GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar

H. D.

Baltilainen genealoginen aikakauskirja

Virossa on sukututkimusta harrastettu kauan. Ennen maan itsenäistymistä oli sukututkimuksella, ottaen huomioon silloiset olot, huomattava asema. Tätä kehitystä on jatkunut ei vaan Virossa, vaan myös Latviassa. Näiden maiden pää- ja muissa kaupungeissa toimii, kuten meillä Suomen Sukututkimusseura, sitä vastaavat yhdistykset tarmokkaasti sukututkimuksen hyväksi. Vuonna 1931 ryhtyi Tarton saksalainen genealoginen seura yhdessä Tallinnassa, Riiassa (2) ja Mitaussa toimivien sukutieteellisten seurojen kanssa julkaisemaan Baltische Familiengeschichtliche Mitteilungen nimistä aikakauskirjaa, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti on Genoksen kokoinen ja sisältää lyhempiä eri sukuja käsittäviä kirjoituksia sekä lukuisia kysymyksiä että vastauksia.

Selostettakoon tässä viimeisten numeroiden sisältöä. Vuosik. 5, v. 3, sisältää muun muassa A. v. Schmidtin esityksen von Rechenberg-suvusta, minkä suvun jäseniä 1700- ja 1800-luvun alussa asui Viipurissa, seka O. Koerberin Suomen Valtionarkistosta antamia tietoja Numers-suvusta. 6:nnen vuosik. 4:nnen vihon sisällöstä mainittakoon, Osw. Moritzin kirjoitus Moritz-suvusta, joka oli tullut Itämeren maakuntiin Magdeburgista. O.M. v. Stackelberg esittää Wolter v. Stackelbergin hautausvaakunassa olevia sukuvaakunoita Tallinnan tuomiokirkossa ja N. v. Essen valaisee Carin v. Meckin, synt. Gyllenstierna af Lundholmin (k.1683) esivanhempia pääasiallisesti Elgenstiernan mukaan. Saman vuosikerran 3:essa vihossa kertoo H. v. Mickwitz Tallinnassa 1600- ja 1700-luvulla eläneestä von Thieren-suvusta. Tähän vihkoon liittyy nyttemmin kuolleen lakit. toht. Gustav Schmidtin kirjoittama laaja esitys Grubyn Schmidt-suvusta, joka on todistuksena siitä, miten maanpaossa kuollut tekijä innokkaasti tutki sukunsa menneisyyttä saattaen monivuotiset tutkimuksensa julkisuuteen.


Genos 7(1936), s. 152

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1936 hakemisto | Vuosikertahakemisto