GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[Artikkelin loppu ]

Toimitukselle ja Suomen Sukututkimusseuralle saapunut kirjallisuus - Redaktionen, resp. Genealogiska Samfundet i Finland tillställd litteratur

Uudempaa kotimaista kirjallisuutta - Nyare inhemsk litteratur

Itkonen, Erkki, A. A. Borenius-Lähteenkorva. Kansanrunouden kerääjä ja tutkija. (Vähäisiä kirjelmiä LXXXIX. Eripainos Suomi V, 18:sta). Helsinki 1936.

Juhana Fredrik Granlund ynnä muita tutkielmia. (Kirjallisuustutkijain Seuran Vuosikirja IV). Helsinki 1936.
Sis. m. m.:
ss. 108-211: Ilmari Kohtamäki, Juhana Fredrik Granlund.
ss. 298-308: Heikki Impivaara, Eräitä Maskun Hemmingin jälkeläisiä.
ss. 309-398: Luettelo suomalaisista kirjallisuustutkimuksista vuosilta 1926-1933.

[Granholm, K. T.], Släkten Granö från Teerijärvi under 400 år. Jakobstad 1936.

Poppius, Liisa - Raevuori, Yrjö, Haarlan suku. Tampere 1936.

Poutiainen, Eino - Kallio, V. J., Matti Poutiaisen ja Hulda Emilia Poutiaisen esivanhempia ja lähimpiä sukulaisia. Hulda Emilia Poutiaisen 75-vuotispäiväksi 23. V.1936. Julkaisivat. Helsinki 1936.

Boström, H. J. , Suomen muistorahat. II. Tapahtuma- ja juhlamitalit. Helsinki 1936.


[Wuolle, B.], Helsingfors stads gasverk 1860-1935. Helsingfors 1936.

Selin, Elis, Skärgårdskapellaner i Hitis under 250 år. Till Hitis kyrkas 250-årsminne den 24 maj 1936. Helsingfors 1936.

Brenner, Alf, Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika. Sammanställd av. Under medverkan av Sven Andersson, Nils Cleve, L. Oskar Kjäldström och A. W. Rancken. I-II. Ekenäs 1936.

Cajanus, K. I. , Kempeleen seurakunnan vaiheita. Oulu 1936.

Orimattilan seurakunnan 300 vuotismuisto.1636-1936. Lahti 1936.

Uukuniemen seurakunta 300-vuotias. 300-vuotisjuhlaansa julkaissut Uukuniemen seurakunta. Sortavala 1936.

Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä XVII. Tarkistettu ylipainos Forssan Lehdessä julkaistuista kirjoituksista. Julkaissut Forssan Lehti. Forssa 1934.

Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosikertomus v:lta 1935. Forssa 1936.


Finsk Tidskrift. T. CXX, h. 5-6, 7-8.

Historiallinen Aikakauskirja. 34. vk. 1936, v. 2.

Historisk tidskrift för Finland. 21. årg. 1936, h. 1, 2.

Historiska och litteraturhistoriska studier 12. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLIV). Helsingfors 1936.

Förhandlingar. Ny Följd 11. Mars 1934-Februari 1935. - Ny Följd 12. Mars 1935 - Februari 1936. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLV, CCILVI). Helsingfors 1936.

Suomen Museo XLII. 1935. Helsinki 1936.
Sis. m. m.:
ss. 23-36: A. W. Rancken, Pyhämaan Luodon uhrikirkko.
ss. 37-82: Ella Kivikoski, Suomen arkeologinen bibliografia 1926-1935. - Die archäologische Bibliographie Finnlands 1926-1935.

Finskt Museum XLII. 1935. Helsingfors 1936.

Jörgensen, Arne, Calonius-Naumanska samlingen i Helsingfors universitetsbibliotek. Redogörelse för samlingen ävensom katalog över en del av densamma. (Helsingin Yliopiston Kirjaston Julkaisuja - Helsingfors universitetsbiblioteks Skrifter XVII). Helsingfors 1936.

[Streng, Osv.], Lääketieteellinen aikakauskirjallisuus Helsingin eri kirjastoissa ja laitoksissa. Luettelo laadittu v. 1935. - Medicinsk periodisk litteratur i bibliotek och institutioner i Helsingfors. - Publications périodiques médicales des bibliothèques et institutions scientifiques de Helsingfors. (Helsingin Yliopiston Kirjaston Julkaisuja - Helsingfors Universitetsbiblioteks Skrifter XVIII). Helsinki 1936.

Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 12. 1936. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. Helsinki 1936.


Genos 7(1936), s. 105-106

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1936 hakemisto | Vuosikertahakemisto