GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Meyer i Liljendal - korrigering

Lars Meyer

Henrik Falcks artikel i Genos 1989 nr 3 innehåller ett fatalt misstag beträffande min hustru, som helt saknas i artikeln. Falck meddelade att felet hade korrigerats, men så har tydligen ej skett.

I tabell 12 saknas följande text: "Gift i Lappträsk 18.5.1974 med Kristina Margareta Gustafsson, f. i Lappträsk 25.11.1951, dotter till kyrkvaktmästaren Holger Valdemar Gustafsson och Irma Orvokki Backman".


Genos 69(1998), s. 86

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1998 års register | Årgångsregister