GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Internationella kongresser

Leif Påhlsson

I Genos nr 1991:3 redogjordes för de sinsemellan alternerande heraldiska och vexillologiska kongresserna. Det kan tilläggas, att ­ enligt en utförlig artikel av Althea Douglas i Genealogists' Magazine (London), Vol. 25:5, March 1996, s. 180 ­ en första internationell genealogi- och heraldikkongress redan 1901 hade anordnats i London av the Society of Antiquaries därstädes. Den behandlade i synnerhet brittisk och europeisk kunglighets och adels stamträd och vapen och var framgångsrik, men av någon anledning inräknas den dock ej i den numera knäsatta "officiella" ordningsföljden (jfr Svensk numismatisk tidskrift nr 1/1994).

Närmast föregående genealogi- och heraldikkongress ­ nr 22 i ordningen ­ ägde rum i Ottawa den 18­23 augusti 1996 (se Samlarnytt, nr 6/1996, s. 24). Därvid utfärdades inbjudan till nästa kongress i Turin, medan 2000 års kongress avses äga rum i universitetsstaden Besançon, den gamla huvudstaden i Franche-Comté, i östra Frankrike.

XXIII International Conference of Genealogy and Heraldry Sciences avhålles den 21­26 september 1998 i Turin, Savoyens och konungariket Sardiniens ­ liksom även det förenade Italiens första ­ huvudstad. Temat blir "Genealogisk och heraldisk identitet. Källor, metoder, tvärvetenskaplighet, utsikter". Information erhålles ifrån Archivio di Stato di Torino, piazza Castello 209, IT­10124 Torino/Turin, fax (93 11) 546176, email: astatoto@mail.flower.it.

Den XVII internationella flaggkongressen ägde rum i Kapstaden den 10­16 augusti 1997 med Norden representerat av endast två rikssvenska och en finlandssvensk deltagare. Valet av nästa kongressort, Victoria i British Columbia (Kanada), år 1999 blev något överraskande. Förutom Kapstaden hade nämligen i Warszawa 1995 såväl Chicago som Sydney energiskt framfört sina kandidaturer. Australiensarna hade som ett huvudargument anfört, att kongressen skulle inordnas i firandet av Australiens till dess genomförda övergång till republikanskt statsskick, vilket emellertid FIAV:s generalförsamlingsmajoritet fann vara ett alltför kontroversiellt ställningstagande i det föreslagna värdlandets något infekterade inrikespolitik (efter nyvalet 1996 miste frågan tillfälligt sin aktualitet och av någon anledning även inbjudan!). London framstår som given värdstad 2001, då "Union Jack" 200-årsjubilerar. Den ledande engelske vexillologen Dr William Crampton avled dock 4 juni 1997 (se nekrolog i The Times 7.6. s. 25) och har ingen given efterträdare. På den vakanta ordförandeposten i FIAV valdes däremot den belgiske professorn Michel Lupant. Som kongressdagar 1999 ha numera föreslagits 28 juli ­ 2 augusti med Canadan Flag Association / Association Canadienne de Vexillologie delande värdskapet med North American Vexillological Association (NAVA).

För 2003 års kongress framfördes dels från finländskt håll Stockholms kandidatur med kongressverksamhet på Armémuseum och Karlberg, dels Malta, som även torde ha sina förespråkare.

Vid sidan av de internationella kongresserna har den s.k. internationella heraldiska akademien, f.ö. en enskild förening helt utan de svenska kungliga akademiernas offentlig-rättsliga ställning, alltsedan år 1978 (i Muttenz vid Basel, Schweiz) och varje udda år sedan 1981 (för att ej konkurrera med heraldikkongresserna) anordnat internationella heraldiska "kollokvier". Det tionde ägde rum i Rothenburg ob der Tauber, Bayern, den 22­27 september 1997 med religiös heraldik som huvudtema (se Heraldisk Tidsskrift nr 75/1997 s. 232, tillbakablick med bibliografi i nr 70/1994 s. 481). De riktar sig främst till akademiledamöter men även utomstående må deltaga.


Genos 69(1998), s. 86-87

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1998 års register | Årgångsregister