GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Yhteistyö Suomen ja Ruotsin sukututkijain välillä

Suomen Sukututkimusseuran ja Genealogiska Föreningenin, Tukholma, välillä on sovittu yhteistyöstä ja saavat Sukututkimusseuran jäsenet ilmaiseksi julkaista sukutieteellisiä kysymyksiä Genealogiska Föreningenin toimittamassa aikakauskirjassa »Medlemsblad». Samanlainen etu on suotu Genealogiska Föreningenin jäsenille »Genoksen» suhteen. Johtokunta toivoo, että tämä toimenpide on omiaan voimakkaasti edistämään työtulosten vaihtoa tutkijain kesken Suomessa ja Ruotsissa. Mikään maa ei sukutieteellisessä suhteessa ole lähempänä meitä kuin Ruotsi ja läheinen yhteistyö sikäläisten sukututkijain kanssa on todella toivottava.

Niitä jäseniämme, jotka haluavat saada tiedustelunsa julkaistuksi »Medlemsbladissa», pyydetään osoittamaan ne Suomen Sukututkimusseuralle, Säätytalo, josta ne toimitetaan edelleen Ruotsiin.


Genos 7(1936), s. 107

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1936 hakemisto | Vuosikertahakemisto