GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Matti J. Kankaanpää

Maakunta-arkistojen yleisluettelo V; Oulun maakunta-arkisto, Uleåborgs landsarkiv. Julk. Kansallisarkisto. Helsinki 1997. 213 s.


Sarjassa maakunta-arkistojen yleisluetteloita on aikaisemmin ilmestynyt volyyminumerosta päätelleen neljä nidettä, joista yksi on arvosteltu Genoksessa (1996: 4 s. 184). Se, mitä siinä on arkistoluettelosarjasta yleisesti sanottu, ei tässä toisteta. Tämä luettelo, jonka on toimittanut Samuli Onnela, on johdonmukainen jatko aikaisemmin ilmestyneille niteille. Sisällysluettelo on sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kun tällaisen sarjan yksittäisen osan saa käteensä, odottaisi heti alkusivuilta näkevänsä, mitä muut sarjan niteet sisältävät. Tästä luettelosta en löytänyt tietoa, mistä maakunta-arkistoista luettelo on valmis ja mistä se vielä puuttuu.

Vuonna 1932 perustettu Oulun maakunta-arkisto on Hämeenlinnan maakunta-arkiston jälkeen Suomen toiseksi vanhin. Sen piiriin kuuluu koko Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaalta alkaen. Vuoteen 1944 asti arkistopiiriin sisältyi myös Petsamon alue.

Arkistoluettelosta löytyy lukuisia valtion hallinnon ja yksityisiä arkistoja, jotka voivat olla sukututkijoille hyvin hyödyllisiä. Seurakuntien väestörekisteriarkistojen asiakirjasarjoja on enemmän kuin mitä löytyy mikrofilmiluetteloista, ja monen sarjan alkamisvuodet ovat erilaiset. Mainittakoon esimerkkinä, että Haapaveden kirkonarkistossa on saapuneita muuttokirjoja 1782-1908 ja perukirjoja 1798-1806, joita ei ole kirkonarkistojen mikrofilmiluetteloissa. On syytä mainita Oulun maakunta-arkiston erityispiirteisiin kuuluva kiinnostus Ruijan alueeseen, josta mikrofilmeinä on käytettävissä mm. kirkonkirjoja. Mikrofilmeinä Oulussa on myös rovasti Erkki Koiviston sukututkimuskokoelma. Oulun maakunta-arkistossa on myös valokuvia paitsi yksityisarkistoissa myös koulujen ja seminaarien arkistoissa, sekä useita huomionarvoisia hakemistoja. Olisi toivottavaa, että sukututkijat aikaisempaa useammin lukisivat julkaistuja arkistoluetteloita. Niiden avulla voi tehdä hyviä löytöjä.


Genos 69(1998), s. 94

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1998 hakemisto | Vuosikertahakemisto