GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Rovasti Anders Josef Europaeuksen oikea syntymäpäivä

P. J. Voipio

Kirjassaan Liperin rovasti Anders Josef Europaeus (SSJ 39) maisteri Anne Petersen-Jessen toteaa s. 17 ja 148, että Europaeus oli syntynyt Kuolemajärvellä 9.11.1797. Seurakunta kuului siihen aikaan Venäjään, missä noudatettiin juliaanista eli niin sanottua vanhaa ajanlaskua. Se oli 1700-luvulla 11 päivää ja 1800-luvulla 12 päivää jäljessä gregoriaanisesta ajanlaskusta, jota jo siihen aikaan noudatettiin Ruotsissa.

Suomalaiselta kannalta katsoen Europaeuksen syntymäaika on siis 11 päivää myöhäisempi eli 20.11.1797. Kuitenkin myöhemmässä kirjallisuudessa, kuten Bergholmin Sukukirjassa, Collianderin Paimenmuistossa ja Kansallisessa Elämäkerrastossa, mainitaan Europaeuksen syntymäajaksi 21.11. 1797. Myös Europaeusten sukumatrikkelissa on sama päivämäärä. Petersen-Jessen toteaa kirjassaan, että oikeaan syntymäaikaan on joku lisännyt 1800-luvulla laskettavat 12 päivää ajattelematta, että Europaeus olikin syntynyt jo 1700-luvun puolella.

Mutta kuka on virheen tehnyt. Sen paljastaa Europaeuksen jälkeläisten sukuyhdistyksen omistama ruotsinkielinen Raamattu, joka on painettu Leipzigissä 1850. Sen loppusivulle Europaeus on kirjoittanut omat ja perheensä henkilötiedot. Niihin sisältyvät kaikkien tarkat syntymäpäivät.

Merkillistä kyllä Europaeus on kirjoittanut tuohon Raamattuun oman syntymäaikatietonsa näin: "född i Kuolemanjärvi d. 18. November gla stylen 1797". Tämä päivämäärä "18 November" eli 18.11. on kuitenkin Kuolemajärven kirkonkirjaan merkitty Europauksen kastepäivä. Valitettavaa sukututkijan kannalta on se, että varsin usein sukututkimuksissa ilmoitetaan kastepäivä syntymäpäiväksi. Vanhimmat kasteluettelot jopa mainitsevatkin vain kastepäivän. Mainittakoon sekin, että mormonit merkitsevät luetteloihinsa vain kastepäivän.

Europaeus on kuitenkin pian huomannut virheensä ja pyyhkinyt yli päivämäärän "18" ja kirjoittanut sen ylle "9/21". Hän on siis itse virheen aiheuttaja, laskenut vanhan ja uuden luvun eroksi 12 päivää muistamatta, että 1700-luvulla oikea ero oli 11 päivää.

Kirkonkirjojen vertailu osoittaa, että Parikkalan seurakunnassa, missä Europaeus kasvoi poikavuotensa, ja vielä Liperin ensimmäisissä rippikirjoissa on Europaeuksen syntymäaika ollut oikein, "20.11.". Mutta hankittuaan uuden Raamatun ja tehtyään siihen virhemerkinnän hän on, korjattuaan virheen tehnyt korjauksen myös rippikirjaan. Korjaus on tapahtunut siten, että Europaeus on mustannut 20:stä sen soikean nolla-numeron keskustan eli muuttanut nollan ykköseksi ja siten saanut päivämääräksi 21. Seuraavassa rippikirjassa on jo päiväys "21.11.". Tämä sama päivämäärä on myös hänen hautakivessään. Ei siis ole ihme, että kirjallisuudessa hänelle mainitaan väärä syntymäpäivä.

Koska tuo väärä päivämäärä on viimeisessä rippikirjassa, jossa Europaeus on mainittuna, se on kuitenkin hänen virallinen syntymäaikansa. Virallinen aikamäärä on siis siinä suhteessa oikea, että sitä olisi käytettävä julkaisuissa. Sukututkijan on kumminkin tutkimuksissaan mainittava sekä virallinen että oikea päiväys. Jos on kyse, kuten tässä tapauksessa, sekä Suomen uudesta luvusta että Venäjän vanhasta luvusta, olisi henkilöstä tai perheestä kerrottaessa mainittava myös vanhan luvun mukainen päivämäärä. Kun kerrotaan kokonaisesta suvusta tai sen merkittävästä sukuhaarasta, on artikkelissa mainittava, missä kohdin käsitellään vanhan luvun mukaisia aikamääriä.

Alussa mainittu Petersen-Jessenin kirja on esimerkki hyvin tehdystä sukututkimuksesta, tässä tapauksessa elämäkerrasta. Koska kirjalla on nyt melkoisesti alennettu hinta, kannattaisi sukututkijoiden hankkia se itselleen malliksi tekeillä olevaa työtään varten.


Genos 69(1998), s. 84-85

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1998 hakemisto | Vuosikertahakemisto