GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar

Nederländsk genealogisk bibliografi

O. D.

Till »Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde»s 50-årsjubileum 1933 utgav den kände nederländske släktforskaren Jhr. E. A. van Beresteyn, hedersledamot av föreningen, en bibliografi över i Nederländerna utkommen genealogisk litteratur, som han tillegnade den jubilerande föreningen. För den, som önskar anskaffa denna användbara litteraturförteckning, kan meddelas, att den erhålles hos förläggaren H. D. Tjeenk Willink & Zoon N. V. i Haarlem. Arbetets titel är:

E. A. Beresteyn, Repertorium van gedrukte Genealogieën en genealogische Fragmenten. Haarlem 1933. 222 s.

Bibliografin, som icke finnes i Genealogiska Samfundets bibliotek, skiljer sig såtillvida från övriga, att uppsatser, som ingått i seriepublikationer, av utrymmes- och kostnadsskäl icke upptagas med författare och titel utan finnes för dem blott hänvisning till resp. tidskrift, årgång och sida.


Genos 7(1936), s. 149

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1936 års register | Årgångsregister