GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Pertti Vuorinen

Kansalliset vaikuttajat verkossa ­ Kansallisbiografia Internetissä.
http://www.histseura.fi/biografia käytössämme


"Suomen Historiallinen Seura on nyt tilaisuudessa jättää julkisuuteen kaksi viimeistä vihkoa Biografista Nimikirjaa, jonka valmistustöihin muutamat seuran jäsenet rupesivat vuonna 1878. Kesäaika poisluettuna on toimitus- ja painattamistyötä melkein taukoamatta jatkettu puoliviidettä vuotta, sen mukaan kuin tekijäin aika suinkin on myöntänyt."

Näin aloittivat fil. kand. K. Grotenfelt ja yliopp. A. Grotenfelt Helsingissä 31.5.1883 päivätyn esipuheensa Biografisen Nimikirjan viimeiseen vihkoon. Tänään Suomen Historiallinen Seura ahkeroi samanlaisen päämäärän hyväksi. Kansallisbiografia on kunnianhimoinen hanke, jonka päämäärä on saada julkaistuksi elämäkerrat noin 6 000 Suomen historian kannalta merkittävästä henkilöstä. Kirjoittajaksi on kutsuttu yli 300 asiantuntijaa, joiden artikkelit julkaistaan ensin verkkoversiona ja CD-ROMina sekä vuodesta 2000 alkaen kirjasarjana.

Kansallisbiografia ei siis ole vielä valmis, ei läheskään, mutta sen verkkoversio on jo Internetin käyttäjien tavoitettavissa. Maaliskuun alkuun mennessä oli verkossa artikkelit 320 henkilöstä. Mukana ovat niin Alvar Aalto kuin 1600-luvulla elänyt lappalainen shamaani Aikia Aikianpoika. Hanketta mainostetaan kautta aikojen suurimmaksi kansalliseksi historiahankkeeksi. Suomen suurin se varmastikin on, mutta verrattuna esimerkiksi ruotsalaisten mammuttimaiseen kansalliseen hankkeeseen eli vuonna 1918 aloitettuun Svenskt Biografiskt Lexikoniin, on mittakaavassa valtava ero. Rehellisyyden nimissä kuitenkin on todettava, että sarja on edelleen kesken.

Varsinaisten päähenkilöiden lisäksi mainitaan kymmeniä tuhansia heidän lähipiiriinsä kuulunutta. Valitut henkilöt ovat tietenkin aina toimituskunnan ja kirjoittajien välinen asia ja pintapuolisen selailun jälkeen on syytä onnitella jo nyt yrityksestä laajentaa perinteistä suurmieskeskeistä ajattelua niin naisvaikuttajiin kuin kansanihmisiinkin. Ilkka Mäntylän artikkeli Pielisjärven veronvuokraajasta Simon Affleckista, Veijo Saloheimon essee liikemies Nils Arppesta tai Jussi T. Lappalaisen elämäkerta Kaarle XII:sta ovat esimerkillisiä. Naisista mainittakoon vaikka runonlaulaja Larin Paraske, jonka elämänvaiheet Senni Timonen on pystynyt esittelemään tarkasti muutaman kappaleen mittaisella tekstillä.

Henkilöiden ja artikkelien hakeminen on erittäin helppoa. Käyttöohjeet ovat niin selkeät ja loogiset, ettei tavallisella, tietotekniikan saloihin perehtymättömällä henkilöllä, ole minkäänlaisia vaikeuksia päästä haluamansa artikkelin ääreen. Kun lisäksi mainitaan, että hakulomakkeen avulla voi tunkeutua syvälle artikkeleiden sisältöön, esim. ammatin, syntymä- tai kuolinpaikan ja aktiivivuosien välityksellä, voi todeta, että myös sukututkija löytää haluamiaan linkkejä ja mahdollisia yhtymäkohtia suomalaisiin vaikuttajiin.

Virtuaalitodellisuus on aikamme fraaseja ja sen voi liittää myös Kansallisbiografian verkkojulkaisuun. Joidenkin henkilöiden kohdalla on mahdollisuus palata historiamme kannalta merkittäviin hetkiin kuuntelemalla heidän ääninäytteitään ja jopa videonäytteitä. Ääninäytteissä on tarjolla kaksi tiedostomuotoa: Real Audio ja Wav, videot ovat aina Real Video-muotoa. Koska itselläni ei ole moisia hienouksia käytössä, en ole niihin tutustunut, ainoastaan ihmetellyt, kuinka pitkälle voimmekaan päästä tekniikan avulla.

Kaiken kaikkiaan Kansallisbiografian verkkoversio vaikuttaa mukavalta tutkimusapulaiselta. Ei se tietenkään voi koskaan korvata selailtavaa, alleviivattavaa ja luettavaa kirjaversiota, mutta moniin tarkoituksiin tämä elektroninenkin muoto soveltuu. Tällä hetkellä sen käyttö valitettavasti rajoittuu vain suomenkielen taitoisiin. Tulevaisuudessa lienee odotettavissa joko ruotsin- tai englanninkielinen versio, näin ainakin tulkitsin Kansallisbiografia-projektin esittelysivun maininnan "lisäksi Internet avaa mahdollisuuden vastata entistä paremmin kansainvälisen yleisön tiedontarpeeseen". Tällä hetkellä se ei valitettavasti vastaa, sillä Suomen Historiallisen Seuran kotisivulta valittu ruotsinkielinen vaihtoehto tuo ruutuun suomenkielisen version Kansallisbiografiasta. Samalla lailla yllättyy englantilainen tiedonhakija: yhtenevä Eurooppa ei ole jostakin syystä valinnut suomea viralliseksi kielekseen.

Itse artikkelien sisältöön ei tässä yhteydessä kannata vielä puuttua, onhan käytettävissämme ainoastaan noin viisi prosenttia lopullisesta päämäärästä. Ne elämäkerrat, jotka olen lukenut, ovat ansainneet paikkansa. Kirjoittajakunnan nimilistaa katsellessa on lupa odottaa uutta, ennen julkaisematonta tietoa elämäämme keskeisesti vaikuttaneista henkilöistä, myös niistä, jotka ovat nousseet asemaansa muun kuin syntyperänsä ansiosta. Palaamme siis Kansallisbiografian varsinaiseen sisältöön vasta lähitulevaisuudessa.


Genos 69(1998), s. 92-93

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1998 hakemisto | Vuosikertahakemisto