GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Matti J. Kankaanpää

Oulun Sukututkijan vuosikerrat 1993-1996. Julk. Oulun Sukututkimusseura ry.


Muutamat alueelliset sukututkimusyhdistykset julkaisevat säännöllisesti jäsenlehteä. Yksi niistä on Oulun Sukututkimusseura ry. Toisinaan jäsenlehdissä on kirjoituksia, joista voitaisiin kertoa myös niille Genoksen lukijoille, jotka eivät Oulun Sukututkija-lehteä tule lukeneeksi. Seuraavaan on poimittu kirjoituksia, joilla voisi ajatella olevan Oulun seutua laajempaa mielenkiintoa.

Vuoden 1993 numerossa 1 Kalervo Törmänen kertoo Bucht- eli Boucht-suvun vaiheista. Suvun alkuperästä on saatu uusia tietoja, jotka korjaavat mm. P. E. Gaddin Släktkalenderin tietoja. Vuoden 1994 numerossa 1 on luettelo aikaisempien vuosikertojen (1977-93) artikkeleista. Numerossa 2 Heikki Suitiala mainitsee pari lähdettä, joiden avulla on voitu korvata puuttuvia kirkonkirjoja. Pirilän talo Lumijoella oli myyty siten, että kauppahinta maksettiin useassa erässä. Toisen erän kuittasi (löytynyt lainhuudatuksista) Pirilä-Rautio, jonka avulla myyjä löytyi Hirvasniemen kylän Rautiosta. Toinen esimerkki koskee kuulutettujen luetteloita. Esimerkkitapauksessa kuulutuksen liitteenä oli senaatin päätös siitä, että parin sai vihkiä, vaikka he olivat serkuksia. Samassa numerossa Jukka Vaarnanen kiinnittää huomiota mikrofilmattujen asiakirjojen luetteloiden puutteisiin. Esimerkkinä mainitaan mikrofilmi IK 541, joka sisältää Hailuodon muuttaneita 1805-42. Rullan keskivaiheilla on myös Hailuodon kuulutettuja 1812-40, joita luettelot eivät tunne.

Vuoden 1995 numerossa 1 Markku O. Kuorilehto kirjoittaa Matti Erkinpoika Pelttarista eli Piirasta ja hänen vaimostaan. Lähtökohtana oli pariskunnan katoaminen Pudasjärven rippikirjoista isonvihan aikoihin. Palapelin avulla, jossa tuomiokirjojen tiedot ovat olleet ratkaisevia, pariskunta löytyi Oulunsalosta ja 12 lapsen myöhemmät vaiheet on voitu selvittää.

Vuoden 1996 numerossa 1 on julkaistu Oulun sukututkimuspäivillä pidettyjä esitelmiä. Huomionarvoisempaa kuitenkin on Jouko Vahtolan historioitsijan näkökulmasta pitämä seminaariesitelmä "Minkälainen on hyvä veteraanikirja". Veteraanikirjoja on Suomessa viime vuosina julkaistu paljon, mutta niiden anti sukututkijoille on yleensä valitettavan vähäinen. Vahtola tarkastelee veteraanikirjoja lähinnä Oulun läänin osalta, mutta hänen huomionsa pätevät havaintojeni mukaan myös muualla Suomessa. Artikkelia täydentää luettelo 1988-95 julkaistuista Pohjois-Pohjanmaan veteraanikirjoista.

Seuraavassa numerossa Vahtola kirjoittaa Luukin suvusta perustamassa Pohjois-Pohjanmaan asutusta. Hänen mukaansa suku on peräisin Sluuck-nimisestä ylimyssuvusta, josta vanhimmat maininnat ovat Ahvenanmaalta. 1500-luvulla suvusta oli olemassa talonpoikaisia haaroja Satakunnassa. Vahtola katsoo, että sieltä olivat kotoisin Pohjois-Pohjanmaan Luukit. Iissä mainitaan lautamiehenä Lauri Luuki jo 1479. Samassa numerossa Martti Lumiaho kirjoittaa suuren pohjan sodan aikaisten jalkarakuunoiden ja sissipäälliköiden vaiheista. Rahvas valitti sissien (Pietari Longström, Lauri Kärki ja Lauri Häikäläinen) tekemistä laittomuuksista, joita tutkimaan lähetettiin majuri Salomon Enberg syksyllä 1717. Enberg ei tyytynyt tutkimuksiin, vaan hän ryhtyi sissisodankäyntiin. Enbergin joukko vedettiin pois vasta keväällä 1720. Kirjoituksessa on tietoja myös Häikäläisen suvusta.

Seurojen jäsenlehtiä kannattaa seurata siitäkin syystä, että uusimpien lehtien anti ei ole vielä ehtinyt mukaan mihinkään sukuhakemistoon tai bibliografiaan.


Genos 69(1998), s. 93-94

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1998 hakemisto | Vuosikertahakemisto