkisalmen läänin ja alkuaan Suistamoon kuuluneen ja sittemmin Impilahdeksi itsenäistyneen pogostan historiaa.

Dmitri Bogdanovin poika, vuonna 1745 syntynyt Jegor avioitui vuonna 1771 Melanija Mihejevan kanssa. Perheeseen syntyi kaksi poikaa ja kaksi tytärtä. Suvun historia jatkuu heidän kahden poikansa, Grigorin ja Stefanin kautta. Molempien perheeseen syntyi yksi aikuiseksi varttunut poika ja tästä lähtien molemmat sukuhaarat jatkuvat nykyaikaan saakka. Grigorin ja Stefanin perheet muodostivat kaksi erillista taloutta. Stefanin poika Vasili jäi asumaan sukutilan pääpaikalle ja sai vuonna 1858 suoritetussa ositusjaossa tilasta puolet. Tilan toinen puolikas jaettiin kolmeen osaan ja yhdelle kolmasosalle, uudistilalle, asettui asumaan Grigorin pojanpoika, Feudor (synt. 1830). Feudorin isä Ivan oli kuollut jo vuonna 1833 vasta kolmenkymmenen vuoden ikäisenä.

Feudor Ivanov on esitelty omassa luvussaan. Tässä yhteydessä on selvitetty suvun käytössä ollutta kahta sukunimeä. Feudorille on vuoden 1865 rippikirjassa merkitty sukunimi, jälkeläisillä nykyisinkin käytössä oleva Mitenen eli Mitjonen. Feudor Ivanov solmi toisen avioliiton vuonna 1881 ja tuolloin vihkimätiedoissa hänen sukunimekseen on merkitty Vunneli. Vunneli sukunimi esiintyi nyt ensimmäistä kertaa asiakirjoissa. Nimen alkuperää ei ole tässä yhteydessä voitu selvittää.

Feudorin sukuhaara jatkuu hänen neljästä lapsestaan, Ivanista, Irinasta, Matronasta ja Alekseista, jotka esitellään kirjan henkilötieto-osassa. Henkilötietoja suvun jäsenistä on aina yhdenteentoista sukupolveen asti, 1970-luvulla syntyneisiin saakka.

Kirjaa on ansiokkaasti elävöitetty kartoilla (mm. värillinen karttaote isojakoon liittyvästä tiluskartasta) ja piirustuksilla. Erityisen kiitoksen ansaitsevat kuitenkin kirjan valokuvat, jotka ovat teknisestikin korkealaatuisia. Valokuvat on valittu harkiten ja ne kuvastavat myös lämpimällä tavalla henkilön elämään liittyviä merkkitapahtumia. Kirjaa lukiessa syntyy elävä kuva suvusta ja sen henkilöistä.

Kirjan lopussa olevan henkilöiden aakkosellisen hakemiston avulla löytää helposti suvun jäsenet. Näin huolimatta siitä, että sukunimien kirjo on laaja. Saattoivathan 1900-luvun alkupuolella veljeksetkin ottaa itselleen eri sukunimen.


Genos 69(1998), s. 39-40

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1998 hakemisto | Vuosikertahakemisto